Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

10 000 i tvangsbot for ulovlig leilighet

Gronora_035_1.jpg

Fra og med 19.mai må en huseier sentralt på Orkanger betale 10 000 i måneden i bot hvis ikke leietakeren flytter ut av en ulovlig leilighet. Innen 18. mai skal også loftet være tilbakeført slik det var før det ble innredet som en lovstridig boenhet.
Rådmannen skriver at enkelte huseiere trenerer saksbehandlinga når de er avslørt. Motivet er å tjene mer penger.

Orkdal kommune har behandlet flere saker med ulovlige leiligheter de siste par årene. Stort sett ender det med at eierne gjør om uten å måtte betale tvangsbøter.

Bruken av tvangsbøter som pressmiddel ble utredet blant annet på grunn av det mangeårige problemet med forfall og katteplage ved den verneverdige Middelskolen.

Også i den saken brøt eierne den ene fristen etter den andre. Huset er fortsatt ikke ferdig pusset opp. Men her har eier ingen økonomisk gevinst av å trenere saken siden det ikke bor noen i huset.

Den nye saken er derimot et eksempel på lønnsom, men ulovlig utleie:

Orkdal kommune skrev til huseier 10. februar fordi man hadde fått vite at det bodde folk i tredje etasje i boligen uten at det var søkt om eller gitt tillatelse til bruksendring.

Huseier svarte ikke innen fristen på tre uker. Etter nesten seks uker skrev vedkommende at leieboeren ville bli oppsagt med virkning fra 1.juni.

Orkdal kommune svarte at kommunen ikke kan godta ulovlig bruk. Det ble satt en frist til 18. mai med tvangsbøter på 10 000 kroner som forfaller det 19. hver måned. Denne reaksjonen har politikerne nå støttet enstemmig.

Poenget med bøtene er at det ikke skal lønne seg økonomisk å hale ut tiden.

Rådmannen poengterer at kommunen verken har oversikt over rømningsveier eller eventuelle brannceller i den ulovlige loftsleiligheten.

 

Publisert 27.04.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Jan 02.05.2010 11:23
Hva har vi loven for. Regler og bestemmelser skal følges.

Huset har vært bebodd til mønet de siste 65 år! 03.05.2010 23:05
Den eneste forskjellen er at huseier har PUSSET opp kvistleligheten og modernisert den! Dette er kommunalt maktmisbruk, i en kommune hvor det snart skal ryddes plass til 17000 nye innbyggere, i følge administrasjonen og politikerne selv må man BÆTTERDØ ta til vettet! Et hvert husrom kommer til å bli gull verdt. Og hvor står det i Norges Lover at dette er brudd på loven? Det er i høyden brudd på en kommunal vedtekt, mest sannsynlig en forglemmelse eller vankunne, og her bør gies GRID, den beste tradisjon siden vikingtiden. Det må bli slutt på at administrasjonen skal ha det siste ordet i hvordan private eiere disponerer eiendommen sin! Eller er det Mao-Kina som er forbildet? Skal Orkanger Vel fungere som en gatekomite i Peking på 1960-tallet? Til og med kineserne har sluttet med DET! Erik Prestmo

Utfløtter 27.04.2010 23:34
På tide at denne kommunen reagerer med kraftige bøter mot den slags.Men hva med de husene som spekulanter kjøper opp som f.eks.den gamle brannstasjonen.Den er en skam for den ellers så fine Njardargata på Orkanger.Det eneste som derfor hjelper er store bøter,det gjør de ihvertfall andre steder.

Uenig 28.04.2010 09:00
Hva er galt med FORTETNING? Det er jo det man spør etter ellers, også fra Orkanger Vel's side, og da blir det dobbeltmoral når man bøtelegger mennesker som utnytter husene. I dag står hus halvtomme på Øra, med ett eller to mennekse i 2-etasjers hus hvor det tidligere bodde to familier med 3 barn eller flere..... Når noen GJØR det vi ber om skal vi applaudere at de blir bøtelagt? Erik Prestmo

Hans Kringstad 28.04.2010 13:53
Disse sakene handler ikke om hvorvidt du er for eller mot fortetting. Fortetting er vedtatt som mål i sentrum. Dette handler om å søke og få godkjent lokaler til boliger før folk flytter inn. Orkdal kommune har ikke lov til å overse lovbrudd av denne typen. Diverse branner med tildels tragisk utfall rundt omkring har avslørt ulovlige boliger. Disse hendelsene viser at det er god egrunner til at vi har et lovverk. Men fortettinger bra.

Magnus Stadsnes 01.05.2010 20:23
Si meg hva har Orkanger vel med dette og gjøre. Er ikke de her for og at foreninga skal arbeide for forskjønnelse av Orkanger. Vi skal også støtte og stimulere tiltak som kan øke trivselen i sentrum og de ulike boområdene. Med og slikke politikkere opp etter...... er vel stikk strid med deres visjon eller hva? Med den utviklingen vi har i møte flykter folk ut av bygda for og finne seg en plass og bo. Hvor finnes det ledige leiligheter? Til og med kommunen sliter, de har ingen ledige krise boliger engang men istedet sender de på campingplassen i Viggja ut av kommunen.

Hans Kringstad 02.05.2010 10:33
Orkanger Vel har ikke noe med saken å gjøre, men på hjemmesida skriver vi også om saker vi ikke er direkte involvert i, men som gjelder Orkanger. Tvangsbøter i byggesaker ble tatt i bruk bla. fordi Orkanger Vel tok opp problemet med hus som forfaller. Nå brukes bøter også i såkalte ulovlighetssaker som denne. Den aktuelle saken er behandlet politisk og i full åpenhet. Det er det naturlig å fortelle om, uten å navngi eller henge ut noen. Dessuten er det jo bra dersom oppmerksomhet rundt disse såkalte ulovlighetssakene får folk til å følge regelverket og søke. Da får vi lovlig fortetting istedet for at huseier og kommune skal kaste bort ressurser på saksbehandling i ettertid.

Magnus Stadsnes 02.05.2010 21:06
Hva om dere skriver om bolig situvasjonen i Orkdal kommunen og hvordan kommunen behandler borgerne som står uten bolig. Hvordan er det mulig at kommunen har mange tomme leiligheter stående uten leieboere, som de eier eller selv leier på det private markede. Trodde Orkdal kommune jobbet for folket, men sånn det er nå må vær enkel sloss for sine rettigheter. Er dette en bra utviklig i en rik kommune som går med overskudd. De tar rettighetene fra de fattige og gir til de rike?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse