Besøkstall

41 302 denne måneden

32 817 967 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Torget - KAN UTGÅ

Torget på Orkanger var et sorgens kapittel i mange år – en kald og gold flate med asfalt. Et nytt og penere torg ble åpnet sommeren 2006 etter et spleiselag mellom Orkdal kommune, lokalt næringsliv og Orkanger Vel.

torget.jpgVelforeninga finansierte blant annet fontenen på torget. En stor del av pengene vi brukte var en testamentarisk gave fra lærerekteparet Elfrid og Leif Lyngstad. De arbeidet ved Orkanger folkeskole og barneskole i en årrekke og var sterkt knyttet til stedet.

Det har vært håpet vårt at torget kan bli en levende møteplass, i hvert fall sommers tid. Fra og med 2006 har vi for øvrig flyttet julegrantenninga fra skolen til torget.


Les mer

[Arkiv for siden]
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse