Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

"Orkanger - byen i Orkdalsregionen" har passert 1000 fans

biblioteket_1.JPG

Tirsdag kveld har Facebook-gruppa "Orkanger - byen i Orkdalsregionen" 1003 medlemmer. Milepælen på tusen er passert. Dette er noe annet enn ei passiv gruppe på Facebook. Den har en gjennomarbeidet visjon som du kan lese her. Medlemmer av gruppa avgir nå høringsuttalelser både om sentrum og Nerøra til Orkdal 2040.

Her er en liten bit av visjonen:
"Kjernen for den vitale småbyen er kulturhuset nord i Orkdalsveien, som har bibliotek, kino-/musikk og teatersaler, kafe og kulturskole. Hit kommer folk fra hele regionen og søker kulturhuset for å oppleve spennende utstillinger, sprelske teateoppsetninger, klassiske orkestere, rå rockekonserter, lokale revyer, landskjente stand up-komikere, filmpremierer, dans, ballett og talentkonkurranser.

Byen har prioritert å gå for det moderne samt ivareta kulturhistorien til Nerøra og Thams. For en hver bilist som kommer sør- eller nordfra er det naturlig å kjøre ”om” sentrum for å suge inn historien, ta del i aktivitetene, spise eller handle i sentrum av Orkanger - i handelsgata."

Medlemmer av gruppa har laget uttalelser blant annet om følgende:

* Kulturhus i ST-kvartalet (med Sveinung Sundli blant deltakerne). Her er et utdrag:
"Kultur er viktig for trivsel blant innbyggerne i kommunen vår. Uansett om man er fra Orkanger, Fannrem, Ustjåren, Hoston eller Svorkbygda vil det være en fordel at kulturhuset ligger så sentralt som mulig for å oppnå mange synergieffekter med omgivelsene (skoler, idrettsparken, spisesteder, kafeer etc.)

Vi anser at dagens ST- kvartal er et naturlig knutepunkt i sentrum. Gangavstand mellom sentrumsgata med kulturhus, butikker, restauranter, puber og næringsvirksomhet, Idrettsparken, Gammelosen og skolene vil danne en naturlig kjerne."

* Kultur, idrett og skole i sentrum for å skape en levende bykjerne. Her er et kort utdrag:
1. Kulturhus – fortrinnsvis i ST-gården pga nærhet til skole og idrettsanlegg, og geografisk plassering ”midt i smørøyet”.
2. Styrking av barne- og ungdomsskolen på Orkanger, og på sikt videregående skole i sentrum.
3. Areal avsatt til idrett og fritid må bestå, slik at Idrettsparken kan utvikles med svømmeanlegg.
4. Orkdalsveien fra Sæther/Rømme til Njardargata reguleres til sentrumsformål (brunt).
5. Hovedsykkelnett i henhold til ønskelinjekartet prioriteres.

* Innspill for å ivareta kulturhistorien på Nerøra. Her er et kort utdrag:
1. Enten må eldres hus tilbakeføres til opprinnelig stil eller det tillates stilbrudd (ikke mellomløsninger).
2. Mer bistand fra kommunen til eiere av verneverdige hus på Nerøra.
3. Strengere linje overfor eiere som grovt forsømmer vedlikehold.
4. Målrettet samarbeid med fylkeskommunen for å formidle historien på Nerøra. Blant annet permanente poster for historisk vandring.

* Uttalelser er også laget som understreker behovet for å markere Orkdalsveien og ST-kvartalet som sentrumsområde (brunfarge) på linje med Sæther/Rømme i arealplanen.
Her påpekes blant annet at handelsgata allerede før en forlengelse over Sæther/Rømme er mye lenger enn feks Nordre i Trondheim.
Orkanger er alvorlig strekkskadet før en forlenger sentrum ytterligere.

Les mer på "Orkanger - byen i Orkdalsregionen"på Facebook. Der kan du også bli medlem og støtte arbeidet for å la sentrumsgata leve.

Orkdalblomster2_2.JPG
 

Publisert 04.05.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Atle Olav Sognli 06.05.2010 23:53
For å avklare dette. Det er ingen politiske partier som kommer til å innføre eiendomskatt i Orkdal. Det er ingen partier, i Orkdal, kanskje bortsett ifra SV som ønsker å innføre eiendomskat

Klar over det 05.05.2010 10:30
Poenget er bare : ønsker vi at befolkningen - huseierne, som stort sett er alminnelige mennesker på vanlig inntekt i "bymessige strøk", skal finasiere driften av resten av kommunen? Det betyr i allefall et kraftig varsko, og indikerer for både 7300 og 7320 at kampen for ei OK framtid på ingen måte er slutt om man lykkes å unngå noen av de de verste forslagene fra flertallet i formannskapet - tvert i mot, den har bare så vidt begynt! For stikk motsatt av situasjonen i dag, hvor ytterkantene krever samme standard i ett og alt som "sentrum" må man se på hva det koster og hva utkantene bidrar med til felleskapet - blir løsningene for kostbare, bør de finansiere det selv, rett og slett. Like så logisk som det er at lokalbutikkene har stengt er det at tilbudene må trappes ned, når folk allerede har flyttet i hopevis. Erik Prestmo

Vil vi HA bystatus? 05.05.2010 08:54
Se på Verdal : Der er det innført bystatus i sentrum. Eiendomsskatten regnes og faktureres sammen med kommunale avgifter. Før i tiden var de kommunale avgifter på 6000kr pr år. Nå - etter bystatusen og etter eiendomsskatt, kommer fellesregninga på hele 2000 kr pr måned!! Altså uten å øke tjenestetilbudet har kommunen øket avgifter, gebyrer og skatt til 24000 kroner i året, en firedobling i avgiftsnivået! Man skal ikke kreve inn skatt og avgifter ut over hva det koster å produsere ytelsene. Og det er faktisk enda verre enn det ser ut til: det er en maksimumsgrense for hvor mye eiendomsskatt man kan betale. Man betaler inntil 21% av eiendommens verdi i kommunal eiendomsskatt og kommunale avgifter til sammen. Men det er et maksimumsbeløp, slik at man ikke betaler mer for svært verdifulle einedommer. Og ingen utenfor "verdalsbyen" betaler eiendomsskatt!

berit gjølmesli 06.05.2010 18:45
Skatt og skatt... Det må vel være ok å betale noe mer i skatt hvis kvaliteten på tjenestetilbudet heves mange hakk. Hvis skoletilbudet i Orkdal samlokaliseres, når kommunen bygger kulturhus i ST-kvartalet, hvis, hvis og hvis kommunen virkelig gjør dette, da må det vel være helt ok å betale mer skatt. Er det så vanskelig kan en kanskje unnvære noen røykpakker og utepils.

Javel 06.05.2010 21:37
Røyker du for 18000 i året er det på tide å slutte. JEG sluttet i 1980, og ser ikke behovet for at de som bor på ORKANGER skal betale skolene i kommunen aleine.... Husk at dette er en USOSIAL skatt, det er maksimunsbeløp her, det betyr at Bermingrud slipper unna, OTI-eierne også og de tidligere eierne av OTI, som solgte seg ut og salta ned penga... og bøndene og fritidsboligeierne..... En nivåheving som du antyder, ville nærmest bety å heve allsang i matpausen opp til konsert med Bruce Springsteen - hver dag! Nix - vi betaler nok skatt om vi ikke frivillig skal be om mer! ErikP

Bystatus ikke tema 05.05.2010 09:18
Spørsmålet om bystatus har så vidt jeg vet aldri vært noe tema i denne gruppa - eller noe viktig spørsmål i diskusjonen om Orkdal 2040. Eiendomsskatt kan innføres helt uavhengig av bystatus, og nesten hvem som helst kan smykke seg med såkalt bystatus etter en lovendring for noen år siden. Kolvereid er feks "by". Eiendomsskatt har vært knyttet til begrepet "bymessig strøk" (hvis jeg ikke husker feil),og det er Orkanger og Fannrem allerede i forhold til eiendomsskatt. Hans K.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse