Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: OIF ber alle jobbe for Idrettsparken

Idrettsparken_004_5.jpg

OIF har avgitt et omfattende innspill til Orkdal 2040. Det kan du lese her. OIF mener at svømmeanlegg og friidrett bør prioriteres av større utbygginger i Idrettsparken. Klubben skriver at målet må være å gjøre parken til et av landets beste idrettsanlegg - med tilbud til alle uansett alder og funksjonsdyktighet.
Manglene i parken er mange. Andre anlegg reiser seg mens kommunens påståtte stolthet forfaller. Siste utslag er Orkla-spillernes ønske om å få spille på Fannremsmoen.

"Vår visjon er at Orkanger Idrettspark skal fremstå som et anlegg som innbyr til allsidig aktivitet som initierer nye brukere og aktive på alle nivå. Orkdal kommunes innbyggere fortjener dette etter lang tid uten utvikling av sommeridrettsanlegg", skriver OIF.

Laget viser til Orkdal kommunes erklærte satsing på folkehelse. OIF understreker behovet for å plassere tilbud i nærheten av skoler, SFO, barnehager og andre institusjoner.

Som et apropos - og uten at OIF omtaler dette paradokset i innspillet sitt:

* Kommunens friidrettsanlegg i Idrettsparken har forfalt i flere tiår. Det ligger i gangavstand fra to skoler.

* Samtidig går nå 600 000 kroner i spillemidler til det Orkdal IL kaller et "friidrettselement" ved Orkdalsbanken stadion. Anlegget på Fannremsmoen er åpenbart feilplassert - utenfor gangavstand til alle grunnskoler i Orkdal. Dette har skjedd selv om (eller nettopp fordi?) leder Jorodd Asphjell i Sør-Trøndelag idrettskrets har ledet prosjektet.

* På samme måte investeres det nå for millioner i løype for rullestolbrukere i Knyken. Sanitetsforeninga har bevilget tre millioner til formålet. Handikaplaget søker om mer enn 800 000 i Extra-midler til samme formål.

* I kommunens eget, lett tilgjengelige sentralidrettsanlegg er det ikke satt av ei krone verken til friidrett eller tiltak for funksjonshemmede. (Orkanger Vel prøver nå å finansiere  rullestolrampe ved en av badeplassene i Gammelosen).

* Ny bane 3 kommer til Orklahallen etter intens dragkamp i flere år. Både politikere og representanter for Orkdal IL ønsket å flytte bane 3 fra Idrettsparken til Follo.

* Spillere på Orklas herrelag ber om å få spille kunstgresskampene på Fannremsmoen fordi det er bedre dekke, fasiliteter og ramme rundt kampene der enn i kommunens "storstue" for fotball. Hvorfor finnes det ikke tribuner i sentralanlegget for sommeridrett?

Nå foreslår for øvrig rådmannen å utsette prosjektering av bane 3. Det skyldes et ønske fra OIF om å integrere en såkalt basishall i anlegget. I praksis er det bare snakk om ei grop som kan dekkes til, ribbevegger og lagerplass for turnavdelingas utstyr.

Verken OIF håndball eller OIF turn sitter i prosjektgruppa for utbygging av hallen. Det er oppsiktsvekkende nok ikke satt av arealer til lagring av det utstyret OIF turn nå har stuet langs veggene i Gammelhallen.  Den skal rives eller brukes midlertidig til skøyter.

Formannskapet vedtok onsdag IKKE å utsette prosjekteringa. Men det er uklart om det finnes tid eller penger til å fylle bane 3 med de funksjonene og den lagerplassen turn etterlyser.

Under kan du studere inngangspartiet til garderobene ved hovedbanen i Orkanger Idrettspark (mer tekst følger):

nr__mme2_1_2.jpg

På et møte om idrett på rådhuset i fjor vinter ble Jorodd Asphjell spurt om han var for bane 3 i Idrettsparken (som tidligere vedtatt) eller på Follo. Asphjell svarte unnvikende med å anbefale satsing på svømmeanlegg i Idrettsparken.

Det gjenstår å se om en av idretts-Norges mektigste menn (medlem i idrettsstyret, leder i idrettskretsen) hjelper til med å realisere et slikt anlegg.

Så langt har Idrettsparken ikke vært satsingsområde for Jorodd Asphjell.

Tiltak i parken konkurrerer med tiltak andre steder i kommunen om spillemidler, sponsormidler og offentlig støtte.

OIF har laget en høringsuttalelse også om svømmeanlegg. Den kan du lese her.

Hans Kringstad

 

Publisert 13.05.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Atle Olav Sognli 21.05.2010 23:07
Dette var det stort da. Jeg vil igjen presiserte at OIF i alle sine vedtak står bak OFK, selv om vi har en saklig uenighet på noen punkter. Noe som framgår hvis en leser referatene ifra hovedstyremøtene Vil også påpeke at det har aldri i OIF blitt fremmet forslag om at vi skal trekke oss ut av samarbeidet med Orkla. Så hvis ikke noen tror på dette så sjekk referatene til OIF. Ser at noen lurer på mine fotballkunnskaper, og det skal det være lov til. Men det jeg skrev var ikke mine meninger, det var OIF sine synspunkt, i bakgrunn av vedtak som har blitt fattet i organisajsonen. Så jeg kommer ikke med meninger eller synspunkt, men fakta. Og det er det en stor forskjell på. Til slutt så vil jeg anbefale deg å gå innpå hjemmesiden og lese referatene ifra hovedstyremøtene. Så finner en ut hva OIF mener i ulike saker. Istede for å feste litt til hva enkeltpersoner kanskje håper hva OIF sin meninger er

spiller 21.05.2010 10:29
Orkla Fk tok plassene til ORKDAL og ORKANGER da klubben ble stiftet etter 1997 sesongen, i henholdsvis 2 og 3 div!!!!(eller o2 som de het den gangen) Da vil jeg tro at oif og oil kan ta de plassene tilbake ved en eventuell splittelse? UANSETT: OIF og oil kan umulig gjøre ting verre?

Du har ikke fakta rett 22.05.2010 09:02
OIF og OIL befant seg begge i samme divisjon, etter at OIL rykket ned foregående sesong. Bare spør KOlla om det, det var et bilde av et knust menneske i avisa, etter at nedrykket var et faktum. Orkla FK er en egen klubb. Dersom klubben legges ned er det ingen utomatikk i at en annen klubb skal arve plassen, eller hvem som skal gjøre det. Når OIL og OIF nå har lagt ned seniorftballen, har de ikke noe annet valg enn å starte på bunenn i seriesystemet begge to. Man kan sikkert søke om noe annet, det blir det opp til Kretsen å avgjøre i så fall, og der bestemmer andre klubber. Hvorfor skulle noen gir særfordeler til noe lag fra orkdal, framfor Trondheimslagene? Det blir ledige plasser om Orkla legges ned. De plassene er det adre lag som er ute etter for selv å unngå bedrykk, derfor blir dere nødt til å starte i bånn. Om Orkla rykker ned må vel andrelaget ned også? Kan man ha to lag i samme diuvisjon?

spiller 19.05.2010 21:58
Lurer bare på hvilken fotballkunnskap du Songli har. Har du kjennskap til hvorfor Orkla ble startet? Forstår du hva som virkelig har skjedd med Orkdalsfotballen de siste åra? Når du er så bastant i dine uttalelser, og skråsikker på at de såkalte anonyme ikke er representativ for sitt syn i OIF? Av hensyn til laget jeg spiller på velger jeg også anonymitet. Det kan jo ikke være noe problem hvis jeg uttaler meg høflig og seriøs.

Til Atle : 19.05.2010 04:15
Den Kj. Redakteur har i sin makt å legge ut navn på alle som skriver her! Så du og jeg som alltid skriver under fullt navn bør sette oss på hans til han gir seg og slutter å herme Søra, Fulølt Navn fra nå av! Erik Prestmo

Atle Olav Sognli 18.05.2010 23:11
Vil bare komme med en presiering. Orkanger Idrettsforenig står 100 % bak Orkla. Det har aldri blitt fremmet forslag om at OIF skal trekke seg fra samarbeidet med Orkla. Tvertimot. Årsmøte kom med sterke singler om at samarbeide skal fortsette. Og jeg reagere sterkt på at noen anonymme som ikke har støtte i OIF sår tvil om samarbeidsavtalen. Er noen i tvil om hva OIF mener, så ligger møtereferatene ifra hovedstyremøtene åpent ut på hjemmesiden vår. Det er hva hovedstyre mener, som er OIF sin offisiell mening. Og slutt å skriv anonymt. Har noen meninger, så bør de kunne stå får sine meninger. Hvis de ikke kan det, så la vær å skriv.

oil kontra oif 17.05.2010 13:27
Til Bevo: Det var ikke bare oil som ville at orkal skulle få eget seniorlag, så er det sagt. Flere av nevnte personer på dette forumet, og personer som sitter i oif-styret i dag, applauderte forslaget fra orkla 3 gjengen om å få starte eget senior lag. Orkla FK er historie fra sesongen 2011, og jeg vil påstå at oil og oif har jevnbyrdig skyld i det. A-lagets sjanse til å berge plassen er minimal, så det betyr at oif og oil må starte i henholdsvis 4 og 5(hvis orkla 2 berger plassen i 5) divisjon neste sesong. Dette er det mange som har ytret positive meningr rundt, håper bare det lar seg gjennomføre med 2 seniorlag til i dalen, med tanke på sponsorpenger etc.

BEVO 17.05.2010 22:06
Til Oil kontra Orkla. Er klar over at flere i Orkanger miljøet applauderte forslaget. Hovedpoenget er at forslaget ALDRI skulle sett dagens lys fordi det var så ødeleggende for Orkla FK. Det dummeste var likevel at det ble fremmet av Orklas daværende leder Asphjeld og Oil. Ingen fremtredende ledere i Oif miljøet var med på dette, fordi de forsto at slik fremtreden kunne sprenge Orkla. Hadde datidens Oif ledere fremmet samme ønske hadde Orkla FK i dag vært historie.

Fakta 17.05.2010 21:18
Til oif kontra oil Det du kommer med er toillsnakk. Fakta: OFK og OIL gikk inn for at Orkla 3 skulle få bli OIL. OIF gikk imot. Hva enkeltpersoner som ikke er med i styre og stell sier er uinteressant: Det er styrene i klubbene som fatter vedtak. Ikke mannen i gata. Og skulle OFK ikke stille lag neste år er det lite trolig at OIL eller OIF får overta plassen(e). Da må OIF og OIL evt melde på lag i nederste divisjon. OFK er en EGEN klubb og hverken OIL eller OIF har noe krav på å få overta plassen. Når det er sagt så vil det nok ikke gå lang tid før det blir opprykk for "nye" OIL og OIF. Glæ mæ!

BEVO 16.05.2010 22:57
Nikki ikke glem at Asphjeld via Orkla og OIL for kun et par år siden ønsket at OIL kunne starte eget seniorlag. Det var virkelig et sterkt bidrag til splittelse og oppløsning av Orkla FK. Hadde OIF de siste årene prøvd på det samme, hadde klubben vært ferdig for lengst. Hvis Orkla ryker så er det i alle fall ikke OIF sin årsak.

Nikki 14.05.2010 23:40
Dette handler ikke om syting, men om feilprioriteringer som fyrer opp under grendastriden, og gjør samarbeidsklimaet meget vanskelig. "Mektige" menn innenfor Idretten i Orkdal har i flere år bevisst prøvd å flytte aktivitet fra Idrettsparken til Follo og Fannrem. Flytting av hall 3 til Follo og Orkla FKs stadige forsøk på å flytte kamper til Orkdalsbanken stadion. Asphjell og Fossbakk på vegne av Orkdal Idrettsråd, Orkla FK og Sør-Trøndelag Idrettsråd har stått bak det meste av dette. Hvem fra Orkanger har prøvd på det samme? Gi meg et godt eksempel. I perioden som økonomiansvarlig og fungerende leder i Orkla FK skulle ASPHJELL gått i front for en ny og opprustet hjemmearena for Orkla FK i Idrettsparken, før Orkdalsbanken ble en realitet. Knyken er vinteridrettsanlegget, det er alle Orkdalinger inneforstått med. At Idrettsparken skal være hovedanlegget for sommeraktivitet er klart og tydelig ikke samme selvfølge. Sjekk fotballgarderobene i Idrettsparken så får de aller fleste av oss SJOKK. Vi ønsker kun lik behandling, og det beste for OIF og Idrettsparken. Akkurat det samme som OIL , UTEN å prøve å flytte idrettslig aktivitet fra Fannrem til Orkanger.

bredde 14.05.2010 22:15
Det er greit at Asphjeld jobber mest for sin moderklubb OIL. Men da må OIF sjå realiteten og gjør det samme. Kutt ut samarbeidstanker med andre og jobb kun for parken og Oif. Ta først over parken sjøl, prøv å legg under dere gamle og nye områder i barne og breddesatsingen. Flere barn, flere foreldre = større inntekt og økende dugnadspotensiale. Enkelt og greit bør det være.

Enkelt tanke-eksperiment! 14.05.2010 21:32
Tenk deg to scenario : 1: Vi stenger Idrettsparken og bygger hus der. Og overfører all idrett og fotball til "orkdalsbanken "stadion"". Blir det plass? Hvor er parkeringsplassene? kan det avvikles større arrangementer for hele dalføret der? 2: Vi stenger Orkdalsbanken stadion og bygger hus der. Og overfører all idrett og fotball til Idrettparken. Kommer noen til å legge merke til det, bortsett fra de 20 - 30 nærmeste husene? og de som oppdager at det er lett å finne parkering når de skal på kamp? Stadion på Fannremsmoen er bygget på trass. Trass mot Fannrem - hvor den SKULLE ha vært, og trass mot Orkanger. Mellomløsninger er sjelden vellykkede. Se bare på Orkla FK! ErikP

Hans Kringstad 14.05.2010 19:02
Fakta er sjekket: En kilometer er ikke gangavstand for kroppsøving. Anlegget er komplett feilplassert i en kommune som skal redusere bilbruk. Kall det gjerne syt, men kom gjerne med et argument for at dette er riktig sted å bruke mer enn 1,5 millioner på "friidrettselement". Hadde det enda ligget ved Evjen eller Grøtte skole. Er dette virkelig måten å bruke 600 000 av knappe spillemidler?

orkdaling 14.05.2010 18:55
Er orkdalsbanken stadion utenfor gangavstand for grunnskoler i orkdal? Er vel 900 meter - 1 km unna Grøtte skole, og Evjen dør heller ikke av å gå til fannremsmoen, og ikke minst follo, der elever ved idrettslinja allerede har begynt å bruke anlegget. Sjekk fakta før dere syter neppå Orkanger.

Se løpebanen i forgrunnen! 14.05.2010 17:14
Urørt av menneskehånd siden 1947! Det er utrolig av Jorodd Ashjell som distriktets og fylkets fremste representant innen idretten ikke har løftet en finger for dette anlegget! Kast et blikk på inngangspartiet til "garderoben" også og TENK dere hvordan det er i kjelleren. Jeg sier ikke mer! Erik Prestmo

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse