Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger Vel om Orkdal 2040: Bygg bykjerne. La gata leve!

gata_2.JPG

Bygg en bykjerne på Orkanger! Bruk kulturhus som fundament. Sørg for at folkeliv i sentrum lar den eneste handelsgata leve.
Det er et av hovedpunktene i Orkanger Vels høringsuttalelse til Orkdal 2040. Vi er sikre på at en levende bykjerne vil være bra for folk i hele Orkdal. Et pulserende sentrum vil lokke ungdommen tilbake, friste bedrifter til å etablere seg og styrke sjukehuset mot tyngdekrafta fra Trondheim.

Orkanger Vels høringsuttalelse kan du lese i sin helhet her.

Velforeninga har utarbeidet både mål og virkemidler. Vi har altså laget en strategi. Vi har argumentert saklig i to år for hvorfor vi mener dette er det beste for Orkdal kommune.

I en ideell verden var det ordføreren, Orkdalslista og andre med politisk makt som forsøkte å samle folk i kommunen om en slik ide. Oppgaven er i stedet overlatt til ei forening som Orkanger Vel. Resultatet er selvsagt mistro fra interesser MotBoao_1.JPGutenfor Orkanger.

Men vi kan ikke tvinge ordføreren, varaordføreren eller andre til å jobbe for en "kompakt og levende bykjerne med attraktive sentrumsfunksjoner innen gangavstand."

I mangel av politisk begeistring har vi prøvd å gjøre arbeidet selv. Så får vi leve med at velforeninga og denne nettsida blir stemplet som "noe i ubalanse" (ordføreren), konfronterende (Erik Tronvoll med flere) og "en politisk kamporganisasjon" (Torstein Larsen).

Orkanger Vel har faktisk arbeidet hardt i hele Orkdal 2040-prosessen for at planen skal bli et troverdig verktøy for en sunn sentrumsutvikling. Det skjer av hensyn til alle - og særlig av hensyn til oss som ønsker at:

1. Unge skal vende tilbake til Orkanger, Fannrem eller Svorkmo etter endt utdanning.

2. Bedrifter vil etablere seg her og tilby meningsfylt arbeid.

3. Kommunen styrker egen identitet og utvikler et rikt lokalt kulturliv i konkurranse med Trondheim.

4. Orkdal sjukehus består, og mangel på kompetent
arbeidskraft lokalt blir aldri et aktuelt argument for å bygge ned.

Ingen kan skape en bykjerne basert på fromme ønsker om at "noen" vil satse sparepengene sine på å etablere små nisjebutikker og kafeer. Skulpturer er heller ikke et virkemiddel. Ikke rare hus. Og ikke gågate.

Nisjebutikker, skulpturer, rare hus og gågate kan godt komme. Men først må det sikres et grunnlag bestående av levende mennesker som samles i sentrum dag og kveld, hverdag og helg. Og hvordan kan det skje?
n_8_1_1.jpg
Ingen andre forslag enn kulturhus/kultursenter/flerbrukshus har kommet etter nesten to år. Ergo må vi anta at det er det beste virkemiddelet.

Orkanger Vel mener Orkdal 2040 må følges opp med en handlingsplan med en tidsakse som viser hvilke tiltak som skal iverksettes hvor og når. I motsatt fall kan Orkdal 2040 bli et påskudd for ikke å gjøre noe som helst for sentrum - paradoksalt nok fordi det er så lenge til 2040.

Og i verste fall fører en slik passivitet til at vi får det motsatte av målet - altså videre oppløsning av sentrumsområdet på Orkanger i stedet for en levende bykjerne.

Det blir et tungt ansvar å bære for dagens folkevalgte. Fallhøyden er stor. Ordføreren uttalte på et folkemøte i regi av Orkanger Vel/Orkdal 2040 i november at hvis det ikke blir resultater kan han knapt vise seg utendørs mer.

Ordføreren personlig og Orkdalslista har nå kommet med tre forslag som Orkanger Vel protesterer mot i innspillet vårt:

1. Utvidelse av sentrumssonen på Bårdshaug.
Velforeninga mener det er svært uheldig å utvide sentrum når målet er å skape en kompakt bykjerne. Det rammer troverdigheten til hele 2040-prosjektet.

2. Gravlund på Thamshavntunet.
Velforeninga mener dette er dårlig arealutnyttelse og at det er uheldig med biltransport mellom kirke/kapell og kirkegård. Vi foreslår utvidelse ved Den Gode Hyrdes Kapell.

3. Industri på den sentrale tomta mellom OTI og Sponplaten.
Velforeninga ber på det sterkeste om at denne tomta settes av til offentlig formål, særlig med tanke på framtidig skoleutbygging. Dette er et uhyre viktig spørsmål. Vi mener det er kortsynt å bygge ned arealet med industri nå. (Eller vet Orkdalslista noe vi andre ikke vet som kan forklare iveren etter å fylle opp dette området?)

I innspillet vårt tar vi også opp problemene med støy og skjemmende virksomhet på Bårdshaug Øst/Franslykkja (bildet under):
                                                                     Hans Kringstad

DSC_0019_1.JPG 

 

Publisert 10.05.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 10.05.2010 18:09
La Orkdal leve, la oss få et definert sentrum, la oss begrave grendastriden; gjerne ved Thamshavn.

innflytter 10.05.2010 08:36
Forslaget fra Orkanger Vel er helt i tråd med uttalelsene til de innleide byplanleggerne i Orkdal 2040 prosjektet. Ser ikke folk fra grendene rundt Orkanger at jo bedre og tettere sentrumet på Orkanger blir, jo større blir muligheten for å opprettholde aktiviteten i utkantene av kommunen. Får vi en moderne,tett og aktiv liten bykjerne i Orkdalsveien som ekspertene mener, fører det til bedre og moderne tilbud for fremtidens innbyggere. Noe som er nødvendig for å imøtekomme fremtidens krav.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse