Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Voksenopplæringa flytter: Orklahallen kan bli skole

DSC_0039_1.JPG

Det er aktuelt å flytte voksenopplæringa til Orklahallen fra neste år. Et annet alternativ er å flytte elevene til Follo. I dag foregår undervisninga av 80 personer på Rømme Øvre og ved "Bonstu" ved biblioteket i sentrum.
Samtidig prøver eierne av Grønøra 1-bygget på nytt å få lov til å starte undervisning på industriområdet. Rådmannen advarer politikerne "på det sterkeste".

Flytteplanene for voksenopplæringa framgår av utredninga til et utvalg som har sett på skolestrukturen i Orkdal.

De 80 elevene vil etter hvert øke til hele 130. Dette er i stor grad innvandrere som får opplæring i blant annet norsk og samfunnskunnskap.

Voksenopplæringa er i dag fordelt på to steder. Kommunen betaler 300 000 i året for å leie Rømme Øvre. Kontrakten går ut neste år.

Samtidig skal Orklahallen bygges ut. Der står store lokaler tomme på dagtid. Kommunen blir snart eneste eier av hallen. Dermed er det aktuelt å utnytte kommunale rom i stedet for å leie private.

Ordfører Gunnar H. Lysholm har foreslått å flytte voksenopplæringa til gymbygget ved Orkdal vgs. Bygget skal etter hvert saneres. Det er dårlig, og det er politisk kontroversielt å flytte virksomhet ut av sentrum når det er et mål å styrke sentrum og gjøre det mer kompakt.

Ordføreren har også antydet at ungdomsskolen kan flyttes til Follo uten at det gjør noe fordi skolene er døde på kveldstid.

Av utredninga framgår det imidlertid at Orkanger u-skole lever på kveldstid: Kulturskolen holder til der, og korpset og OIF turn leier gymsalen tre kvelder hver uke.

Eierne av Grønøra 1-bygget har samtidig søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for å få drive med kurs og undervisning i bygget. Det ligger på industriområdet. En stor del av bygget Orkdalsveien_006_1.jpgstår tomt.

Bygget (bildet) er mest kjent for Comfort-saken, da det politiske fertallet brøt med alle planer og prinsipper og tillot butikkdrift i et lokale regulert til industri.

Rådmannen understreker at Orkdal 2040 markerer et skille. Planene bør nå følges, og tidligere praksis med å gi dispensasjoner har ikke lenger betydning.

Rådmannen skriver at han "fraråder på det sterkeste" å gi dispensasjon. Saken kommer opp i hovedutvalg forvaltning onsdag.

Der sitter de samme politikerne som slapp inn Comfort-butikken, Albert E. Olsen, Würth og et regnskapskontor i industribygget.

Utvalgsleder Rasmus Skålholt (Sp) har aldri villet forklare dispensasjonen. 

Publisert 19.04.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Terje 20.04.2010 08:31
All aktivitet må så klart flyttes/holdes innad i sentrum. Trodde spredningen av sentrumsfunksjoner var et avsluttet kapittel.

ErikP 19.04.2010 22:13
Det tror jeg er en dårlig løsning, ettersom det antakelig går på de samme lokalene som ungdomsklubben(ee) bruker. Tidligere "samboerskap" som ligner på dette slo dårlig ut for ungdomsklubben, hvor utstyr ble flyttet på og rom omdisponert til "lærerværelser" selv når klubben skulle disponere lokalene osv,osv. Blir dette en permanent løsning må man ut å skaffe ungdomsklubben andre lokaler.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse