Besøkstall

57 935 denne måneden

16 197 074 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skriv et leserinnlegg på orkangervel.no:

På grunn av stor pågang av "spammere" vil alle innlegg bli sjekket av redaksjonen før de legges ut på nettet.

Navn:
Epost (obligatorisk):  
Melding:


<<   <      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
Nikki 2014-03-27 12:20
Dårlig nyhet for sentrum. Rådmannens innstilling tirsdag er direkte skremmende for fremtidens sentrum. Hvis politikerne går for rådmannens forslag vil Orkdal kommunes nye sentrum bli fra Shell til Gjølmeslien. På begge sidene av en ca 1000 meter rett veg. Oti vil på sikt bli nedlagt og man kan bare glemme varehandel i Orkdalsveien og på Sæther Røhme. De som passerer gjennom dalføret vil ikke kjøre innom Orkanger sentrum. Vi kan glemme en harmonisk småby med gangavstand til detaljhandel, byfunksjoner, restauranter mm. Og hva med det kostbare orkdal 2040 der kommunen fikk ekstern hjelp til byplanlegging som videre førte til kommunale vedtak som på nytt kanskje brytes. Hvis forslaget blir godkjent får vi en soveby og et sentrum enda mindre attraktiv for tilflytting. Men lever i håpet om at konstruktive politikere nok en gang avviser rådmannens innstilling.
Jomar 2014-03-20 14:17
Møtene og diskusjonene rundt feiringen av årets 17 mai skulle ikke funnet sted. En bestemt og handlekraftig ledelse i kommunen hadde bestemt at feiringen skal gjennomføres i sentrum av Orkanger, basta. Den politiske ledelse vingler alt for mye. Alle kan ikke tekkes til enhver tid. Manglende bestemthet gjenspeiler dagens politiske miljø. For mye unødvendig usikkerhet rundt bla havneutbyggingen og sentrumsutviklingen. Ser ut som om politiske vedtak ikke betyr noe. Nick K nevner i innlegg grendestriden i Orkdal. Ja den er destruktiv og preger Orkdal. En sterkere politisk ledelse kan på sikt utfordre og delvis utrydde denne destruktive skavanken.
Eystein 2014-03-01 07:58
Selv en enkel og enfoldig sjel skjønner at Orkedalsveien, Otisentret og Sæther Røhme vil bli ribbet for detaljhandel og i neste omgang rasert som sentrum hvis Løseth(amfi) og Lysholm(Bårdshaug Herregård) får det som de vil. Det vil bli resultatet uansett om de to påstår noe annet. Er det det folk i kommunen ønsker?
Ivar B 2014-02-25 22:18
Det skal bli spennende å følge utviklingen til gruppen som skal markedsføre sentrum i Orkdal kommune. Wiggen, Schei, Snurruås, Oti og amfi sammen om hva? Beholder de rødstreken og satser på detaljhandel og boligutbygging innenfor det vedtatte sentrumsområdet har de en bra mulighet til å få på plass et sentrum som folk vil flytte til og trives i. Utvider de rødstreken med litt mere detaljhandel på Bårdshaug vest revner hele sentrumsmuligheten som byplanleggere og 20)40 prosessen konkluderte med. Da vil Oti og butikkene der etappevis forsvinne sammen med de resterende i Orkdalsveien. Blir spennende å se hva de oppnår.
Geir 2014-02-05 17:09
Enig i Odd. Det går ikke an å slippe til litt eller noen bestemte. Kommer litt detaljhandel eller noen bestemte sprekker hele greia. Da er Oti og sentrum ferdig på sikt.
Odd J 2014-02-05 14:08
Det gjenstår å se om Otisentret og mange arbeidsplasser blir nedlagt i løpet av de neste årene. En ting er sikkert hvis den røde strek utvides med B Vest, vil de fleste butikker og restauranter forsvinne fra Orkdalsveien og Otisentret. Orkdal kommune vil med dette ødelegge siste mulighet for et samlet sentrum med gangavstand til de fleste funksjoner, butikker og restauranter. Og Orkdal vil miste enda flere potensielle tilflyttere. Hvem vil flytte til en kommune uten et moderne samlet sentrum ? Situasjonen blir håpløs for innbyggerne hvis all detaljhandel flyttes til Amfi og B V. Det blir resultatet på sikt hvis politikerne svikter nok en gang.
John N K 2014-02-04 20:41
Ref dagens ST. Biltema og Jysk med avtaler hos Amfi. Rått press fra Amfi om åpning på Bårdshaug vest. Jysk var ikke uvillig til å se på andre løsninger på Orkanger hvis kommunen beholder den røde strek. Biltema og planene til Amfi kan ikke avgjøre fremtiden for sentrumsutviklingen. Det finnes mange andre aktører i samme bransjer som helt sikkert vil etablere seg innenfor det vedtatte sentrumsområdet. Orkdal kommune kan IKKE la seg presse av aktører som gir jamnt faen i den tidligere vedtatte sentrumsordningen. Helt tydelig at visse politikere har gjort avtaler med Amfiledelsen om utvidelse av rødstreken. Råtten og umoralsk politikk som Orkdal kommune må ta avstand fra.
Tore 2014-01-29 21:04
Nicki har aldeles rett i det han sier. Stusser mest på hvordan ordføreren prater om å dele opp detaljhandelen. Håpløst. Enten er det detaljvarer eller ikke. Eksempel Jysk, Plantasjen og Biltema har detaljhandelsvarer i sine senter, ergo de hører til innafor rødstreken.
John N Konstad 2014-01-29 13:53
Lysholm og Bang blir avgjørende for kommunens fremtidige sentrum. Følger de egne vedtak rundt den røde streken og millioner(titalls) brukt på byplanleggere og Orkdal 2040 der sentrum blir i aksen Orkedalsveien-Oti-Sæther/Røhme og dagens amfi? Eller bryter de alle tidligere vedtak og slipper løs detaljhandel på Bårdshaug vest med følger som utarming og endelikt av Orkanger sentrum, trinnvis nedleggelse av Oti der minst 150 arbeidsplasser forsvinner/raseres? Hva er årsaken til at Bang og Lysholm er usikker og i det hele tatt vurderer åpning for detaljhandel på Bårdshaug vest ? Amfi og Løseth er ikke avgjørende for utviklingen av et fremtidig sentrum i Orkdal. Det finnes dusinvis av like gode aktører i markedet. Amfi får snart kommunes største og beste senter på plass. Det er kjempefint. Men hadde Amfiledelsen ønsket å samarbeide med Orkdal kommune, Otisenteret og handlegata hadde de ikke åpnet for detaljhandel på Bårdshaug vest. Det er også mer enn god nok plass til større aktører innenfor den røde streken. Sannheten er at Amfiledelsen egentlig ikke bryr som hvordan det fremtidige Orkanger blir utformet, bare de selv får størst mulig markedsmakt. Hvorfor er Lysholm og Bang åpen for å bryte alt de har vedtatt tidligere? Skyldes det naivitet eller hestehandleravtaler? Vi går en spennende vår i møte. Mvh John Nik Konstad
Katastrofale følger 2014-01-25 20:03
Ja det spørs om dagens politikere ødelegger alle sentrumsplaner ved å tillate småhandel på Bårdshaug V. Følgene vil bli katastrofale. Kommunen vil aldri få det sentrumet de har planlagt og vedtatt sammen med byplanleggere. Oti senteret vil trinnvis bli nedlagt, kommunen mister mange butikker og tilbud, bortimot 200 arbeidsplasser rammes på Oti s, sikkert flere da det samme vil skje i mindre skala i Orkdalsveien.
<<   <      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse