Besøkstall

60 893 denne måneden

16 556 278 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skriv et leserinnlegg på orkangervel.no:

På grunn av stor pågang av "spammere" vil alle innlegg bli sjekket av redaksjonen før de legges ut på nettet.

Navn:
Epost (obligatorisk):  
Melding:


<<   <      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
Jan Erik Bach 2015-03-10 17:33
Lørdag sto mer enn 1000 mennesker i ring rundt Orkdal sjukehus. Den eneste stortingsrepresentanten fra Orkdal prioriterte et skirenn for politikere i Knyken.

Jorodd Asphjell burde ha stått i ringen for akuttmottaket på sjukehuset i stedet for å stå på ei seierspall og bli avbildet på Facebook med en medalje på brystet.

Markeringen lørdag handlet om å redde sjukehuset. Det skulle Asphjell ha tatt seg tid til å være med på når han likevel var i hjemkommunen sin.

Jan Erik Bach
Lokalengasjert 2015-03-10 17:19
Kjempebra at bl.a idrettsungdom engasjerer seg for å opprettholde akutten! Men heller merkelig at Orkdalens eneste stortingspolitiker velger å prioritere skirenn for gamle parlamentarikere i Knyken framfor å berge lokalsjukehuset!
Gunnar H. Lysholm 2015-03-10 08:50
Sykehuset i Orkdal Kommune er bygget opp gjennom dugnadsarbeid blant flittige sanitetsdamer. Sykehuset den viktigste delen av folkesjela i kommunen og regionen.

Selv om sykehuset i dag eies av staten er det ikke lenge siden sanitetskvinnene bevilget 25 mill.kr. til innkjøp av «Da Vinchi operasjonsrobot. Det finnes 8 av disse i landet. To i Midt - Norge. Den fineste om mest avanserte på Orkdal Sykehus.

Orkdal sykehus er i dag en integrert del av Universitetssykehuset St. Olav’s Hospital, så vidt jeg ved det best økonomisk drevne universitetssykehuset i landet.

SAMMENSLÅING.
I forbindelse med sammenslåingen med Regionsykehuset i Trondheim hevdet daværende sykehusledelse i RIT at fusjonen ville medføre en styrking av sykehuset i Orkdal. Dette skulle skje ved felles utnyttelse av personalressurser, slik at leger kunne pendle mellom sykehusene. I tillegg skulle personalet ved sykehuset i Orkdal kunne styrke sin kompetanse gjennom å hospitere i Trondheim. Ingen av disse forutsetningene ser ut til å fungere.

HVA SKJER.
Ifølge ledelsen i Helseregion Midt er regionen vår underfinansiert fra starten av sammenlignet med landets 4 andre helseregioner. Bygging av nytt sykehus på Møre vil sannsynligvis styrke skjevfordelingen og gå ut over St. Olav’s Hinkludert Orkdal Sykehus.

Fødendeavdelinga er borte og nå er det akuttavdelinga som skal utredes. Å legge akuttavdelinga ned er selvfølgelig mulig:

Det medfører bare et dårligere tilbud:
- Først og fremst for folket i regionen
- Medisinsk avdeling’s eksistens er avhengig av fungerende akuttavdeling
- Innbyggere i regionen får lengre vei og det tar lengre tid å få behandling
- Orkdal Sykehus bli en avdeling i ST.OLAVS for planlagte operasjoner og etterbehandling
- Leger vil søke seg bort grunnet manglende utfordringer.

I Orkdal Kommune føler vi oss som et uskyldig offer, som skyldes forhold ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Administrerende direktør ved St.Olav’s Hospital er allerede best i klassen.

For befolkningen i Orkdalsregionen er en delt mellom sykehusene i Trondheim og Orkdalakuttfunksjon beste løsning .

Som lokalpolitikere vil vi arbeide for å beholde akuttavdelinga.

Å ta bort enda flere vitale funksjoner sykehuset i Orkdal ved sykehuset i Trondheim er urettferdig, uforståelig og uklokt.

Tusen takk til alle som stiller opp og støtter sykehuset. Det blir lagt merke til og er en inspirasjon for å jobber for fortsatt akuttilbud ved Orkdal Sykehus.

Gunnar H. Lysholm
fersk orkdaling 2015-02-08 14:06
Som tilflyttet orkdaling og tidligere fotballspiller på brukbart nivå ser jeg en del lokalfotball. Innrømmer at jeg oftest ser orkla med gode gamle eggen i spissen. Legger merke til idrettkonfliktene, spesielt diskusjonene rundt knyken, idrettsparken,forholdet orkla mot orkanger osv. Orkanger har på de få årene jeg har bodd her ifølge lokalavisa og dette nettstedet jobbet meget godt med å bygge opp en helhetlig fotballklubb, mens orkla har fått opptur med eggen. Men tenk hva som hadde blitt resultatet hvis eggen hadde greid å samle fotballklubbene. Sett utenfra er knyken og orkdal idrettslag stedet og laget for alt som har med skiidrett å gjøre. Fotballkonflikten som i dag regjerer begrenser i mine øyne totalpotensialet innenfor fotball i orkdal. Hvorfor ikke gjør det samme med ballidretten som med vinteridretten. Samle den i idrettsparken i en klubb/forening som har samme identiteten og tilhørigheten som orkdal idrettslag/knykenfolket har i og rundt knyken. Det lureste hadde kanskje vært at orkdal og orkanger idrettslag hadde skifta navn til orkla, men ut i fra historien ser det ut til å være urealistisk. Mitt råd med øyne sett utenfra. Gjør det på lignende vis innenfor fotball som med ski. Orkdal idrettslag gjør en kjempejobb med skiidretten i knyken, la Orkanger idrettsforening få samme muligheten innenfor ballidrettene. Da kan også grendastriden kanskje bli litt mildere. Er det så vanskelig?
Kommentar fra redaksjonen
Det har på nytt begynt å komme anonyme innlegg med falske e-postadresser til gjesteboka på orkangervel.no. I sommer ble 55 innlegg med fiktive avsendere slettet. De kom åpenbart fra fotballmiljøet. Temaet var stort sett IKAS, OIF og OFK, ofte krydret med alvorlige påstander. Nå er det troskyldige innflyttere som undrer seg over at det er mer enn en fotballklubb i Idrettsparken. Naiviteten virker en smule påtatt. Orkangervel.no er mer enn gjerne et forum for debatt om ting som engasjerer folk, men det blir ingen ekte debatt av å skjule seg bak oppdiktede identiteter og utgi seg for å være noen annen enn den man er. Derfor kommer de fleste anonyme innlegg fortsatt til å bli slettet. Hans K.
VHH 2015-01-31 18:08
Er IKAS-avtalen sluttført og ferdig underskrevet, eller er ikke alt på plass mtp varmvannsavtale med Elkem? Noen som kan svare på det?
Kommentar fra redaksjonen
IKAS-avtalen er sluttført for lenge siden. Selskapet IKAS er stiftet, noe som betyr at OIF/OFK/Orkdal kommune nå eier baner med undervarme, rør fra Thamshavn og pumpeanlegg 40/40/20 i tråd med IKAS-avtalen. IKAS (ikke OFK) er nå avtalepart med Elkem om betingelser for tilførsel av varmvatn. Denne underavtalen er klar, men foreløpig ikke signert - utelukkende av praktiske årsaker. Hans K.
Fremtidshåp i sentrum 2014-11-04 22:34
Stort pluss til våre lokale politikere som tok ansvar og fulgte kjørereglene til sentrumsprosessen Orkdal 2040. Når det gjaldt som mest ble den gamle politiske eliten satt sjakk matt av et ungt kvinnedominert flertall. Det viser at det er håp for fremtidens sentrumsutbygging i byen Orkanger.
John N Konstad 2014-10-25 16:15
Lokale politikere bruker bortimot 10 mill av skattebetalernes lommer på Orkdal 2040, får råd fra eksterne byplanleggere, garanterer, vedtar og bestemmer en samlet tettstedsutbygging innenfor den røde streken. Muligheten til å berge stumpene for et samlet sentrum med gangavstand til handel og byfasiliteter er tilstede. Bårdshaug øst nord for Rema og Expert er nesten like stort som Bårdshaug Vest. Området er sentrumsnært(gangavstand) og ligger glimrende plassert som nabo til hovedveien. Otisenteret og arealet rundt har samme potensialet. Disse to områdene kan på en enkel måte legge til rette for 12-15 store aktører a la Biltema, Jysk og Plantasjen. Bårdshaug Vest kan enkelt brukes til småindustri i fremtiden. Noe som kan garanteres er at Orkanger by i årene som kommer(ganske snart) trenger mye mere areal til industri.
Orkanger by fortjener et samlet og byriktig sentrum. Fremdeles er muligheten til stede for politikerne å ta de riktige avgjørelsene, å bygge Orkanger by innenfra og utover - ikke tilfeldig spredd rundt omkring.
Etter uttalelser fra det politiske miljøet de siste dagene er det mye som dessverre taler for at et flertall av de folkevalgte bryter alle egne løfter, lovnader og tidligere vedtak. Man kan saktens bli dårlig i magen av mindre. Er det ok at politikere enkelt gang på gang gir blaffen i lovnader og egne vedtak samtidig som de misbruker millioner av folks skattepenger. En god politiker lar seg ikke presse, er forutsigbar, har tillit og viser respekt. Det gjenstår å se hvem som gjør hva i denne meget viktige saken for fremtidens Orkanger by.
Arne 2014-09-05 22:51
Som gammel Oif er venter jeg på at Orkanger vel tar et kritisk oppgjør mot Orkla fks utilregnelige regnskap etter Elkems anmeldelse av Orkla fk. Orkanger Vel har bestandig stilt kritiske spørsmål mot utilbørigheter i lokalsamfunnet, ikke minst mot Oil og Orkla. Hva er årsaken til at Velsiden over natten er passiv og taus??????
Kommentar fra redaksjonen
Det ligger nå 55 upubliserte innlegg med falske e-postadresser i denne gjesteboka. Alle 55 handler om OIF, OFK og IKAS-avtalen. Alle 55 er sendt hit etter at det ble gitt beskjed om at folk må bruke eget navn for å få innlegg på trykk om denne saken. Kravet om åpenhet skyldes delvis hensynet til dette nettstedet, men også hensynet til OIF. Den/de anonyme påberoper seg tiliknytning til OIF. Innlegget fra "Arne" har også en fiktiv avsender-adresse. Nå blir det publisert i håp om at den eller de som står bak strømmen av anonyme innlegg innser hvor patetisk denne virksomheten er. Om påstander og spørsmål: 1. Elkem har ikke anmeldt Orkla FK. Det er det en eller to privatpersoner som har gjort. 2. En anmeldelse er implisitt en alvorlig anklage om et straffbart forhold. Jeg er usikker på om dette er et forhold som blir etterforsket i det hele tatt. Anmeldelsen kan være en sak for dette nettstedet når politi/påtalemyndighet har konkludert. Dvs: avvist, henlagt eller siktet/tatt ut tiltale. 3. Jeg aner ikke hva et "utilregnelig regnskap" er for noe. Det har vært en kjent sak i mange år at OIF mener Orkla FK har håndtert forhold rundt kunstgressbanen på en kritikkverdig måte. Men juridisk er det et hav mellom noe som er kritikkverdig og noe som er straffbart. 4. OIF har avsluttet tvisten med Orkla FK. IKAS erstatter tidligere avtaler der det har hersket uenighet om tolking. 5. Det krever minst ett dagsverk i uka å oppdatere dette nettstedet. Alt er gratisarbeid. Vis litt respekt; bruk navnet ditt når du har meninger eller kritiske spørsmål til redaksjonell linje osv. Det er helt ufarlig. mvh Hans Kringstad
Fotomuseum Kvarsnes 2014-08-15 12:24
Fotomuseet har fått digitalisert en film laget av Reidar Jensen til det store Musikkstevnet på Orkanger i 1961.

Filmen er på ca 20 min. og inneholder glimt fra Orkanger, mange portrettglimt av Orkangerbygg, gamle bygninger som nå er borte og glimt fra Banen som Idrettsparken het den gangen.

Dessverre er fila for stor til å deles på Museets Fcaebook-gruppe, men interesserte kan sende melding via FB-gruppa Orkanger! hvor det er lagt ut egen sak på dette.
Mange gamle ørabøgg å se og gjense!
VHH 2014-07-20 17:20
Til Atle Songli og John Ivar: Viss dere mener at vi skal legge IKAS-debatten død så mener dere vel samtidig at vi kan gi Trondheim Havn frie tøyler også da mtp konflikten på Gaza? Eller har det kanskje litt å si hva som foregår i nærmiljøet allikevel?
<<   <      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse