Besøkstall

22 857 denne måneden

12 036 556 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Avisa ST på nett: Antyder korrupsjon rundt ordføreren

bherr2_1.jpg

Under tittelen "korrupsjon" tar en anonym innsender på STs debattforum opp dispensasjonen ordfører Gunnar H. Lysholms selskap fikk fra byggestoppen i Orkdal. Korrupsjon er en straffbar handling. Den anses som særlig grov hvis den skjer i forbindelse med utøvelsen av politiske verv.
I skrivende stund har innlegget ligget ute på STs nettsider i 24 timer - siden klokka 08.52 tirsdag.

(Innlegget ble slettet onsdag ettermiddag, noen timer etter at denne artikkelen kom på trykk.)

Det inneholdt en insinuasjon om at ordfører Gunnar H. Lysholm og/eller politikerne som ga selskapet hans dispensasjon har gjort seg skyldige i korrupsjon.

Innlegget illustrerer nok en gang problemet med anonyme personangrep eller anklager. Avisa ST har én holdning til anonyme angrep og sjikane på lederplass, og en annen i praksis.

Samtidig viser de anonyme anklagene fra "korr" at avisa burde ha sørget for kritisk journalistikk og bidratt til en åpen debatt rundt dispensasjonen.

Dette er fakta i Bårdshaug Herregård-saken:

* 28.mai 2008 vedtok kommunestyret med ordfører Gunnar H. Lysholm enstemmig byggestopp i sentrum. Det ble åpnet for å gi dispensasjoner.

* Deretter fikk blant andre OTI og Vormstad Utbyggingsselskap (på Sæther/Rømme) avslag på søknader om dispensasjon.

* Våren 2009 søkte Bårdshaug Herregård om dispensasjon for å bygge ut hotellet med 23 rom og ny kurs- og konferanseavdeling. Søknaden var hovedsakelig begrunnet med behovet for flere hotellsenger. Den viste blant annet til muligheten for at Fesil Sunergy vil etablere seg i Orkdal.

* Rådmannen anbefalte å gi dispensasjon, blant annet fordi tomta uansett ikke kan brukes til noe annet enn hotell.

* 1.juli 2009 vedtok hovedutvalg forvaltning mot en stemme (KrF) å gi dispensasjon. (Samtidig ga politikerne også Jomar Lie dispensasjon på Shell - dette i strid med rådmannens anbefaling).

* Ordfører Gunnar H. Lysholm og Marit Müller eier 50 prosent hver av Bårdshaug Herregård.

Det er altså feil når innsenderen "korr" skriver at kommunestyret har behandlet saken. Det underliggende hovedutvalget hadde fullmakt.

Det finnes selvsagt ingen dokumentasjon på korrupsjon i lovens forstand.

Derimot har saken en interessant politisk side når ordføreren som næringslivsaktør i det hele tatt søker dispensasjon fra et byggeforbud han selv har innført. Søknaden i seg selv kunne skape en smitteeffekt - og dermed risiko for å undergrave byggeforbudet og skade Orkdal 2040.

Dispensasjonen utløste øyeblikkelig antydninger om forskjellsbehandling. Alt tyder også på at den utløste enda en dispensasjon - nemlig til Jomar Lie. Han har imidlertid ikke benyttet seg av tillatelsen til å bygge motell ved Shell under byggestoppen.

Byggeforbudet opphører i sommer.

Hans Kringstad

PS: Avisa skal alltid vite hvem innsenderen er, siden alle må oppgi navn og e-post. Alle innlegg er dessuten vurdert av redaksjonen i ST før de blir publisert.


 

Publisert 21.04.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Jan 21.04.2010 22:32
Pussig at ikke søra har undersøkt denne saken nøyere? Det kan jo virke ganske rart.

Søra fornekter seg ikke i dag heller! 21.04.2010 12:41
Atter et anonymt innlegg i den lange rekken av anonyme angrep på meg i Søra i dag. Avisa OPPDRAR på den måten både unge og gaqmle til at det er OK med anonyme personangrep og karaktertistikker på nettet. Det står i ganske skarp kontrast til det søkelyset som er rettet av Morken mot sidene til Orkanger Vel, som redigeres meget ryddig av Hans med Den Skarpe Pennen! JEG har nok rygg til å bære tullpratet og ryggstikkene, det er kun prinsipielt, hverken jeg eller andre, feks politikere, skal være nødt til å oppleve grove personangrep anonymt i mediemonopolet. For jeg vil gjerne vite navnet på de feige *@*$@ene og mailadressa deres også, slik at jeg kan bombe mailboksen dems med kopi av alle innlegg jeg sender ut! :-) ErikP

Men rart at han ikke vil ha museet! 21.04.2010 12:08
Det gamle hovedhuset er jo bygget som en eneste stor hyllest til Chr. Thams selv, der samlet han alle manndomssymbolene sine, der finnes bibliorteket hans, og alle afrikamøblene som er bevart, og der finnes gallauniformen og alle dekoarsjonene og medaljene. Det ER et museum, og det ble sagt også, den den gang hans ex-svigerfar fikk overta Bårdshaug, at kommunen håpet de på den måten kunne "bevare minnet om verket og foregansmannen". Så det er merkelig, det eneste Lysholm ikke ønsker er Thams-museet lokalisert til Thams' egen herregård! Ellers skal alt bøyes og tilpasses, til og med foreslo han et eget og nytt stoppested for å knytte Bårdshaug tettere sammen med Thamshavnbanen, historieforfalskning, det er så, men det ville ha gitt kroner.... Erik Prestmo

Gerd Nordli 21.04.2010 10:16
når man ser på alle aktiviteter rundt området Bårdshaug,er det uansett meget betenkelig at Orkdals ordfører er så sterkt involvert i området forretningsmessig.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse