Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdalsveien

Orkdalsveien er handlegata vår, og på mange måter en livsvnerve i Orkanger-samfunnet. Konkurransen fra varehusene er hard, men en rekke forretninger holder stand.


Orkanger sentrumOrkanger Vel forsøker å forskjønne Orkdalsveien som et bidrag til fortsatt å gjøre handlegata attraktiv og trivelig. Kommunen og næringslivet har rustet Orkdsalsveien betydelig opp de siste årene, men vi ser likevel at en del forretninger forsvinner og blir erstattet av virksomheter med mindre besøk. Det er bekymringsfullt.

Orkanger Vel selger blomsterkasser til tilnærmet selvkost for å forskjønne gata. Ca. 50 kasser med planter er satt ut på det meste i løpet av sommeren. Vi setter i tillegg ut benker i Orkanger Vels farger.

Også sentrumsforeninga satser nå hardere på å forskjønne gata med beplantning.

Orkanger Vel har de siste årene kjøpt inn blomsterurner i støpejern som erstatning for en del av trekassene. Etter hvert er det aktuelt å skifte ut alle de brun- og gulmalte trekassene med runde urner.

Orkanger Vel avgir høringsuttalelser og arbeider politisk på andre måter for å spre kunnskap om betydningen av å ha ei mangfoldig sentrumsgate som et alternativ til kjøpesentrene.


Les mer

[Arkiv for siden]
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse