Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Slik bruker vi spillemidlene i Orkdal: Se hele lista

Friidrett2.jpg

Bildet viser det eneste friidrettsanlegget med kunstdekke i Orkdal. Orkdal IL får 462 000 i spillemidler for tre løpebaner på 110 meter trengt sammen bak fotballbanen på Fannremsmoen. "Friidrettselementet" ligger utenfor gangavstand for alle grunnskoler.
Samtidig forfaller kommunens sentralanlegg for sommeridrett i Idrettsparken. Og spillemidlene er brukt opp for ti år framover pga de enorme investeringene i Knyken.

I  vår har løpebanene på Fannremsmoen fungert som lagerplass for fotballmål. De har vært dekt med hauger av gummispon fra kunstgrasbanen etter vinterens brøyting.

"Friidrettselementet" kom til under arbeidet med Orkdalsbanken stadion. Det består av tre trange løpebaner på 110 meter, ei lengdegrop og et lite felt for høydehopp.

Det kan ikke brukes til ordinære konkurranser. Det ligger plassert 1,7 kilometer fra Evjen skole og 1,9 kilometer fra Grøtte skole. Anlegget er kalkulert til 1,4 mill. Bilkjøring må til dersom skolene skal bruke det. Plasseringa er med andre ord maksimalt ugunstig.

Arkitekt bak prosjektet er Jorodd Asphjell. Som leder i idrettskretsen og medlem i det nasjonale idrettsstyret har Asphjell et særlig ansvar for at spillemidler brukes effektivt for å oppnå stor og allsidig idrettsaktivitet.

Satsingen på friidrett på Fannremsmoen er velsignet av Orkdal idrettsråd og Orkdal kommunestyre. Samtidig ser hovedarenaen for friidrett, eid av Orkdal kommune, ut som på bildet under (mer tekst):

Park21.jpg

OIF og Orkanger er for tida hektet av i kampen om anleggsutvikling og spillemidler.

Orkdal kommunestyre har vedtatt ei prioriteringsliste over 24 idrettsanlegg:

* Totale investeringer 63,5 mill. Spillemidler 14,6 millioner.

* Orkanger IF: To anlegg; redskapshus i Ulvåsen og utvidelse av klubbhuset.
Ca. 3,5 mill/1,1 mill i investering/spillemidler.

* Orkdal IL: 17 anlegg, hvorav de fleste er delprosjekter i Knyken. Dessuten kunstgrasbane og det omtalte friidrettselementet.
Ca. 45 mill/11 mill i investering/spillemidler.

Bare hoppanlegget alene er kostnadsberegnet til 28 millioner kroner. Det skal utløse 6,3 mill i spillemidler, ifølge kommunestyrets vedtak.
Senere har OIL operert i ST med enda høyere beløp for Knyken.

Idrettsanlegg i Orkdal får 1-2 mill årlig i spillemidler. Det betyr at kvoten allerede er brukt opp for ca ti år framover. Samtidig står Idrettsparken uten tidsmessig friidrettsanlegg og dusj/garderober ved hovedbanen.

På den andre siden kommer klatrehall i regi av Fjellsportklubben og bane 3 ved Orklahallen. Vedrørende bane 3 måtte OIF slåss mot krefter i OIL og det politiske miljøet for å hindre flytting til Follo.

Her ser du lista over anlegg, slik den er tatt til etterretning av Orkdal kommunestyre. (Det er trøbbel med å åpne den i Explorer, så vi limer den inn under siste bilde også).

Kampen om pengene til anlegg gir seg mange rare utslag. Rulleskianlegget i Knyken er kostnadsberegnet til 2,5 mill, ifølge kommunestyrets behandling. Orkdal sanitetsforening har bevilget 3 millioner øremerket tilpasning for funksjonshemmede. I tillegg skal det komme 700 000 i ordinære spillemidler.

Men Handikaplaget søker også om 800 000 i Extra-midler (spillemidler øremerket tiltak for funksjonshemmede) for rullestolbrukere i Knyken. Derfor vil Handikaplaget IKKE støtte en søknad om Extra-midler til badeanlegg for rullestolbrukere i Gammelosen (bildet under).
Orkanger Vel har fått beskjed om at Knyken skal prioriteres de neste to årene.
Men vi bygger trolig uansett...

Orkanger_Vel_Model.jpg_.fasader_nord_1.jpg

 

Prioritering med søker, pris og spillemidler:                                                      
1 Orkdal IL:Kunstgras                  8 570 000     1 252 000
2 Orkla Fjellsport: Klatrehall        12 000 000     2 500 000
3 Orkanger IF: Redskapshus Ulvåsen     1 270 000       424 000

4.Svorkmo/NOI: Opprusting lysløper       300 000       100 000
5 Orkdal IL: Skibru i Knyken           1 801 000       600 000
6 Orkdal komm:Redskapshus Idrprk       2 800 000       700 000

7 Orkdal IL: Friidrettsbane            1 387 000       462 000
8 Orkla skytterlag: Elektroniske skiver  217 000        73 000
9 Geitanes og Selven skytter Elektroniske skiver       136 000
10 OIF:Ombygg Klubbhus                 2 200 000       700 000

11 Orkdal IL: K 10 Knyken              1 164 000       388 000
12 Orkdal IL: K 20 Knyken              1 972 000       657 000
13 Orkdal IL: K 30 Knyken              2 806 000       700 000
14 Orkdal IL: K 45 Knyken              4 163 000       700 000
15 Orkdal IL: K 63 Knyken                985 000       328 000
16 Orkdal IL: K 10 plast Knyken          682 000       227 000
17 Orkdal IL: K 20 plast Knyken        1 041 000       347 000
18 Orkdal IL: K 30 plast Knyken        1 388 000       463 000
19 Orkdal IL: K 45 plast Knyken        2 799 000       700 000
20 Orkdal IL: K 63 plast Knyken        5 700 000       700 000
21 Orkdal IL: Heis for Hopp Knyken     4 204 000       700 000
22 Orkdal IL: Lys i hoppbakke Knyken   1 009 000       336 000
23 Orkdal IL: Skiskytteranlegg Knyken  2 100 000       700 000
24 Orkdal IL: Rulleskianlegg Knyken    2 500 000       700 000
Sum                                   63 467 000    14 593 000  
                                         

 


 

Publisert 29.05.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

anlegg 03.06.2010 16:20
Skulle vært artig å oppleve at ressurspersoner på Orkanger hadde prøvd på det samme. Nemlig å flytte aktivitet og deler av idrettsanlegg fra Fannrem til Orkanger.

Nikki 03.06.2010 16:06
Urent trav, ikke i tvil om det. Det er denne fremgangsmåten som fyrer mest opp under grendastriden.

Thomas NP 30.05.2010 21:35
Rulleskianlegg Knyken: 2 500 000,- i følge tall innrapportert til kommunestyret. Søknad om spillemidler til det samme: 700 000,-. Øremerket fra Sanitetsforeninga: 3 000 000. Extramidler til det samme (søkt gjennom handikaplaget siden det kan brukes av rullestolbrukere): 800 000,- Etter kjapp hoderegning er altså 4,5 millioner kommet inn til rulleskiløypa som er kostnadsberegna til 2,5 mill. Kan det være at dette er litt vel kreativt? Det er vel ikke lov å bruke midler som er øremerket fra Norsk Tipping og andre til noe annet enn det det er gitt til. Mulig jeg har misforstått bokføringa her. Håper noen som kjenner prosjektet bedre kan forklare dette.

Over 30 millioner i Knyken! 30.05.2010 20:46
Det er nesten ikke til å tro. 30 millioner pluss over 10 millioner i tippemidler. Storparten av pengene går til hoppbakker, en mini-idrett med mindre enn 200 aktive i vår landsdel. Det er utrolig at man velger å bruke så mye penger på et anlegg som aldri kommer til å bli brukt til konkurranse, til det ligger jo Granåsen for nær. Og det er da voldsomt så mange anlegg de få utøverne i landet og ikke minst vår landsdel trenger..... Sammenlignet med hvordan det ser ut i Idrettsparken, et anlegg som syder av aktivitet og hvor alle barna i dalføret fritt kan komme å spille fotball på oppvarmet dekke hele vinteren er dette merkelig. Er det ingen i Orkdal kommunestyre eller i de styrende organer som kan telle? Er det ingen som har lest papirene og regnet sammen totalkostnadene og delt på antall aktive? Eller er akkurat det poenget, at dette er spredt ut over delprosjekter, slik at man har mistet oversikten? Misforstå meg rett, Knyken er et skianlegg for alle i hele dalføret. En forsiktig og fornuftig utbygging er et gode for alle i hele kommunen. Men man skal sette tæring etter næring, eller omvendt, og man skal dimensjonere etter behov, ikke etter "gode ideer". Og man skal gjøre dette på en måte som er til å leve med for flere. Det synes meg at flertallet i kommunestyret har et forklaringsbehov. Erik Prestmo

Kjell Ivar Gumdal 29.05.2010 22:42
Spillemidler !! Bra Hans !Løpebanen e dårlig,men ta en tur oppi fotballgarderobene og nedi "fraukjellarn " ta gjerne ett bilde av både dusj og toaletta,æ tru itj alle i diverse styre og stell har verre der på mange år !!!

Pål Anders Sundli 29.05.2010 20:14
Takk for god journalistikk igjen Hans! Dette ser ikke bra ut! Sånn blir det gjerne når næringsvettet er større enn skamvettet. Utrolig lite sjarmerende, og det tyder på at noen virkelig har urent (i beste fall sammalt)mel i posen her. Heldigvis har vi en fantastisk dugnadsånd på Orkanger, se på Ulvåsmarka og Vannspeilet! Idrettsparken står for tur, og nå MÅ det bevilges midler dit.

berit gjølmesli 30.05.2010 07:46
Mye urent trav her ja,skulle ha vært disket i oppløpet. Kniper det så får vi vel sikre oss kollekten i alle orkdalsmenighetene i 20 år framover.

Vits 29.05.2010 19:38
Har bare hørt rykter om den berømte løpebanen på Fannrem, når jeg nå ser bilder av den, så blir jeg kraftig provosert, dette må være det største misbruket av spillemidler noen sinne, uten at jeg har oversikt over hva det er blitt brukt penger på tidligere. At man på død og liv skal klemme sammen alt av sommeridrett på den minimale plassen man har til rådighet oppi bøgda, og ikke legger det til Parken, henger ikke på greip, at det er fattet et vedtak i kommunestyret på 1,4 millioner til denne VITS av et "friidrettsanlegg", forteller meg bare at de som styrer i denne dalen bør og må fjernes ved neste valg. At dem itj skjæmmes!!! Tror ikke at jeg har vært så forbanna og provosert på mange herrens år. Som jeg har skrevet tidligere, vi har det flotteste området for sommeridrett i idrettsparken på Orkanger, men det er vel farlig å bruke penger der, da kan jo de lengre oppe i dalen få et mindreverdighetskompleks. Et av spørsmålene i Søra angående Orkdal 2040 er: Har Orkdal 2040 dreid seg for mye om Orkanger. Nei, det har ikke det!!!, det er på tide at Orkanger får oppmerksomhet, iallefall på idrettsanlegget som ligger der nesten likens som det gjorde for 50 år siden. Egoisme, sjalusi, stormannsgalskap, vet ikke hva som driver enkelte personer i Orkdals idretten, men jeg har mistet all respekt for den slags folk. Stein Atle Gangås

Stem dem ut! 29.05.2010 13:31
Med en forfordeling på mer enn 10 : 1 til fordel for 7320 i kommunale bevilgninger og spillemidler må det nå stå klart for alle som sitter med ansvar i OIF. Laget må gripe direkte inn i den politiske prosessen. Foran det tilstundende kommunevalget bør OIF gå ut med en konkret og offentlig spørsmålsrunde til partiene om man har tenkt å fortsette på et slikt vanvittig spor. Man må kreve konkret handling fra de representantene som stiller til valg og OIF bør mobilisere direkte til fordel for de kandidater og partier som er villige til å forandre på dette og få en rettferdig fordeling av midlene. Ettersom OIL og 7320 har ranet kassa for 10 år framover, må kravet bli en embargo de neste 10 år, med motsatt fordelingsnøkkel, hvor OIF OG DE ANDRE LAGENE I KOMMUNEN får den del av kaka OIL nå har ranet til seg, og at man deretter, etter 10 år med Rettferdighetskommisjon og gjenoppretting av likevekt, kommer tilbake til en noramal fordeling. Men det skal koste å begå ran ved høylys dag, og den prisen bør OIL betale i form av at alle planer framover kan skrinlegges og laget innstille seg på sparebluss, som de andre lagene i dalføret og kommunen vår. Erik Prestmo

Hans Kringstad 29.05.2010 21:14
For å unngå misforståelser: Orkdal kommune har bevilget bare en liten andel av pengene i oversikten. 7 mill til Knyken er det største bidraget. Dette handler primært om spillemidler. Spillemidlene er idrettens felles pott. Kommunens oppgave her er å prioritere mellom prosjekter i Orkdal for utbetaling av spillemidler. Behovet er langt større enn tilgangen på midler. Orkdal kommunestyre har i liten grad foretatt noen prioritering. Kommunen har feks unnlatt å styre spillemidler til tiltak ved hovedbanen i Idrettsparken. I stedet er det altså åpnet for å sprøyte av knappe midler inn i friidrettselement på Fannremsmoen.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse