Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ber om å få slippe "trehus" i Hovsparken

hov_1.jpg

Skal tomannsboligen i parken nedenfor Hov bli stående som et murhus? Eller må utbygger Martin Tangen Gudmundsen legge bordkleding på huset? Det avgjør politikerne i Orkdal 19.mai. Dette blir en prøvesak på den erklærte politikken om mer vekt på estetikk og mest mulig bruk av tre utvendig på Orkanger.

Bygget kom opp etter tre års stillstand. Det er nå tatt i bruk.

Selskapet Tangen Invest har søkt om tillatelse til ikke å kle boligen utvendig, slik kravet er.

Tomannsboligen er kritthvit og med glatt overflate. Bak den ruver det ærverdige hovedhuset i tre på Hov gård.

I forbindelse med utbyggingen av leiligheter der låven og fjøset på Hov sto, endte det med en opphetet diskusjon mellom utbygger (Bosystem AS) og offentlige myndigheter. Kommunen og fylket mente bygningene til slutt avvek for mye fra planene. Det vil si at de samsvarer dårlig med det opprinnelige uttrykket på Hov-anlegget.

Denne saken er imidlertid avsluttet.

En annen tvist om estetikk som har versert i lang tid gjelder nordveggen på skysstasjonen (Kiwi). Denne skulle kles med trevirke. Eier ba om utsettelse blant annet fordi det kunne bli aktuelt å bygge parkeringshus som dekket veggen.

Den glatte, svarte veggen er fortsatt glatt og svart (bildet under).

Sentrum_august08_009_2.jpg

 

Publisert 28.04.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

andreas Rindal 14.05.2010 04:07
Jeg som kjøper av denne boligen er svært glad for at den ble bygget som den fremstår nå, har fått mye positiv omtale fra naboer og bekjente som går på utsende og beliggenhet. Etter min mening heves kvalitet og utsende på boliger i Orkanger med denne boligen..

Åse-Liljan Berg 29.04.2010 23:59
Jeg er forundret over at det i det hele tatt ble tillatt å bygge denne boligen i et slikt miljø som dette. Særpreget ved Hov gård ble i stor grad ødelagt da huset kom opp. Fortettingen av Orkanger bør gjøres på andre måter. Typisk at Tangen søker om å slippe å utbedre bygget estetisk.

Andre måter å fortette på : 30.04.2010 11:28
Vi kan feks avvise planene om å frede jernbanelinjen og gi tilbake retten til naboene å disponere de 12 meter som er båndlagt på hver side av jernbanesporet i dag, slik at folk kan UTNYTTE jorda si! Og gi tomta gratis til grunneierne, naboene av banen som tilleggsjord, siden banen er nedlagt og uten kommersiell interesse for Orkla! Man kan være forundret over at de borgerlige slipper til en tomtespekulant som Tangen, men enda mer forundret over at (enkelte) arbeiderpartitalpersoner finner det opportunt å tale Orklas sak, landets mektigste kapitaleier! Erik Prestmo

Ingen stor sak. Huset er HVITT. 28.04.2010 09:13
Tabben var at man tillot bygging der. Og at man tillot TANGEN å bygge der, Orkdal kommune kan ikke skylde på at de ikke kjenner Martin! Men "det estetiske uttrykket" for anlegget er for lengst ødelagt og da tenker jeg ikke på hva som har skjedd med låven! Det ligger flere hus på tomta.... Jeg er for øvrig UENIG med kommunale myndigheter og skribenten her, "det estetiske uttrykket" - det OPPRINNELIGE uttrykket - er modernisert på en fin måte for hele Hov-platået, selv om det opprinnelige uttrykket er borte. Jeg tok en runde med kamera i sprengkulda i vinter og planlegger en runde til for å dokumentere anlegget fra forskjellige vinkler og perspektiv, og synes det har blitt bra. Huset til Tangen bryter ikke mer med resten av anlegget enn at det ser OK ut. Avstanden til hovedhuset sikrer også at det er en varsom modernisering. Erik Prestmo

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse