Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OIFs visjon for Idrettsparken: OBS! Nye tegninger

Orkanger_Vel__Forslag_til_idrettsparken_med_bane_3_handball_og_klatrehall_29.04.10_1_1.jpg

Først svømmeanlegg. Så friidrettsbane. Deretter basishall med utstyr for turn, kroppsøving og andre allsidige aktiviteter. Slik foreslår OIFs ledelse å prioritere utbygging av Idrettsparken til et mangfoldig anlegg.
Forslaget vil bli spilt inn til Orkdal 2040. OIF ønsker ikke ny ungdomsskole inne i parken. Det begynner allerede å bli knapt med plass. (Illustrasjon: "Tilskuer").

OBS! Skissen over er ikke laget av OIF, men samsvarer godt med OIFs forslag.

Den viser den kommende bane 3 og klatrehallen (rett foran dagens hovedinngang). Svømmeanlegget er tegnet med lys blått nær Gammelosen.

Skateboardparken er markert hvit ved tennisbanen. Mellom dagens hovedbane er klubbhuset forlenget i tråd med OIFs vedtak. Og det er tegnet inn tribuner (blå) som vender mot begge banene.

OIF ønsker å bygge ut løpebanene der de ligger i dag i stedet for å flytte dem til ballsletta, som konsulentselskapet Asplan Viak foreslo.

På et strategimøte i OIF onsdag ble følgende forslag til prioritering og samlet plan lagt fram for medlemmene:

1. Svømmeanlegg, helst 50 meter - alternativt 25 meter. Dessuten må bygget inneholde blant annet terapibasseng og barnebasseng. Plassebehov minst 2000 kvm.

2. Friidrettsanlegg. OIF ønsker altså IKKE løpebaner på ballsletta. Målinger viser at Idrettsparken_004_2.jpgdet blir veldig trangt.
Derimot vil små justeringer gi plass til et godkjent anlegg med seks felt rundt dagens hovedbane. Nestleder Ove Aanonsen i OIF la fram forslaget. Aanonsen mener et sentralidrettsanlegg i en stor kommune som Orkdal må ha en friidrettsbane med kunstdekke både for skolene og for å gjenreise et friidrettsmiljø.

3. Basishall - dvs en hall med apparater, grop for turn, ribbevegg, ringer og lagerplass for utstyr.
Dette kan inkorporeres i bane 3, som har byggestart til høsten, men svært knappe økonomiske rammer. Alternativet er å bygge enda en hall senere. Basishall vil blant annet være alternativ til gymsalene på skolene på Orkanger.

4. Tribuner med garderobe.
Foreslås bygd etappevis mellom dagens hovedbane og slitebane, og vendt i begge retninger.
Kommunestyret har vedtatt at garderober skal bygges ut i Orklahallen. Da er hovedbanen et problem pga avstanden. Men dagens slitebane kan bli framtidas intime hovedbane med kunstgras og tribune helt inntil sidelinja.
Det var tidligere avsatt to millioner til tribune/garderobe. Kommunen har nå overført pengene til 28032009244_1.jpgbane 3.

5. Kunstgras på dagens minigrusbane. Grunnarbeid er klargjort. På sikt kan denne overbygges til en innendørs 7er-bane.
OIF er skeptisk til å satse på tak over dagens kunstgressbane, slik blant andre nestleder Bjørn Rønning i Orkla FK brenner for. OIF mener det blir så dyrt at det vil gå på bekostning av andre tiltak.

Av andre tiltak kan nevnes styrketreningssenter sentralt i parken og BMX-bane, det siste muligens mellom fotballbanene og tverradkomsten. En BMX-bane er ei kuleløpype for sykkel. Kommunen utreder nå dette.

De fleste av OIFs prioriterte tiltak har brede brukergrupper og tilfredsstiller kommunens mål om å prioritere folkehelse. Dette gjelder spesielt svømmeanlegg, som kan brukes av absolutt alle.

Tegningen under viser hvordan hovedbanen og området rundt vil bli dersom OIFs og Visjonsutvalgets ønsker gjennomføres.

Orkanger_Vel__hovedbanen_med_friidrett_1.jpg

 

Publisert 01.05.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

gofotn? 03.05.2010 22:25
Oif fotballs største fotballutfordring står for døren. Hva med identitetene til OIF og Orkla i idrettsparken? Hvordan skape et fotballmiljø som blomstrer for begge klubbbene her? Skal hovedbanen ha Orkla eller Oif logoer/farger. Skal Oif ha en bestemt del av parken,og Oif en annen del? Bjørn Hansen sa for en tid tilbake at skal Orkla lykkes, må klubben ha en egen arena, et eget klubbhus, et eget fotballmiljø. Han har tydelig rett i det han sa. Hovedutfordringen til Oifs nye fotballstyre blir å få gjennomført Hansens planer eller ikke. Alle ser hva som skjer hvis ikke.

Ser bra ut... 03.05.2010 01:26
Men hva om skateboard-banen flyttes til BMX-banen! Det er det stort området, der det er plass til det!Da blir sykkel og- skateboardsporten samlett på et sted.

angrep 02.05.2010 16:26
Okey mye bra synsing, men skal det i fremtiden skapes en hovedarena med tilhørende fotballmiljø kan ikke det legges sammen med håndball og klatring. Fotballklubben og fotballmiljøet blir mislykket hvis det skal blandes med andre idrettsgrener. Sånn er det bare. I dag sliter fotballen veldig. Å legge fotballavdelingens klubbhus og garderober til Orklahallen, blir det samme som å legge ned fotballavdelinga for godt.

Se på kartet her, oversiktskartet. 02.05.2010 20:47
Det er ikke plass til løpebane andre steder, om man ikke stryker småbanene og flytter hovedstadion med løpebane DIT, som kommunen foreslår. Ultimate krav fra en avdeling som ligger nede og er helt avhengig av kommunale midler smaker dårlig, for friidrettsanlegg skal det være her, Orkdal kommune kommer nok IKKE til å bygge et ensidig fotballanlegg. Det må du forstå like godt først som sist. Slike krav du stiller, krever at OIF Fotball gjør som OIL, går i kompaniskap med private sponsorer, og skaffer tippemidler SJØL, ved å trekke på tunge politiske kontakter. DET HAR IKKE OIF, så det er bare å tie og ta med, eller komme med et bra forslag, som KAN få flertall. Svømming og turn, og ikke minst håndball driver mye bedre enn OIF Fotball foreløpig, og har krav på støtte først. Skal du komme noen vei, må du lære deg å samarbeide med de andre og gå for kompromisser. Den reviderte tegninga UTEN skole, er et bra kompromiss. ErikP

keeper 01.05.2010 18:32
Hovedbanen i Idrettsparken skal så klart ligge der den er i dag. Men uten løpebane rundt. Nå må vi våkne. For å skape en intim og attraktiv hovedbane trengs det tribuner og garderober helt inntil banen. Det er den eneste måten å skape fotballatmosfære på.

Okey, vi kan se på det.... 02.05.2010 10:50
Det betyr at Hovedbanen trekkes på skrå innover og oppover mot amfiet. Dermed blir det større avstand mellom klubbhuset og Hovedbanen. Okey. Vi kan SNU Klubbhuset på tvers i forhold til i dag og trekke det mot verandaen. DET gir større parkeingsplass - det trenger vi, fordi spillerne skal i garderobe.... Det blir MYE plass mellom banene, det er bra, da blir det god plass til garderober. Men kanskje kan klubbhuset RIVES, eller flyttes til et helt annet sted, og funksjonene legges inn i det nå store garderobeanlegget? Hovedbanen ligger ikke lengre på linje med de to andre banene, men det blir stor plass mot nedfarten til en 7-er bane, kanskje to, området er uutnyttet. Men HVOR skal løpebane ligge i dette anlegget? Hmmmm noe sier meg atr dette er for lite gjennomtenkt og BARE tar hensyn til fotballen. Det heter IDRETTSparken, selv om politikerne har gitt F! i det og latt friidrettsanlegget forfalle, løpebanen er ikke rørt siden 1947, på tross av at det har blitt bevilget penger et par ganger siden 1963, er ingenting gjort. Pr. i dag har fannremsmoen et bedre idrettsanlegg, og en bedre fotballbane. Jeg tror personlig ikke det er mulig å få bevilget penger til BARE en fotballbane, da bryter en med alle vedtatte vedtak. Dette skal være hele dalens Idrettspark, det er DET som er vedtaket. Kast heller blikket mot KGB og lag en intim fotballbane der for helårsbruk, lag tribuneanlegg detbenytt anledningen til å bygge OVER gammelhallen, så er det tett og regnsikker også, tre fluer med en smekker, intimt anlegg, gammelhallen sikret for all fremtid, oppgradert KGB og friidrettsanlegg.... oooops det ble visst 4 fluer med en smekker. EP

spiller 30.04.2010 17:35
Orkanger største avdeling på sikt vil helt sikkert bli fotballavdelingen. Da blir det viktigste å lage en fotballbane med tribune og garderober under samme tak. Det ber i fotballavdelingen potensialet ligger. Her må man tenke på en virkelig intim hovedarena.Friidretten kan legges til Glimt som har tradisjonene for akkurat det. Orkla kan vi snart glemme, og da blir alt så mye enklere.

Det har du rett i 01.05.2010 11:11
Det med potensialet. Men allerede før 14 års alder starter frafallet og over 25 kan du regne på to hender hvor mange som fortsatt er med - for 25 år siden var det et utspill fra Norges Idrettsforbund om at idrettslagene mått fange opp alle de som falt utenfor lagidrettene, legge til rette for INDIVIDUELL aktivitet og ikke overlate til private aktører å lage 3-T, for egentlig er det idrettslagene som skulle ha tjent penger på det! Når det gjelder skatepark og BMX, så er ivesteringene minimale, sammenlignet med baner, tribuner og klatrehall. Skateparken er finansiert, BMX-løype og evt ATV-løype trenger vi bareet vedtak, masse og et entreprenørfirma, og bare lokale krefter, jeg tipper EN maskinfører klarer jobben, sammen med en lastebil. Vi snakker om mye mindre enn en tiendedel av det andre vi snakker om, og det fortjener de nesten, de som ikke er på laget, husk du havener der du også, før du tror det!

BMX-banen 30.04.2010 01:03
Et exellent tiltak, som understreker at OIF ikke bare står for lagidretter! Det koster ikke rart heller. Men det begynner å bli lite plass i Idrettsparken om og når alt dette kommer på plass (garderobe/dobbel tribune er PERFEKT plassert, det er rart at ingen har sett dette før.....) Men det begynner å bli lite plass, derfor se litt utenfor dagens areal og ta vannspeilet i bruk. Måsøya ligger der som en blindtarm, opprinnelig bygget for å lage reirplass til en pest og plage, som er plagsom helt opp til Hoston : måsen, den hvite flygende rotta, som infiserer fjellvannene og tar rypekull på fjellet pga overbefolkning ved sjøkanten..... Ta MÅsøya i bruk! Fyll igjen kanalen og lag ei halvøy, Måshalvøya, og anlegg BMX-bane der ute! Da får vi plass til mere også slik at man kan kjøre ATV der ute også (i separate baner, selvsagt). Hvorfor ikke? Vi får skatepark, da er det bare rett og riktig at andre interesser får plass også, for alle dem som ikke kommer med på første-elvern..... Den ledige plassen mellom hovedbane / Bane 3 og Nedfarten kan benyttes til et par 7-er baner, så blir det heller plass ti 4 miniputtbaner, i stedet for 3. Det gjelder å få til så mange tilbud som mulig pr investert krone! Erik Prestmo

Klatrehallen - den røde flekken på parkeringsplassen! 29.04.2010 22:22
Klatrehallen er feilplassert! Enda er ikke spaden stukket i jorden, ENDA er det ikke for seint å gjøre enda en tabbe! Flytt den ETT hakk, flytt den over inngangspartiet, løft den over og sett den ned i trekanten som vender mot Nedfarten / OTI. DER er det plass, området er ubrukt og har stått ubrukt i 20 år og er et villniss om sommeren. DER vil klatrehallen pynte opp kolossalt, en kan til og med få lys inn i hallen om en ønsker det, den kan til og med bygges STØRRE, og den står ikke i veien for noe og stjeler ikke den mest verdifulle plassen i et hvilket som helst kulturanlegg - parkeringsplassen. Uten parkeringsplasser kommer det ikke folk. Nå stjeler klatrehallen omtrent 1/3 av parkeringsplassen, i tillegg deler den plassen i to sik at det reelle tapet er større pga av dårlig utnytting av resten. ENDA ER DET IKKE FOR SEINT! Erik Prestmo

Liss Hege C. Syrstad 29.04.2010 14:54
Dette likner litt på hvordan jeg så for meg en løsning med ungdomsskole på "sirkustomta" ved Orklahallen, gjerne i 3 etasjer, noe som arkitekonisk lar seg gjennomføre grunnet høyden på OTI-bygget og Orklahallen. Når hall 3 en gang i nær framtid rives, fordi taket ikke holder hverken snø eller vann ute, kan dette området omjøres til parkeringsplasser og ny adkomst til Orklahallen. Dagens ungdomsskole har heller ikke overveies mange parkeringsplasser like inntil skoleområdet sitt. En ungdomsskole skole med 500 elever trenger anslagsvis kroppsøvingslokaer til ca 50 mill.(jmf, kommunens egen utredning av skolestrukturen), da vil kommunene spare 25 mill ved å samlokalisere Orkanger uskole med Orklahallen. Og Grøtte skole går med overkapasitet i mange år framover, så der vil det heller ikke være behov for nye kroppsøvingslokaler utover de som allerede skal bygges. Med andre ord er det store penger å spare for kommunen å bygge ungdomsskole på sirkustomta. Da slipper også elevene å krysse den trafikkerte tverradkomsten. En slik ungdomsskole ville blitt helt unik, et kvalitetsmerke for Orkanger, med sin nærhet til Idrettsparken. For øvrig synes jeg det er viktig å ta vare på hovedbanen der den ligger i dag, i et naturlig amfi - og det var der OIFs herrelag spilte sine siste hjemmekamper.

Hall 3 trenger da ikke å rives! 29.04.2010 22:33
Hall 3 (Gammelhallen) kan LETT tettes, det er en MYTE at den står i fare for å falle ned eller ikke tåler snø, det er en myte og er ikke kvalitetssikret, de løse utsagnene fra Karlsen står ikke til troende. Enkelt: En kan bygge tak ved å bruke et tribuneanlegg for KGB som utgangspunkt, det kan sammenkobles med Klatrehall på den andre siden av Hall 3...... Men rive? Vi har revet alt for mye i denne dalen! Sirkustomta er verdifull som parkeringsplass. Nå tar vi 1/3 av parkeringen foran hallen ved den feilplasserte Klatrehallen, så skal vi ta HELE sirkustomta? Ved alle større arrangementer bruker vi sirkustomta som ekstar parkering! Dersom Orla FK eller OIF NOENSINNE blir en suksess, trenger vi parkeingsplass. 700 tilskuere i Idrettsparken, eller Orkla-cupen BVUKER sirkustomta. Dette er galskap. Se på tegningen, DET ER IKKE PLASS. Skalo det skole nediu der, er Rømmesjerdet plassen, dvs åkeren mellom Conformbygget og gtamle Sponplaten. Erik Prestmo

berit gjølmesli 29.04.2010 19:15
Hvis en ny videregående skole og en høyskoleavdeling også blir lokalisert til dette området vil Orkdal kommune og Sør-Trøndelag fylke skape et utdanningssenter med litt tyngde. Alle involverte nivå i utdanningssystemet vil tjene på dette, og regionssentret Orkdal vil tjene mest på å kunne tilby et godt skolesenter til sine innbyggere. Blant annet slik kan en skaffe kompetente yrkesutøvere til regionen.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse