Besøkstall

94 800 denne måneden

13 142 271 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skateboardparken blir litt forsinket

clip_image002_1.jpg

Skateboardparken ved Orklahallen blir noen uker forsinket. Men i Orkanger Vel gjør vi alt vi kan for at anlegget skal stå ferdig i løpet av sommeren. Forsinkelsen skyldes først og fremst at politikerne må fjerne en gangvei som er inntegnet der anlegget er tenkt plassert. Det skjer trolig ikke før 23.juni. Gangveien havnet på kartet ved en form for misforståelse.

Administrasjonen i Orkdal kommune kan ikke gi tillatelse til bygging før gangveien er vedtatt fjernet fra plankartet for Idrettsparken. 

Orkanger Vel har skrevet til kommunen i håp om å finne en kjapp løsning. Nå er det uansett bare tre uker til kommunestyret skal vedta den endelige planen 23.juni, og det blir uten ny gangvei i parken. Ingen ønsker gangveien.

Den ble registrert som et innspill til Orkdal 2040 etter at konsulentselskapet Asplan Viak tegnet den inn som en skisse for Visjonsutvalget.

Denne uka kommer Orkanger Vel trolig til å velge entreprenør for grunnarbeid og asfaltering. Hele rosjektet blir ca 110 000 kroner dyrere enn kalkulert - dvs det vil koste drøyt 800 000 kroner.

Årsaken er at vi utvider litt for å kunne asfaltere en naturlig skråning i terrenget og dermed få et ekstra element i parken veldig rimelig. Asfalteringa er for øvrig nøye. Skjøter må unngås, og asfalten skal ha minst mulig ujevnheter.

Den andre halvparten av merutgiften kommer av dyrere grunnarbeid enn opprinnelig forutsatt fra leverandøren av skaterampene. Vi har søkt Orkdal kommune om en tilleggsbevilgning på 50 000 kroner.

Rampene er nå bestilt. Leverandøren Skatelogic kommer og deltar på monteringa når det ca 700 kvm store området er asfaltert. Rampene koster 480 000 kroner. De er i betong og stål. En varmrød farge vil prege anlegget, som får navnet Orkdalsbanken skateboardpark etter største sponsor.

Anlegget vil garantert bli et aktivum for barn, unge og spreke voksne fra hele kommunen. Mange skater i dag på plasser, gater og fortau. Mange nye vil helt sikkert komme til når rampene er på plass. Orkanger Vel ønsker at brukerne etablerer en klubb og i størst mulig grad tar vare på anlegget selv.

Også nå voksne eks-skatere har meldt sin interesse. Det lover godt.


 

Publisert 01.06.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse