Besøkstall

28 989 denne måneden

12 290 043 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skal tivolitomta først brukes: Hva med dette?

TIVOLITOMT_MED_BYGGNINGER_MOT_S__R_med_skrift_nr_2_1.jpg

Orkdalslista (og trolig flere) vil bruke tivolitomta i Idrettsparken til ny ungdomsskole. Men skal arealet først tas i bruk - hvorfor ikke utnytte det maskimalt? Hvorfor ikke gjøre Idrettsparken til et reelt tyngdepunkt i regionen? Arne Vangen har fotografert, målt og tegnet: Her ser du ikke bare u-skole, men også videregående skole og kulturhus ved Gammelosen/Idrettsparken.

Svømmehall er det også plass til, ifølge Vangen-visjonen. Illustrasjonen over viser tomta sett mot sør - fra Gammelosen.

Arne Vangen finner videre areal til 200 parkeringsplasser. Poenget er å bygge i høyden. Under ser du bygningsmassen mot nord:

TIVOLITOMT_MED_BYGGNINGER_MOT_nord_med_tekst_1.jpg

Apropos å bygge i høyden: Den relativt nye Orkanger u-skole ble bygd om på ett plan og tatt i bruk for bare 7-8 år siden. Den var lite egnet for undervisning, ble bygd om innvendig igjen og er for trang.
Under er Vangens visjon i fugleperspektiv. Disse planene er det flukt over. Svømmeanlegget er feltet markert med gult og hvitt. Parkeringsplasser er grå.

NY_UNGDOMS_OG_VIDEREG__ENDE_SKOLE___KULTURHUS__OG_NY_SV__MMEHALL_SITUASJONS__PLAN____COM_1.jpg
Men som ved alle spreke planer hefter det noen haker også ved denne. Det politiske flertallet vil ikke ha noen videregående skole ved hallen og parken. Den muligheten ble foreløpig stoppet i 2007 etter et politisk spill om tomta mellom OTI og Sponplaten. Nå er denne tomta satt i spill igjen (forslag fra Orkdalslista om industri i stedet for skole) mens fylket bruker 80 millioner på anlegget på Follo.
For moro skyld er Vangen-visjonen plassert på Follo på illustrasjonen under. Idrettsbygget kommunen skal kjøpe for å hjelpe fylket og skolen ligger nederst mot venstre (mer tekst følger):

SKOLER_KULTURHUS_OG_SV__MMEBASSENG_VIST_P___FOLLO_1.jpg

Her på Follo foreslo Orkanger Vel ved forrige revisjon av arealplanen satsing på en ny bydel. Området ville vært ideelt av minst to grunner: Muligheten til å bygge opp en bydel fra bunnen av med alle funksjoner. Og etterspørselen etter tomter på flata.
Men nå blir det videregående skole på Follo i hvert fall de nærmeste årene. Et interessant poeng som ikke har vært framme i debatten om miljøkommunen Orkdal: Selberg arkitektkontor slår fast at videregående skole på Orkanger er mer klima- og miljøvennlig enn på Follo.
Helt til slutt fasader på et tenkt svømmeanlegg. Dette er flere av partiene enige om at Orkdal må ha - forutsatt at det finnes penger og at svømmebassenget på Grøtte får bestå:

NY.SV__MMEHALL__FASADE___ST_OG_VEST_1.jpg 


 

Publisert 07.05.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

PT 08.05.2010 14:03
Tenk stort,tenk Arne! If you want loyalty - get a dog

Fucking awesome! 08.05.2010 01:31
Jeg har vært skeptisk til skole i Idrettsparken. Jeg har hatet tanken, faktisk. Men skal man først søle vekk verdifullt areal der nwede, må man sørge for å UTNYTTE jorda. Dette var kolossale saker, dette må fordøyes, og dette spenner effektivt bein for småtteriet de politiske partiene driver med. Det finnes bare et argument mot dette : økonomi. Hva koster det, hvor mye koster alternativene, hvilken plass sparer vi andre steder, hva frigies andre steder og hva skal det eventuelt brukes til?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse