Besøkstall

28 989 denne måneden

12 290 043 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen snur: Vil ha "sentrum" langs Orkdalsveien

boao_2.JPG

Rådmannen har hørt på protestene og foreslår såkalt sentrumsformål fra Sæther/Rømme langs Orkdalsveien fram til Wilmannsveien. Det åpner muligheten for å bygge kulturhus i ST-kvartalet. Tidligere ville rådmannen bare ha sentrumsformål på Sæther/Rømme.
Mange viktige saker for Orkangers framtid vil skape politisk strid på tampen av Orkdal 2040. Du finner oversikten lenger ned.

Aller først litt om saksgangen:
1. Planen som nå skal vedtas er en kommunedelplan for Orkanger, Fannrem og Gjølme. Den skal gjelde til 2022, og er en del av Orkdal 2040.

2. "Sentrumsformål" i denne planen betyr at du kan blande næring, offentlige bygg og bolig.

3. Mange har protestert på rådmannens første forslag, som politikerne vedtok og sendte ut på høring. Bare Sæther/Rømme fikk status som sentrum. Orkdalsveien og ST-kvartalet var utelatt. Nå er mesteparten av handlegata inne igjen som framtidig bykjerne i det justerte forslaget til plan.

4. Høringsfristen gikk ut tidlig i mai. Rådmannen har gått gjennom 51 høringsuttalelser og gjort endringer. Onsdag behandler formannskapet planen med rådmannens nye forslag. 23.juni tar kommunestyret den endelige avgjørelsen.

Viktige stridssaker står i kø:
DSC_0005_1_1.JPG
Utvide sentrum ved Shell på Bårdshaug?
Ganske overraskende vedtok et politisk flertall å utvide sentrum da planen ble behandlet første gang, trass i at målet er et mer kompakt sentrum. Forslaget kom fra ordfører Gunnar H. Lysholm. Han vil ha detaljhandel også ved Shell på Bårdshaug.
Statens Vegvesen sier nei. De vil ikke ha slikt på sørsida av ny E39.
Rådmannen er enig med Vegvesenet (og Orkanger Vel). En utvidelse av området som åpner for dagligvarehandel er ikke ønskelig, mener rådmannen.

Industri eller skoletomt OTI_Spplaten_1.jpgmellom OTI og Sponplaten?
Rådmannen foreslo offentlig formål, særlig med tanke på en tomtereserve for skole eller høyere utdanning. Alle stemte for det i første runde. Senere har ordføreren og andre politikere sagt at de vil ha næring i stedet.
Rådmannen fastholder offentlig formål i sin anbefaling.
Dette er en av de viktigste og mest spennende sakene. Bygges området ned med industri, forsvinner ei mulig sentrumsnær tomt for framtidig skole.
Alternativene er trolig Idrettsparken (meget kontroversielt) og Sæther/Rømme (mindre praktisk).

Kirkegård på Thamshavntunet?
Kommunestyret vedtok gravlund i første omgang etter forslag fra ordfører Gunnar H. Lysholm. Flere har protestert. Rådmannen anbefaler å droppe ideen pga plassmangel, dårlig jord mm. Tomta er uegnet.

Parkering tvinges ned i kjeller eller inn i p-hus?
Kommunestyret vedtok i første runde at parkering på bakken bør unngås der det er mulig. Fylkesmannen krever et vedtak om at bakkeparkering skal unngås der det ligger til rette for andre løsninger i sentrum.
Rådmannen mener at Fylkesmannen må få viljen sin. P-hus og p-kjellere sparer viktige arealer, men er dyre. Kommunen har allerede møtt seg selv i døra da politikerne i utgangspunktet ikke ville ha p-kjeller ved utbygging av Orkanger clip3_1_1.gifPensjonistsenter.

Gangvei gjennom nordenden av Idrettsparken?
Visjonsutvalget med varaordføreren i spissen og alle brukere av parken har protestert mot å legge en ny gangvei på ballsletta opp mot hagene i Parkveien. OIF mener dagens passasje mellom ballsletta og banene er mye bedre.
Men rådmannen står på sitt og foreslår gangveien der alle sier at de ikke vil ha den (Gangveien markert som allé på illustrasjonen.)

Andre nyheter som er mindre kontroversielle:
* Oppfylling av et område i Gammelosen - på vestsida - for å utvide arealene. Spørsmålet er om kommunen noen gang vil bruke penger på å lage mer plass i Gammelosen, selv om planen åpner for det.

* Nytt område for parkering på Hovsbakktoppen, der det blant annet skal komme terrasseblokk (ved starten på Ulvåsveien).

* Nytt Grønøra Vest: Jordbruksland ved Exolon er foreslått som framtidig industriområde. Fylkesmannen vil ikke godta dette før behovet for næringsrealer er dokumentert og de eksisterende tomtene på Grønøra er bedre utnyttet.
Rådmannen foreslår at man bare må kravet. (I praksis vil arealet trolig bli omregulert til næring. Det er et spørsmål om når).

PS: Både formannskapet onsdag 9.juni og den endelige avstemninga i kommunestyret 23.juni finner sted midt på dagen. Møtene starter hhv klokka 13.00 og 11.00. Du må altså ha fri fra jobb for å høre hvordan politikerne argumenterer for/mot sentrum i handlegata, for/mot dagligvarer ved Shell eller for/mot industri mellom OTI og Sponplaten.

 

Publisert 08.06.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Atle Olav Sognli 10.06.2010 22:20
Kommunestyremøte starter 12.00 den 23.juni.

Nå kommer grunneieren på banen! 08.06.2010 20:16
Nå kommer Sæther, som er grunneier på Sæther-Rømme på banen! Han møter i morgen med egen arkitekt og legger fram sin visjon for Sæther-Rømme. Det kan bli litt av en nedtur for mange, det er ikke sikkert Sæther er innstilt på å forbruke familiens grunn på en statue over Thams! Interesserte bør stille i rådhuset i morgen, for dette kan bli både spennende og opplysende. Som en av dem som har "tatt seg selv til rette" og fritt disponert Sæthers eiendom, er i allefall jeg innstilt på å lytte grundig og i grunnen legge meg flat for eierens ønsker!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse