Besøkstall

50 262 denne måneden

13 030 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger u-skole vil ikke bruke Orklahallen

DSC_0039_1.JPG

Ett av argumentene for å bygge ny ungdomsskole ved Orklahallen er at skolen da kan bruke hallen til kroppsøving. I dag vil ikke skolen bruke hallen. Gangtiden er 7-9 minutter. Skolen foretrekker en trang gymsal framfor en stor hall ved siden av en oppvarmet kunstgrasbane - og snart også klatrevegg.

Orklahallen står ledig på dagtid mens ungdomsskolen har kroppsøving få minutters gange unna. Foreldrenes Arbeidsutvalg har tatt opp saken.

Skolen begrunner sitt nei til Orklahallen blant annet slik:

* Elevene skal ikke ferdes utenfor skoleområdet.
* For stor avstand.
* Risiko for skader ved kryssing av Orkdalsveien, og usikkerhet om ansvarsforhold.
* Ikke plass til å lagre eget utstyr.
* Ikke penger til å leie hallen.

Det siste argumentet er av rent budsjetteknisk art siden både hallen og skolen i realiteten tilhører kommunen. Orklahallen blir snart hundre prosent kommunal.

08032009194_2.jpgAvstanden kan kompenseres med bruk av dobbelttimer.

Elevene er fra 13 år og oppover. Gammelosen og Idrettsparken brukes allerede til kroppsøving. Også da må elevene over Orkdalsveien.

Orkanger barneskole, som har større avstand og yngre elever, vurderer for øvrig bruk av Orklahallen dersom bane 3 blir utstyrt som en basishall. Det vil si en hall med en del faste installasjoner egnet for kroppsøving.

Som omtalt i artikkelen "På dagsorden: Ungdomsskole i Idrettsparken" er Orkanger-skolene i ferd med å sprenges. Ei gruppe med 13 politikere samt en del representanter for foreldre og ansatte har pekt på ulike alternativer for u-skolene i Orkdal:

* Fortsette som i dag med tre skoler.
* En felles skole på Follo.
* To skoler: En på Grøtte og en på Orkanger - dvs ny u-skole i Idrettsparken slik at barneskolen kan bruke arealet til dagens u-skole.

Det siste har vekket størst politisk interesse. Men det er trangt om plassen i Idrettsparken, og bruk av disse arealene til annet enn idrett har alltid vært kontroversielt.


 

Publisert 16.04.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

ErikP 17.04.2010 12:21
Hva med Comfort-bygget? Eierne signaliserte jo at de godt kunne selge til skoleformål.... Det er 5500 kvadratmeter det, splitter nytt bygg med høyt under taket og god plass!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse