Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Truer med bot på 20 000 pr måned

Orkdalsveien_001_1.jpgDette gapende hullet skal koste Skjølberg Eiendom AS 20 000 kroner i måneden dersom selskapet fortsatt nekter å rive muren. Det foreslår  rådmannen, som nå ber politikerne vedta en månedlig tvangsbot.  Ifølge kommunens vurdering er muren både ulovlig, skjemmende og farlig. Den har stått uferdig i Orkdalsveien siden 1997 (!).

Grim Skjølberg i Skjølberg Eiendom AS har nektet å rive, og hevder at det skal bygges til neste år. Kommunen fester ikke lenger lit til Skjølberg, heter det i rådmannens saksframlegg.  Mange år med nye frister og forsøk på dialog har vært forgjeves.

Det vil anslagsvis koste 110 000 kroner å rive muren. Rådmannen foreslår å sette tvangsmulkten så høyt at det ikke lenger lønner seg å trenere saken.

Det som skulle bli et tilbygg til Orkdalsveien 71, har stått som en grunnmur med sprikende armeringsjern i elleve år. Etter planen skulle det komme en pub i lokalene. Men noe lokale er aldri bygd, trass i at kommunen ga byggetillatelse allerede i 1996.

I 2004, etter diverse klager, ble Skjølberg Eiendom AS bedt om å dekke til murhullet ved å bygge etasjeskiller. Orkdal kommune fryktet at noen ville falle nedi og skade seg. Etasjeskiller er ikke bygd.

Orkdalsveien_002_1.jpgI 2006 sendte kommunen en forespørsel om hva eieren  tenkte å gjøre med eiendommen (bildet til høyre), som ligger mellom Klipperiet og Tråsnella. Skjølberg Eiendom AS svarte ikke.

I 2007 tok Orkdal kommune opp denne og andre problemsaker politisk, blant annet etter en henvendelse fra Orkanger Vel. Kommunen betalte advokat for å se på aktuelle virkemidler, og har deretter prøvd å tvinge eierne til handling med loven i hånd.

Skjølberg Eiendom AS er gitt forelegg om å rive eller bygge på eiendommen. Riset bak speilet er tvangsbøter eller riving for eiers regning. Lensmannen forkynte forelegget for Grim Skjølberg i september i fjor. Forelegget er å anse som en rettskraftig dom. Eieren er altså dømt til å rive eller bygge.

Grim Skjølberg svarte på vegne av selskapet 4.august. Han vil ikke rive, og begrunner det med at han skal bygge oppe på muren. Ny byggestart er anslått til sommeren 2009 - altså 12 år etter at muren ble satt opp. Skjølberg skriver at han ikke vil kommentere hvorfor alt har tatt så lang tid.

Spørsmålet om tvangsbøter fra 1.oktober kommer opp i hovedutvalg for forvaltning 27.august. Orkdal kommune har inntatt en mer offensiv holdning i flere såkalte ulovlighetssaker - deriblant Middelsskolen.

Kommunen slår også ned på ulovlig utleie av kjellere som ikke er godkjent som egen boenhet. To slike saker er avslørt på Orkanger i det siste.

 

Publisert 19.08.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse