Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger Vel: Ønsker ikke gravlund på Thamshavntunet

DSC_0022___Kopi_1.JPG

Styret i Orkanger Vel sier nei til forslaget om å lage ny kirkegård for Orkanger på Thamshavntunet. Begrunnelsen er: * For langt unna kirka og kapellet. * For lite areal til parkering. * For nær trafikken på Thamshavnveien. * Uheldig dersom Orkanger stasjon skal utvikles som Thams-museum eller annen attraksjon.
Orkanger Vel foreslår utvidelse ved Den Gode Hyrdes kapell i stedet.

Bakgrunnen for saken er som kjent at det snart ikke er gravplasser igjen ved kapellet, mens leirjorda ved Orkanger kirke gjør kistebegravelser uaktuelt der.

Orkanger menighetsråd har tatt opp problemet flere ganger. I forbindelse med ny arealplan for Orkdal går rådmannen inn for at folk fra Orkanger skal begraves ved Orkdal kirke på Fannrem.

Ordfører Gunnar H. Lysholm fremmet forslag om å omregulere Thamshavntunet fra boligformål til gravlund da politikerne Kirka_016_1.jpgsendte planforslaget ut på høring i mars. Det ble vedtatt.

Nå er altså planen ute på høring, og du kan si meninga di om alt fra sentrumsutvikling til plassering av gravlund.

Orkanger Vel kommer til å avgi en høringsuttalelse i flere punkter til Orkdal 2040. Men styremøtet tirsdag viste at styret i hvert fall er samlet på ett punkt:

Thamshavntunet er en dårlig løsning.

Avstanden til kirka og kapellet gjør at gravfølger må kjøre bil. Det er uheldig i seg selv. I tillegg krever det dobbelt sett parkeringsplasser, noe som er ekstremt uheldig arealbruk i sentrum.

Det er også uklart om grunnen kan brukes til kister, eller bare som urnelund på grunn av leire.

Orkanger Vel kommer på nytt til å foreslå at kirkegården ved kapellet utvides. Det kan skje ved å ta veigrunn i bruk, innløse en privat eiendom og sanere den kommunale boligen vest i Wilmannsveien.

Enkelte veier må i så fall innsnevres og gjøres enveiskjørt. Noen boliger må muligens få ny adkomst.

Under ser du Thamshavntunet fra sør - i retning mot Strandheim.

DSC_0032___Kopi_1.JPG


 

Publisert 17.04.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Hvorfor ble Orkanger Stasjon en del av Orkdal 2040? 27.04.2010 15:25
Det er forunderlig! Talsmenn for Thams-museum på den gamle stasjone (framfor det logiske: å plassere det på Bårdshaug Herregård) drar til med offentlig gravplss rett nedenfor! Hvorfor? Hvorfor i all verden? Et museum på stasjonen er KUN interessant for Orkla Industrimuseum, det er et Løkken-prosjekt og vil aldri generere noe som helst for Orkdal eller Orkanger, i likhet med alt annet O.I. har fått statsstøtte på, for å sette i gang her nede, uten at noe har skjedd. Men Thams-museum??? Huseier Meldalsskogen solgte husene til en investor (det er i seg selv veldig spesielt, nesten alle som har hatt planer nede ved det gamle Bruket har fått avslag på tomte og huskjøp, inntil i år....), som har byggetillatelse. Dersom O.I. ønsker å gjøre om handelen, får de grave i lomma og kjøpe det selv! Det er ikke Orkdal Kommune's sak å bygge museum for O.I., tvert i mot er det kommunens sak å holde O.I. i ørene og stoppe land-nåmen Løkken driver nedover dalen her. Et Thams-museum i regi at O.I. kommer lett på tvers av alle planer VI måtte ha, for O.I. ER OG BLIR ET LØKKEN-TILTAK! Det er bemerkelsesverdig at man seriøst diskuterer dette, uten å nevne hva det vil koste, mange av de som går inn for dette, er de samme som roper over seg over at det vl koste litt å bygge Kulturhus på ST-tomta. Forstå det den som kan, dvs dette er lett å forstå.... Erik Prestmo, uavhengig.

Besøkte Orkanger Kirke med kamera i dag. 18.04.2010 16:57
Det bør Lysholm gjøre også! Foran kirka er det et stort, uutnyttet område, på størrelse med Thamshavntunet. Der kan det anlegges to nette og praktiske urnelunder på hver side av porten. Dersom det er mangel på plass, må vi begynne å BRUKE den plassen vi har og ikke la det ligge halvt forfalt - gjerdet er brukket på en plass...... På baksiden er OVER halve kirkegården ubrukt og står tom, etter at graver er fjernet - kunne man gravlegge folk i kister for over 100 år siden bare med spade og håndkraft, er ikke evt leirgrunn gyldig unnskyldning i våre dager. Utenfor gjerdet mot naboene er det ei ganske stor gress-eng, der kan kirkegården utvides uten problem. I tillegg kan en liten urnelund anlegges nærmere kirka, veed siden av de få gravene som er holdt i hevd. Kirkegården er skjemmet av veltede og eller bortsatte gravstøtter som er henlagt eller ligger støttet mot trærne..... Om parkeringsplasser til kirka og menighetshuset er problemet, kast et blikk mot Hermetikken og lage en skikkelig parkeringsplass på toppen av bakken, så får både kirka og Hermetikken bedre forhold. Utnytt det vi har, bruk hodet og litt oppfinnsomhet og legg godviljen til!

Lite fremtidsrettet også! 18.04.2010 11:17
Dersom ikke kirkegården ved Orkanger Kirke kan brukes il kistebegravelser, er noe alvorlig feil her, for det har den blitt brukt til i 100 år..... Kirkegården kan saneres, det er utdødde slekter og misholdte graver i forfall. Saneres og brukes på nytt, det er vnlig alle steder. Det samme kan skjer på en forsiktig måte ved kapellet, der er det graver som ikke holdes i hevd, eller som kan utnyttes til familiegravsteder. Men Thamshavntunet er omtrent det minst egnede man kan tenke seg, der har tydeligvis ingen av forslagsstillerne vært og SETT på grunnen. For det har alltid vært et vassykt område, den lille flekken der. Jeg er enig med Orkanger Vel her, tøvete arealbruk når man legger opp til parkering to ganger i ei og samme begravelse! For øvrig er det meget praktisk ved urnenedsettelse, som kommer på et senere tidspunkt enn selve begravelses-seremonien, om det kan skje på Orkanger Kirkegård, der er det massevis av plass, og parkeringsplasser nok for familien og de nærmeste. Folk bør etter hvert kaste vekk gamle forestillinger om vårt menneskelige hylster og gå over til kremering.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse