Besøkstall

28 989 denne måneden

12 290 043 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger: Folkemøte på u-skolen onsdag kl. 19.00

boao_3.JPG

Orkanger står ved et veiskille: Klarer vi å skape en bykjerne, eller fortsetter stedet å gå i oppløsning? Skal Orkdalsveien dø og varehusene vokse, eller kan vi fylle sentrum med liv? Skal markedet fremdeles bestemme, eller skal vi begynne å styre? Det blir sentrale spørsmål når Orkdal kommune inviterer til folkemøte om Orkdal 2040 på gymsalen ved ungdomsskolen onsdag. (Klokka 19.00, ikke 18.00 som vi meldte først).

Alle som er opptatt av Orkangers framtid bør møte.

Her kommer både politikere og innleide fagfolk fra Selberg arkitektkontor. Du får høre hva de sier, og hva de svarer på spørsmål. 

Oppløsningen av Orkanger, spredningen av handelen og den økende bilbruken er noe av årsaken til at det offentlige bruker 8 millioner kroner av pengene våre på en stor plan.

I planen inngår en tettstedanalyse laget av Selberg. Den objektive analysen peker blant annet på tre ting:

* Sentrum i Orkdal ligger i handlegata på Orkanger.
* Bårdshaug er et problem for sentrum fordi aktivitet trekkes dit.
* Det bør planlegges slik at man styrker sentrum og handlegata.

Det siste er en anbefaling i tråd med råd fra andre eksperter på stedsutvikling, deriblant Vegard Hagerup i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

I stedet for å diskutere tiltak for å styrke sentrum, har fokus i den lokale debatten dreid mot Orkanger Vel og om Orkanger får for mye oppmerksomhet.

Det er bemerkelsesverdig at intervjuobjekter fra Fannrem og Svorkmo i STs serie har vansker med å se denne hjemmesida som et udelt pluss for demokratiet.

Grendepolitiske fordommer er trolig det største hinderet mot å skape et sentrum.

Her er noen aktuelle spørsmål på møtet:

* Hva er det mest effektive politiske tiltaket for å styrke sentrum - det vil si handlegata?

* Hva vil skje med handlegata om varehusene får vokse fritt uten at gata får drahjelp via offentlige bygg som feks kulturhus?

* Hva er best for sentrum; kulturhus i ST-kvartalet eller på Sæther/Rømme?

* Og omvendt; hva er best plassering for et kulturhus - i gata eller på Sæther/Rømme?

* Når er det realistisk at Sæther/Rømme vil være fullt utbygd?

* Hva slags næring er det mest sannsynlig vil komme i første etasje i bygg på Sæther/Rømme - butikker og kaféer eller kontor?

Uansett hva du mener - det er viktig å møte opp på ungdomsskolen klokka 19.00 onsdag. Toget for Orkanger går hvert øyeblikk.

 

Publisert 21.04.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Liss Hege C. Syrstad 20.04.2010 23:09
Jeg handlet i Orkdalsveien i går, i to-tiden, og da var det nesten ikke en ledig p-plass. Folk ruslet på fortauene, fra butikk til butikk - riktignok ikke så mange. Det var en uvanlig med umåtelig trivelig opplevelse. Måtte vi få flere slike dager i Orkdalsveien.

Våkn opp! 20.04.2010 22:56
Fannremsbygg! Nå er det på tide at dere våkner! HELE FIRE SENTRUMS-KONSENTRASJONER PÅ ORKANGER ER EN DØDELIG TRUSSEL FOR LOKALHANDELEN DERES! Politikerflertallet åpnet for Bermingrud og for enda et sentrum på Sæther-Rømme. Dette vil ta enda mer handel fra Fannrem. Nå står man i fare for å miste bankfilialen. Bunnpris legges ned og flytter antalkelig til Bermingrud, eller til Sæther-Rømme når det kommer, i alle fall så snart løpende leiekontrakt med Kr. Moe løper ut, hva blir det neste, at Comfort utkonkurrerer rørleggerforretningen? Det er noe som heter kritisk masse innenfor science, innenfor handel er det bunnlinjen man måler på. Når det lykkes de borgerlige å flytte nok vekk fra sentrum, kommer en annen klasse handelsfolk inn på scenen. Vi ser det i de nye eierne på OTI, og på Bermingrud. Disse folkene LEKER ikke butikk, og målet de setter seg er ikke å utkonkurrere Orkdalsveien, der ligger det allerede nisjeforretninger, de er ikke interessante. Nei siktet settes høyere, det er Rema, det er Domkus/Amfi og det er..... Fannrem! Svakeste ledd ryker først, og Fannrem lider samme skjebne som Fannremsmoen og Orkdalsveien har lidd tidligere! Alternativet som Orkanger Vel står for : ikke tillate rein handel på Bermingrud, omreguler dette området til industri, og la være å bygge ut Sæther-Rømme til enda et handessentrum, sats heller på småhusbebyggelse og feks boliger i maks to etasjer, som boligfeltet nedenfor, samt å konsentrere seg om eksisterende handel og restauranter i Orkdalsveien, er i virkeligheten en støtte til å beholde FANNREM! Orkanger Vel ønsker kun å bygge et Kulturhus i ST-kvartalet de, det blir en ressurs for hele dalføret, og tar avstand fra enda flere handelsgiganter, enda flere handelsmagneter som snart trekker all virksomhet i hele dalen til to åkerlapper rett ved Bårdshaug Herregård! Orkanger Vel taler i virkeligheten Fannrems sak! Det er på tide å legge vekk nærsyntbrillene nå, legge vekk bygdastriden og ta på seg ordentlige briller og se verden som den virkelig er, for nå står det straks om selve margen i daleen vår! Erik Prestmo

Gerd Nordli 20.04.2010 21:58
Ser man bilder fra den såkalte handlegata i Orkdalsveien,er det sjelden å se folk der.Det er uendelig trist å se hvordan kommunen har ødelagt det som kunne ha vært en idyll.Jeg tror det skal bli vanskelig å få folk bort fra sentrene.Å slå barnet sitt for så og sende det til psykolog etterpå,har som kjent aldri lyktes.

Terje 20.04.2010 17:45
Møt opp og hør begrunnelsen på hvorfor en del politikere ønsker å flytte aktivitet vekk i fra sentrumsgata.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse