Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Bermingrud på Bårdshaug Vest: Vil ikke bygge gangbru

DSC_0013_1.JPG

Kvernmo Eiendom/Bermningrud protesterer mot en av de få rekkefølgebestemmelsene i Orkdal 2040: At det skal bygges gang/sykkelbane ved Bårdshaug bru før det kommer mer næring på Bårdshaug Vest.
Henning Bermingrud skriver til Orkdal kommune at det er urimelig gi investor regninga. Ifølge Bermingrud vurderer "flere spennende bedrifter" å etablere seg, men at brukravet kan stoppe dem.

Bildet over viser Coop Orkla Møres nye byggvarehus, som åpner snart. Forslaget til kommunedelplan forbyr nye etableringer på den svære tomta før gående og syklende sikres trygg passasje ved brua.

Kravet bygger på helt grunnleggende elementer i 2040-idoelogien: Mer sykkelbruk, mindre bilisme og trygghet for mjuke trafikanter.

Men politikerne i Orkdal har en lang historie for å fravike alle krav når investorer klager.

Bårdshaug Vest blir en ny prøvestein i så måte. Området er særlig viktig fordi frislipp her trolig vil legge hele tanken om en kompakt bykjerne i grus.

De folkevalgte blir utsatt for hardt press fra investorer på Bårdshaug Vest:

* Både Bermingrud og utbygger Coop Orkla Møre ønsker detaljhandel, noe som er i strid med hele sentrumsplanen. Selv om de formelt sett får nei, kan slik handel smugles inn bakdøra via såkalt bransjeblanding. Det betyr at både tunge og lette varer selges under samme tak - jfr Europris, Jernia, Plantasjen osv.

* Orkdal kommune har så langt vedtatt at ingen flere får etablere seg før det er bygd bru for gående og syklende. Prisanslaget er anslått til 10-12 millioner. Forslaget sier ikke noe om hvem som skal betale. Og nå er pekeleken i gang (mer tekst under bildet):

Bru2_1.jpg

Kvernmo Eiendom mener det er Statens Vegvesen som må betale siden det er deres bru. Investoren er dessuten kritisk til hele kravet siden man ikke vet når Vegvesenet eventuelt betaler. Kravet innebærer derfor en byggestopp på ubestemt tid, klager selskapet.

Statens Vegvesen medgir at man har et ansvar, men peker også på Orkdal kommune. Kommunen må ta ansvaret for at den har tillatt omfattende handelsvirksomhet vest for brua, heter det i et brev.

Orkdal kommune har ikke satt av penger til noen gangbru. Kommunen kan ganske enkelt peke videre på investoren: Vil dere tjene penger fort, så bygg bru selv.

Bruk av rekkefølgebestemmelser av denne typen er etter hvert mye brukt. Det er vanlig å kreve at utbyggere sørger for tiltak som sikrer gående og syklende.


 

Publisert 15.05.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

plan 17.05.2010 17:08
Hvis Bermingrud ikke kan følge reglene til kommunen, la dem heller dra fra stedet. Truing med at flere større bedrifter/butikker ikke skal komme? Ingen problem det. Det kommer alltids nye til stedet som vil etablere seg. Hovedutfordringen for Orkdal kommune er ikke hvem som vil etablere seg her, men å få til en planlagt og strukturert sentrumsutvikling.

Men HVEM treger gang og sykkelbru DIT? 16.05.2010 11:46
Vi er "alle" motstandere av at det skal tillates letthandel på Bermingrud-tomta. Domus Møre, Kvernmo Eiendom og Bermingrud planlegger helt åpenbart at vi skal få handelsvirksomhet som ligner litt på de sør-vestlige delene av CIty-Syd platået, altså større varer som krever at kundene skal KJØRE, helt klart og tydelig. Hvorfor skal vi delta og bygge gangbro da, som åpner for småhandel? Hvem trenger det? Det b or minimalt med folk over på den sida av elva, Gjølme HAR gang og sykkelsti som leder til OTI. Enda flere (unødvendige) bruer over Orkla er bortkastede penger! Det er viktigere å gjøre motstand mot at all trafikk fra både Hemne og Hitra/Frøya samles og sendes rett over brua ved Domus, for DET kullkaster tankene og vitsen med E-39, slik det ble planlagt. Erik Prestmo

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse