Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Hvorfor Comfort-saken er viktig

Orkdalsveien_006_1.jpgI ST har det versert flere innlegg for og imot etablering av Comfort-butikken på Grønøra industriområde. Også i gjesteboka vår er det nå et lengre innlegg om saken. Det følgende er et forsøk på en mest mulig nøytral framstilling av striden og de enkelte stridstemaene. Trykk på "les mer"-linken.

Hvem eier utleiebygget?

Trondheimsfirmaet Rishaug Eiendom er største aksjonær. Deretter følger Orkla Bedriftsservice (Jon-Arne Skjellfjord, Trygve Dybdahl, Rune Johansen og Bjørn Richvoldsen) og G2 Eiendom (Mardahl).

Hva er reguleringsformålet der bygget står?

Industri, og ikke noe annet. Rådmannen har påpekt at bruken av lokaler i området har glidd ut uten at det er søkt om dispensasjon. Rådmannen har også understreket at virksomhet som driver salg til privatkunder bør unngås, særlig fordi dette kan svekke sentrum.

Har eierne forsøkt å leie ut til butikk tidligere?

Ja, flere ganger. Allerede i 2006 søkte de om å få leie ut til Elkjøp. Dette avslo pollitikerne. Elkjøp etablerte seg på den andre siden av den røde streken, som skal markere yttergrensen for varehandel.

Hvorfor fikk da Comfort åpne butikk?

Det er oppgitt forskjellige grunner. Politikerne kan til en viss grad være lurt, hvis en skal tro uttalelser fra ordfører Gunnar H. Lyshom i ST. Lysholm hadde ventet mer lager og mindre butikk. I søknaden om dispensasjon står det "Rørleggerforretning, lager, utsalgssted". Da det var klart for åpning skrøt Comfort av at dette ble en av landet største baderomsbutikker.

Hvor lang tid brukte politikerne på å bestemme seg?

Svært kort tid. Søknaden om dispensasjon for Comfort, Albert E. Olsen og Wurth ble mottatt i Orkdal kommune 17.april. Flertallet i hovedutvalg forvaltning (7 mot 6 stemmer) avgjorde saken 14.mai i strid med rådmannens forslag. Da var leietakerne på vei inn allerede.

Hvem sa ja?

Rasmus Skålholt og Synnøve Samskott (Sp), Per Kirkaune, Khadija Mohamed Ali og Berit Westrum Johansen (Orkdalslista), Joar Syrstadeng (FrP) og Geir Inge Singstad (H). Skålholt fra Sp er leder i utvalget og har tidligere stemt for etablering av Europris utenfor sentrum - også det i strid med gjeldende planer. Singstad (H) fremmet forslaget i Comfort-saken.

Hva står i forslaget hans?

At Grønøra 1 må få leie ut til Comfort og de andre utsalgsstedene for å unngå forskjellsbehandling av firma som etablerer seg på Grønøra.

Hvorfor er det kontroversielt?

Fordi det ikke finnes noen butikker fra før som kan sammenlignes med Comfort - og altså ikke noe grunnlag for forskjellsbehandling.

Har det noe å si om Comfort får drive butikk der?

Orkanger Vel mener absolutt ja, og det gjør også administrasjonen i kommunen og et stort politisk mindretall: Ap, KrF, Venstre og trolig SV. Utad er det bred enighet om å bygge et urbant sentrum. Men i praksis gjør politikerne det motsatte ved å tillate spredning av varehandel i stedet for samling. Flertallet bryter her med det partiene tidligere har vedtatt i en rekke planer. Politikerne skal nå bruke ti millioner kroner blant annet på å planlegge et vitalt og moderne sentrum (Orkdal mot 2040), mens Comfort-vedtaket er et skritt i motsatt retning. Det åpner for videre spredning av handelen. Nå kan andre hevde at de blir forskjellsbehandlet hvis de ikke får drive butikk på Grønøra.

Har vi hatt flere slike saker?

Ja. Europris-saken på Bårdshaug er den som ligner mest. Her stemte også et knapt flertall for butikk utenfor den røde streken - med risiko for videre spredning av handelen som resultat. Det skjedde kort tid etter at politikerne trakk opp den røde streken som et virkemiddel for ikke å utarme sentrum enda mer. Nå står investorer klare til å bygge ut på Bårdshaug vest. De kan vise til at det allerede er butikkdrift der.

Hvor er sentrum i regionsentret Orkdal?

Det vet ingen. Sæther/Rømme er et aktuelt område, men det er uklart om noen vil investere der. Det er langt billigere arealer/lokaler på Grønøra og Bårdshaug vest. I det såkalte sentrum vil det feks trolig bli stilt krav om parkering under bakken, noe som er svært dyrt. En annen mulighet er å styrke Orkdalsveien blant annet ved å bygge ut kulturhus der ST-gården ligger i dag. Kultur trekker folk. Det er fare for at det naturlige sentrum for alltid har tapt kampen om mesteparten av varehandelen i Orkdal.

Hvorfor er det viktig med et levende sentrum?

Fordi dagens mennesker ønsker urbane møteplasser og opplevelser. Byene vokser. De unge utdanner seg i byene og venner seg til det urbane livet. Et godt sentrum gir trygghet og trivsel. Det er bra både for barn, unge, voksne og næringslivet vårt, som slåss om dyktig arbeidskraft. Orkdal konkurrerer med Trondheim om kompetente mennesker. Vi kan bygge en egen identitet med egen kultur og egne møteplasser, eller vi kan slå oss til ro som drabantby kjent for rundkjøringer og kalde kjøpesentre.

 

 

 

 

 

Publisert 11.08.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse