Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdalslista: Ny ungdomsskole på tivolitomta

Orkanger_Vel_Model.idrettsparken_med_ny_hovedbane_2.jpg

Orkdalslista har sendt sitt innspill til Orkdal 2040. Ordførerens parti ønsker ny ungdomsskole sammen med svømmeanlegg på tivolitomta ved Idrettsparken. Dette har Orkanger Vels hustegner Arne Vangen allerede illustrert (over). Vangen har imidlertid enda sprekere visjoner.
De kommer vi tilbake til. Først Orkdalslista.

Her er noen punkter i partiets høringsuttalelse til Orkdal 2040:

* Ny ungdomsskole på tivolitomta.

Dette er kontroversiell bruk av Idrettsparkens område. Visjonsutvalget, hvor idretten er tungt representert, har nettopp avvist å ta inn ungdomsskole som en del av planen for området i sin høringsuttalelse. OIF er imot.


* Svømmebasseng ved Gammelosen i tilknytning til ny u-skole.
* Gammelosen bygges ut til helårs bade- og aktivitetsanlegg basert på fjernvarme (mer tekst under bildet av Gammelosen):

Oversikt_fra_s__r_3.jpg

* Kunstfrossen isbane for kortbaneløp og ishockey på Follo.
* Terna/Bruket utvikles til park/bolig/småbåthavn.

* Kultur/flerbrukshus bygges ut "i sentrum."

Orkdalslista vil imidlertid ikke peke ut hvor et slikt bygg bør ligge. Det skal avgjøres etter at "arealbehov, funksjon og estetikk" er avklart.

* Arealet mellom OTI og Sponplaten reguleres til industriformål.

Dette blir også et omstridt tema. Arealet er i dag foreslått avsatt til offentlig formål/skole. Bygges det ned med industri vil presset for skolebygg i Idrettsparken øke. Orkdalslista begrunner ikke standpunktet.

Ellers fokuserer lista på historien, og da særlig Thams-epoken. Partiet ønsker Thams-museum, tilbakeføring av Orkanger kirke til Thams-stil og at Thamshavnbanen med stasjoner "bevares". Men det står ikke noe om trafikk på banen.

På Sæther/Rømme ønsker Orkdalslista lavenergihus og bruk av solcellepanel. Minst ett hus skal være et signalbygg. Det er ikke konkretisert hva dette skal inneholde.

Hele innspillet kan du lese her.


 

Publisert 06.05.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Kari 09.05.2010 11:13
Er det andre som ser for seg en moderne skole i Oti-lokalet, og butikkene flyttet til sentrum?

Ja! 11.05.2010 00:01
Men det kommer til å ta ALL plass på Sæther Rømme, og fordelt på to sider av veien blir ikke det et vareHUS, noe eierne av OTI selvsagt ønsker seg. Men flytt alle skolene til OTI og mesteparten av sentrumsproblemene er løst med ett slag! Det er litt av en arv han har ansvar for, gammelordfører Gjønnes, som tvang gjennom bruksendring fra industri til handel i OTI-sentret. Dette var det egentlig ingen som ønsket, ikke handelstanden på Orkanger, ikke folk her, men noen få politikere som ville spille AP og Orkla Samnvirkelag et puss - av ideologiske grunner - og en utflyttet Øra-gut, bosatt på Løkken! ErikP

Terje 08.05.2010 21:42
Få konkrete forslag. Skolen ligger jo klar. Den gamle sponplatefabrikken er jo glimrende for både, ungd.skole og videreg.skole på sikt. Sirkustomta hører til Idrettsparken. Sunn normal fornuft sier at den må brukes til idrettslige formål. Skøyter til Follo? Flere viktige element ut av sentrum? Kulturhus i sentrum, men hvor? Byplanleggere og Orkdal 2040 har påpekt hvor sentrumskjernen bør ligge. Hvorfor så tvil om ekpsertisens råd? Ikke rart det oppstår usikkerhet,grendestrid og politikerforakt.

Kunstfrossen bane på Follo? 07.05.2010 00:57
Driftsutgiftene vil bli kolossale! Dette er ei gulrot som slenges til 7320 for å få løitt arbeidsro..... Nå må man ta til etteretning Wormdals forslag prøvkunstisbanen i stedet og legg den der OIF vil ha den Gammelhallen! Erik Prestmo

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse