Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

På dagsorden: Ungdomsskole i Idrettsparken

DSC_0045_1.JPG

Idrettsparken seiler opp som aktuell tomt for ny Orkanger ungdomsskole. Tanken er at ungdomsskolen da kan utnytte Orklahallen mens barneskolen  tar over ungdomsskolens område. Dette går fram av en fersk utredning som nå sendes ut på høring. Men spørsmålet er om det finnes plass til en ungdomsskole ved Orklahallen - ved siden av klatrehall, ny bane 3 og 50-meters svømmeanlegg.

Eneste mulighet er trolig å ta i bruk sirkustomta (bildet over), som i dag delvis fungerer som parkeringsplass. Dette blir en uhyre viktig sak for arealbruk og utviklinga på Orkanger. Den berører også OIFs interesser.

* Ny bane 3 kommer på dagens p-plass vest for Orklahallen, som du ser på bildet under.

* Klatrehallen blir plassert foran dagens hovedinngang, der det også er parkering. Byggestart  blir trolig til høsten på begge disse prosjektene.

* Svømmeanlegg med spillvarme fra Thamshavn kan neppe komme noe annet sted enn ved Idrettsparken. FrP har allerede signalisert at man må bygge 50-metersbasseng, og ikke 25 meter, når det det først bygges. Dette krever mye areal.

Bildet under viser området der ny bane 3 kommer (mer tekst under bildet):

DSC_0038_1.JPG

Spørsmålet om ny ungdomsskole i Idrettsparken kom opp da det ble vedtatt å utrede en felles ungdomsskole for hele kommunen på Follo. Bakgrunnen var ønsket om å hjelpe fylket via sambruk etc for å sikre full utbygging av videregående skole på Follo.

Utredninga har tatt en brå vending: Selv om en felles u-skole vil lønne seg økonomisk, er det ikke lenger politisk stemning for dette. Blant annet innebærer ideen at Grøtte skole blir vedtatt bygd ned før man har begynt å bygge den nye skolen opp.

Funnene viser at Orkanger-skolene blir altfor trange mens det er god plass andre steder:

* Orkanger ungdomsskole har et elevtall på 251. Smertegrensa ved skolen er beregnet til 255. "Smertegrense" er et nivå man kan ligge på i en overgangsperiode med nødløsninger.
U-skolen er altså nesten på smertegrensa allerede, og godt over "praktisk kapasitet" på 240 elever. Praktisk kapasitet tilsvarer maks elevtall som er akseptabelt over tid.

* Orkanger barneskole har 303 elever, noe som er over praktisk kapasitet på 290. Smertegrensa er 340.
Det ventes at elevtallet på Orkanger vil øke blant annet fordi kommunens miljøorienterte politikk legger opp til fortetting i sentrum.

Utgangspunktet for utredninga skulle altså være konsekvenser av en felles u-skole på Follo. I stedet peker et annet alternativ seg ut som det mest aktuelle:

* To u-skoler; på Grøtte og Orkanger. Årlivoll-elevene havner i så fall på Grøtte. Elevtallet ved Årlivoll synker. U-skolen har bare 55 elever (mot Orkanger u-skoles 251). Hele 50 av de 55 u-elevene ved Årlivoll får for øvrig skoleskyss. Overføring til Grøtte betyr altså transport av bare fem ekstra.

Dette er en av mange tankevekkende faktaopplysninger i utredninga. Du kan studere den i sin helhet her.

For Orkanger blir spørsmålet blant annet om det finnes andre muligheter enn Idrettsparken for en u-skole som skal bruke Orklahallen til kroppsøving.

Det gjør det: Området mellom OTI og Sponplaten er nå foreslått avsatt til skoleformål/offentlig formål. Det er også planlagt en grønn korridor fra tomta og rett inn i Idrettsparken.

I et innlegg på orkangervel.no nylig antydet imidlertid ordfører Gunnar H. Lysholm at han heller vil ha industri mellom OTI og Sponplaten. Da forsvinner et alternativ i tilfelle det  blir for trangt i Idrettsparken.

 

Publisert 15.04.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Klar over det, Nikki 17.04.2010 10:43
Derfor løs ut OIT-eierne fra HELE eiendommen. Vi må huske på at vi skal ikke planlegge i et 2015 perspektiv her, det er 2040, dvs den fremtida som begynner i 2040 og fortsetter deretter.... Uansetr, i området umiddelbart sør for OTI, Conform eller ikke, er det plass til det man måtte ønskeav skoler, men problemet med å ta Sponplaten er at det finnes industri der, og etter at man gjorde tabben med Bermingrud, er det faktisk MANGEL på industritomter i dalføret, det er en dramatisk forandring på bare 5 år!

Nikki 17.04.2010 01:44
Synd Erik men det er ingen mulighet for å få flyttet Oti. Og Oti har kjøpt Con-form eiendomen. Derfor som Jan sier : bygg et skolesenter i gamle Sponflatefabrikken. Det er mest realistisk.

Erik Prestm,o 16.04.2010 16:05
Enkleste løsning blir som sagt mange ganger : lytt til Nikki, riv Conform, det står tomt allikevel og bygg ny skloe der, da er det bare 1 minutts spasertur til Orklahgallen..... Eller lag et makeskifte med eierne av OTI, la DEM bygget ut på Sæther-Rømme, (da blir det ikke plass til noe kulturhus der.....) og bygg om hele OTI til skoleformål, med utvidelsesmuligheter når Follo blir nedlagt og slått sammen med Meldal, da får vi et skole/idrettsenter ved Idrettsparken, kulturhuset kommer på rett plass, OTI havner der det skulle hA VÆRT HELE TIDEN, OG RELOKALISERING AV OTI STYRKER SENTRUM, I STEDET FOR Å RIVE DET I STYKKER.....

Jan 15.04.2010 22:12
Sund fremtidig fornuft må være et skolesenter i og rundt gamle sponplaten. Perfekt der med videreg.skole og ungd.skole. Nære sentrum, nære industriområdet og nære idrettsparken. Finnes det egentlig en bedre og fremtidsrettet plassering?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse