Besøkstall

50 262 denne måneden

13 030 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Eier "sjokkert": Vil ha 7 millioner for gravlund

DSC_0032___Kopi_1.JPG

Eieren av tomta Thamshavntunet (bildet) skriver i et innspill til Orkdal 2040 at han er sjokkert over forslaget om å omregulere til kirkegård der han skulle bygge 20 boliger. Roger Grindflaten fra Klæbu vil i så fall ha mellom 6,5 og 7 millioner kroner av Orkdal kommune.
Samtidig lager også Thamshavnbanen krøll: Det foreslås å frede hele banestrekningen og et større område rundt Orkanger stasjon.

Vi tar Thamshavntunet først og Thamshavnbanen etterpå.

Thamshavntunet:
Var regulert til friområde. Flertallet i Orkdal kommunestyre neglisjerte glatt sitt eget vedtak om å verne friområder i sentrum. Ga etter for press fra investor som ville bygge boliger.

Det ble gitt tillatelse til 20 boenheter. Tomta er arkitektonisk følsom fordi nabobygget Orkanger stasjon ble fredet i 1997.

Utbygger Roger Grindflaten bygde imidlertid ikke husene. Han skylder på dårlig boligmarked på Orkanger - noe som i beste fall er diskutabelt.

Som lyn fra klar himmel foreslo ordfører Gunnar H. Lysholm på tampen av 2040-prosessen å omregulere til grav- og urnelund. Om ikke annet, så våknet investor Grindflaten: "Vi ble rimelig sjokkert...", heter det i høringsuttalelsen til Orkdal 2040.

Thamshavnbanen:
Men Grindflaten kan få flere sjokk. Hele Thamshavnbanen foreslås nå fredet. Sentrale politikere, som Arne Grønset, har protestert iherdig mot "landnåm" (erobring av jord) i Orkdal. Det skjer trolig til ingen nytte.

Høringsforslaget som Sør-Trøndelag fylke har sendt ut plasserer Thamshavnbanen i den kulturhistoriske elitedivisjonen. Bjørn Tokle ved Orkla Industrimuseum spår i dagens ST at forslaget vil gli gjennom.

Fredning betyr bla. at banelegeme, kjøreledninger, utpekte bygg osv ikke kan røres. Målet er trafikk også videre nordover fra dagens endestasjon på Bårdshaug. Det innebærer at jernbanen møter ny E39 ved Shell på Bårdshaug. E39 skal som kjent legges om på Høgkjølen og komme ned Skjenalddalen.

Statens Vegvesen arbeider nå med en uttalelse om dette. Det er vanskelig å bygge jernbane tvers over en Europavei ved Shell.

Så kommer vi til Orkanger stasjon og investor Grindflaten. Her foreslås en utvidelse av fredningsområdet rundt stasjonen. Kartene kan vanskelig tolkes annerledes enn at hele Thamshavntunet bør fredes. Det vil i så fall legge strenge føringer for hva som kan bygges der - om noe kan bygges i det hele tatt.

Hele høringsforslaget kan du studere her.

Fredning kan føre til så mangt - også forfall. Jfr Orkanger stasjon som er i privat eie og har vært fredet i 13 år. Også her skulle en investor lage leiligheter (bildet under.)

DSC_0024___Kopi_1.JPG

 

Publisert 12.05.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

La eieren mørne! 19.05.2010 04:11
La denne eieren sitte å svette under trykket av mulig fredning..... så skal vi se at tomteprisen synker fra 7 mill. til 70 000, og dermed kan Orkdal kommune kjøpe den tilbake - ikke til gravplass, vi trenger det ikke. det er plenty plass på Orkanger Kirkegård - men til Miniputtbane for Nerøra! Dermed er ro og orden gjenopprettet, denne tomta skulle aldri ha vært solgt, men gitt gratis til OIF! Erik Prestmo

Det e nå GÆLI med de to dalføran her! 16.05.2010 11:48
Det e nå GÆLI med de to dalføran her! I Orkdan vil dæm feir en brutal kolonisator, som på den belgiske kongens ordre deltok i utryddinga av Kongolesere, et sted mellom 12 og 20 millioner i kolonitida, og på Løkken ska dæm på død og liv feire krigsprofitøran som samarbeida med 3 av krigens verste Nazityske rustningsbedrifta! IG Farben hadd kjemiske fabrikka rett ved siden av Auschwitz, gjett kor slave-arbeidskrafta kom i fra! (dæm laga neppe Zyklon B akkurat der!) Krupp vart dømt som krigsforbryter ætte krigen, for bruk av slave-arbeidskraft, lista e lang, længer enn lang og det herre va kompisan te gruveledelsa det. Det e fakta som har vorte undertrykt - itj minst av miljøet der oppi - FOR PÅ LØKKEN HOLDT FAGFORENINGA KJEFT! Toget : toget skal IKKE kjøre gjennom Fannrem, Fannremsmoen, Klemetsmoen og Evjen og slett ikke gjennom Orkanger av ein enkel grunn : DET E FALIG FOR UNGAN! Såpass ska dokk forstå, uten at æ skoill trøng å forklar nærmar. Hvis nån har romantiske tilbøyeligheta, kjøp en modelljernbane, sånn som hainn B. Tokle skoill ha fått te 8-års dagen sin, så har mye vært spart! Toget bør stopp på Svorkmo, jorda deles ut gratis te naboan langs linja, fredning av et helt dalføre, DET blir noe å angre det, om hundre år! Ingen tjene på fredning, det ende med forfall, for staten er grådig! Nån som tviler? Ta en tur å sjå på Orkanger Stasjon, der e det store HØL i veggan! Gammel og gammel. Æ trøste mæ med at æ enno itj e for gammel te å tenk, både nye tanka og hoill orden på historia i tllegg, så kainn dæm som itj har anna å hoill på med, mal verden i rosa. ErikP

krem 13.05.2010 02:54
Dette er et ikkeproblem. Fremtiden tilsier at 75% kremeres. Kapellet og området rundt har mer enn nok plass. Uproblematisk.

Marit Mjøen 13.05.2010 00:12
Pass dæ no, Erik! Hadde det ikke vært for Løkken, hadde det ikke vært for malmen vår, du ....

Malmen VÅR, Marit? 13.05.2010 10:43
Du av alle mennesker veit da at malmen ble gitt bort til tyskerne før og under krigen, og brukt til å ruste opp 1/4 av den tyske her, hver fjerde granat, hver fjerde kule kom med svovel og kopper fra Løkken. Gruva var tom i 1945, tømt som følge av rovdrift etter tyske krav under krigen som Kiær overoppfylte med opp til 20 prosent. Noe å være stolt av? Noe å feire? Noe å frde halve dalen for? Mr. Tangen, B.I. kommer med bok om Orkla-ledelsen under krigen i år, da blir det dokumentfast, ledelsen samarbeidet intimt med tyske bedrifter som ble dømt for krigsforbrytelser i over 15 år, blant annet IG Farben, som laget Zyklon B, giftgassen som ble brukt til å gasse jøder i utryddingsleirene - fortsatt med svovel og svovelsyre fra Løkken-malmen! JEG hadde sannelig sprengt hvert eneste hus, planert jernbanen og forsøkt å glemme hele greia! For jeg har FEIRET sprengingen av Thamshavnbanen siden 1996 jeg, med å arrangere årlige Sabotørstevner, synd att ikke Peter Deinboll Jr. fikk leve, da hadde du kjent en helt annen historie! Erik Prestmo

berit gjølmesli 13.05.2010 21:18
Du Erik, du Erik du kan nå få sagt det du, men jeg synes du høres mer og mer ut som en gammel gubbe. Selvfølgelig skal Thamshavnbanen gå helt ned til Thams'havn, hvorfor skal den stoppe i ingenmannslandet Bårdshaug?

Erik Prestmo 12.05.2010 11:22
Det er ikke noe behov for gravlund ved Thamshavnbanen. 90% av kirkegården ved Orkanger Kirke er uutnyttet, der er gamle graver strøket og kan, som vanlig er på offentlige kirkegårder legges ut til nye gravplasser. I tillegg kan gravplassen ved Orkanger Kapell utvides ved behov, og inntil man når så langt kan kistegravplassene på begge steder utnyttes som familiegravsted ved urnenedsettelser. Det har vært nok i 150 år, ved urnenedsettelser er det nok i 300 år. Ikke noe problem. Når det gjelder Orkanger stasjon og Landnåmert fra Løkken : her har vi en fin alliert i kampen mot LØkenn! Kommunen og ikke minst innbyggerne må sette seg mot dette fredningsforslaget, det er vanvittig å gjøre et HELT STED til museum. Det kan gå an på Løkken kanskje, for der er det ikke noe annet allikevel og ingen vil frivillig flytte noe DIT, men Orkdal er "industrikommunen Nr 1" og vi skal bygge et moderne sentrum for hele dalen. Løkken må legge band på seg, så vi ikke sitter igjen med andre alternativer enn å rydde plass med grove midler.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse