Besøkstall

50 262 denne måneden

13 030 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Hard kamp om skoletomt mellom OTI-Sponplaten

OTI_Spplaten.jpg

Industri eller mulig skole mellom OTI og Sponplaten? Etter formannskapets behandling onsdag er det helt åpent hva den sentrumsnære tomta vil bli brukt til. Et kompromissforslag med halvt næring og halvt offentlig formål (skole) fikk flertall. Men mange vil ha bare næring. Kommunestyret avgjør saken 23.juni.

Bruken av dette arealet kommer til å bety mye for framtidas Orkanger. Det eneste alle er enige om er at det skal gå en grønn korridor fra Gjølme-brua via OTI og inn i Idrettsparken.

Uenigheten står mellom disse ytterpunktene:

* Offentlig formål på hele området med tanke både på ungdomsskole, mulig ny videregående skole og fagutdanning eller høyere utdanning knyttet til det teknologiske miljøet på Grønøra.

* Næring på hele tomta. Den fylles i ytterste fall med fabrikker og småindustri. Skoleformål kan tvinges inn i selve Idrettsparken eller opp til Sæther/Rømme.

Arne Grønset (V) foreslo næring på hele tomta. Han fikk med seg alle partier unntatt Ap og Sp i formannskapet. Ap/Sp stemte ned forslaget med 6 mot 5 stemmer.

Ap ønsker offentlig formål på hele tomta i tråd med rådmannens forslag.

Oddbjørn Bang (Sp) foreslo en delt løsning der den østre delen settes av til offentlig formål og delen ut mot Grønøra til næring. Sp, Venstre, Orkdalislista og KrF stemte i andre omgang for dette. Kompromisset fikk 6 mot 5 stemmer.

Alt tyder på at forslaget om bare næring kommer opp igjen i kommunestyret 23.juni. Da kan det få flertall.

Ellers:
Ordfører Gunnar H. Lysholm fremmet likevel IKKE forslag om å utvide sentumssonen for å tillate dagligvarehandel rundt Shell på Bårdshaug. Han skal tenke seg om til kommunestyret.

* Sentrumsformål ble enstemmig vedtatt for hele Orkdalsveien og ST-kvartalet ned til Wilmannsveien. (Opprinnelig bare Sentrum_august08_002_3.jpgSæther/Rømme).

* Todal-bygget (bildet) blir trolig bare bolig - dvs kravet om forretning i første etasje forsvinner. Forretning i første er et prinsipp for sentrumsområdene. De fleste mener Todal-bygget ligger så langt ned at det i praksis ikke lenger er i et forretningssentrum. Endring vedtatt med 9 mot 2 stemmer (1 Ap, 1 FrP).

* Forslaget om Thamshavntunet som kirkegård er gravlagt.

Ap fremmet flere sentrumsforslag som partiet ble alene om:

* Friområde i stedet for boliger på Thamshavntunet.
* Forretningsformål der det er boliger øst for torget (Rimiveien).
* Ingen utbygging av kjøpesentrene før halve Sæther/Rømme er bygd ut.
* Ikke mer handel på Bårdshaug Vest - bare lettere industri, verksted, lager mm.
* Ikke mer detaljhandel på Bårdshaug Øst, bare handel med lav besøksfrekvens.
Tanken bak de fleste forslagene er å samle sentrum og styrke handelsgata. Men de falt.

Det er imidlertid enighet om IKKE å legge en ny gangvei nord i Idrettsparken inn mot hagene i Parkveien. Alle i formannskapet vil heller ruste opp gangveien der den går i dag.

 

Publisert 09.06.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse