Besøkstall

22 857 denne måneden

12 036 556 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Plassmangel: Men her kan Idrettsparken vokse

DSC_0034_1.JPG

En flik av industriområdet på Grønøra (bildet) kan bli innlemmet i Idrettsparken. Området ligger mellom den søndre delen av Gammelosen og Havneveien - altså bak jordvollen. Det ligger delvis brakk og brukes delvis til tømmerlagring. Blant annet kan det  bli aktuelt med bane for radiostyrte biler her. Crossykkel-løype kan også være aktuelt. 

Idrettsparken er i ferd med å fylles. Det er et åpent spørsmål om det i det hele tatt vil være plass til ny ungdomsskole i parken.

Allerede ved forrige revisjon av kommuneplanens arealdel foreslo Orkanger Vel at en sone vest for jordvollen ved Gammelosen bør omreguleres fra industri til grøntanlegg. Dette ble avslått.

Høsten 2008 gikk Visjonsutvalget for Idrettsparken, Gammelosen, Orklahallen og Nedre Rømme inn for noe av det samme. Utvalget har politisk forankring og er ledet av varaordfører Oddbjørn Bang.

Da forslaget til ny plan ble lagt ut på høring tidligere i vår, var Visjonsutvalgets innspill ikke tatt til følge. Blant annet skal Fylkesmannen være skeptisk til å redusere industriarealene.

Men Visjonsutvalget er høringsorgan til planene. Utvalget hadde sitt første møte som høringsinstans sist tirsdag. Da var det igjen klar stemning for å omregulere fra industri til friluftsformål.

Dette vil siplt inn for formannskap og kommunestyre slik at politikerne i juni må stemme ja eller nei.

Plassmangelen i parken er ett argument for å omregulere. Dessuten har det aktuelle området liten verdi som industriareal. Det er eid av Orkdal kommune.

Det er også åpenbart at det vil bli knapphet på parkeringsmuligheter rundt parken og Orklahallen etter hvert som arealene bygges ned og aktiviteten øker.

 

Publisert 17.04.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Og ta i bruk den kunstige øya! 17.04.2010 13:21
Øya ble anlagt som måkereservat. Måkene har vist stor tilpasningsevne og er utenfor enhver fare, dette var et kunstig problem, måkene sprer seg i dag uønsket innover fjell og vidde pga overbefolkning. Øya er i tillegg gjengrodd og vil gro ned om man rydder litt, så området står ubrukt av alle, måkene innkludert. Så man bør fylle opp og lage ei HAKLVØY av øya, og ta området inn i Den Store Planen, det trengs arealer, og kommunen har seg selv å skylde når det gjelder industritomter, de har nettopp gitt vek de bestre omerådene, til Berming-ett-eller-annet!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse