Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Bru ut til øya?

Øya i GammelosenEr du blant dem som ønsker bru ut til øya i Gammelosen? Orkanger Vel tok opp spørsmålet på siste styremøte (1.juli). Noen vil gjøre idyllen tilgjengelig for publikum  - andre vil verne fuglelivet. Uansett er det sikkert at den sørlige pynten av øya (bildet) kan bli en fantastisk badeplass.

Bru ligger inne i planen Orkdal kommune fikk utarbeidet for Gammelosen for noen år siden. Saken har imidlertid vært kontroversiell særlig på grunn av fuglelivet på øya. Riktignok er det måsen som dominerer, men også andre arter holder til der. En tid verserte det en underskriftskampanje mot bru.

Derfor har velforeninga vært tilbakeholden trass i mange henvendelser om å bygge bru. Orkanger Vel vurderer å lufte idéen på et folkemøte. Internt i styret har det kommet fram argumenter både for og mot:

For bru:

* Øya er en naturlig del av park- og friluftsområdet. Den bør derfor være tilgjengelig for publikum.

* Sørspissen av øya kan bli den flotteste av alle badeplasser i Gammelosen. Stedet ligger lunt til, og det er fin bunn der.

Mot bru:

* Øya fungerer som en selvstendig biotop (miljø) som vil forringes ved ferdsel. I dag kan vi blant annet se ørn jakte på måsunger.

* Økt tilgjengelighet kan gjøre stedet til en festplass med bråk og forsøpling.

Gosen_juli08_018_1.jpgDersom det bygges bru over kanalen vest for øya, bør skogen tynnes litt, mener styret i Orkanger Vel. Da kan dette bli et spennende oppdagelsessted for barnehager, skoler og andre. De flotteste trærne må få stå og gis gode vekstvilkår. Det er myk skogbunn inne på øya. Floraen i randsonen rundt skogen ligner i dag på plantelivet slik det en gang var ute på Grønøra. Også på fastlandssida kan vi se blant annet strandnellik (bildet).

Er du for eller mot bru? Send e-post til styret@orkangervel.no eller skriv i gjesteboka.

Allerede i dag er det en del barn som drar på oppdagelsesferd der ute. De legger på svøm så snart vanntemperaturen stiger litt. Martin H. Forvemo (11) og Sondre Tiset (10) undersøkte øya torsdag (3.juli).

- Vi så måsunger, egg og tjeld. Men vi kom oss ikke inn i skogen. Den er for tett, sa Martin og Sondre.

Gosen_juli08_021_1.jpg

 

Publisert 03.07.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse