Besøkstall

150 368 denne måneden

14 527 572 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fylkesmannen om 2040: Bort med bilene - tettere bygging!

DSC_0018_1.JPG

Fylkesmannen krever at Orkdal kommune skjerper kravet om parkeringshus eller parkering under bakken ved utbygging i sentrum. Fylkesmannen forlanger også regler for tettere utbygging. Samtidig stopper han planer om boligfelt på dyrkamark utenfor sentrum.
Dette går fram av en svært viktig høringsuttalelse til Orkdal 2040.

Fylkesmannens uttalelse er viktig fordi dette er statens syn på planen. Og staten har makt til å tvinge fram endringer i planen. Det kommer nå til å skje.

Fylkesmannens ordre til politikerne i Orkdal er klar:

* Dyrkamark skal vernes.
* Alle arealer skal utnyttes bedre.

Det praktiske resultatet kan bli en satsing på sentrum som en stor gruppe orkdalspolitikere har liten lyst på. Her er de viktigste ankepunktene i uttalelsen:

* Parkering i sentrum.
Orkdal 2040 sier at kommunen KAN kreve parkering under bakken eller i parkeringshus der det ligger til rette for det i sentrum. Fylkesmannen forlanger at "KAN" endres til "SKAL". Parkerte biler må bort fra bakkenivå ved utbygging innenfor den røde streken. Det betyr både handelsgata og OTI og Amfi..

* Hvor tett folk skal bo.
Fylkesmannen vil ha minimumskrav for antall boliger per dekar. Det kan være slutt på å breie seg med villafelt og store hager. Ordren er klar: Bygg tettere og høyere!

* Hvor folk skal bo.
Fylkesmannen godtar ikke at dyrkamark blir bygd ned med boliger. Konkret får kommunen ordre om å glemme en del av det planlagte boligfeltet Kleivan. Også området sør for Follo (mot sorenskrivergården) skal forbli dyrkamark. Kommunen har ønsket boliger der etter at det viste seg ikke å være behov for større skoletomt.
Resultatet av denne politikken er at folk i størst mulig grad skal bo sentralt, og at utbygging skjer via fortetting i sentrumsområder.
På samme måte er det vedtatt, overordnet politikk at reiser skal begrenses.

* Foreløpig stopp på Grønøra Vest.
Ca 300 dekar dyrkamark er avsatt til industriformål på Grønøra Vest (nær Washington Mills).
Fylkesmannen vil ha dette omgjort inntil behovet for industritomter er nærmere avklart. Fylkesmannen mener at det er sløst med viktige arealer på Grønøra. Store områder er brakk midt blant bedriftene. Mellom linjene ligger det alvorlig kritikk i omtalen av Orkdals stolthet - Grønøra. Under finner du flere bilder fra området.

DSC_0004_1.JPG

Naturvernforbundet har avgitt en omfattende uttalelse som peker på både arealsløsing og forsøpling.

DSC_0001_1.JPG

Også et samarbeidsorgan for trondheimsregionen vil undersøke hvor store restområder som kan utnyttes på Grønøra.

DSC_0006_1.JPG

Naturvernforbundet kritiserer blant annet bruk av industriarealer til mellomlager for tømmer (bildet under). Forbundet mener tømmeret, som måles her, blir liggende altfor lenge og ta opp plass. Søndre del av området (nærmest) er foreslått omregulert til friluftsformål av Visjonsutvalget og Orkanger Vel.

DSC_0014_1.JPG

 

Publisert 11.05.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Tore K 13.05.2010 02:45
En ting er ganske så sikkert. Hvis parkeringsmulighetene i Orkedalsveien blir vanskeliggjort med påbud om parkering under bakken, blir handelsgata i løpet av kort tid fraflyttet og lagt øde.

Sissel Barø 12.05.2010 15:35
Kanskje det er en ledig plass til alt skrotet som oppbevares på tomta ved innfarten til Rømmesbakkan en plass nede på Grønøra....

KJEMPEMYE PLASS 13.05.2010 00:06
OPPÅ FANNREM, MELLOM TRÅVPARKEN OG FORVEBRUA! luringen

Viktig! 11.05.2010 23:03
Etter samtale med en av eierne på Grønøra i vår er jeg kjent med misæren der ute. På 1070-80 tallet fikk bedriftene "slengt etter seg" 50 - 100% større areal enn de ba om å få kjøpe, resultatet er at bygninger ble plaasert midt på områdene med et solid og unødvendig omland, noe som ikke utnytter jorda og sperrer for utvikling og utnytting av arealene, skal noe oppnåes her må det sanering til. Klassikeren er Vigorområdet som i 20 år hadde alt for store arealer, nå når Thermotite og Reinertsen driver der er antakelig det området utnyttet. Men nesten alle har for store arealer, bortsett fra de sist ankomne, Hamos og Veolia som i allefall ikke har for mye plass..... Men hilsen går til KrF og dikteren på Jåren: Nå er det bråstopp for byggefelt oppå Jåren! Det er fra sine egne en skal ha det, Fylkesmann Gjønnes har talt! Og da når man ikke har noe forslag, kan en kanskje være med Orkanger Vel og Arbeiderpartiet på en fornuftig utvikling av sentrum allikevel, for de to aktørene har i allefall en politikk som står seg! Erik Prestmo

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse