Besøkstall

99 437 denne måneden

15 739 618 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ordføreren: Kan tenke seg u-skole ved Orklahallen

DSC_0012_1.JPG

Ordfører Gunnar H. Lysholm ønsker ikke å flytte Orkanger ungdomsskole til Follo. I et innlegg på disse sidene skriver Lysholm at han primært ser for seg to ungdomsskoler i Orkdal, og at det muligens vil være best å plassere en eventuelt ny ungdomsskole på Orkanger så nær Orklahallen som mulig.
Ordføreren har tidligere signalisert støtte til tanken om en felles ungdomsskole på Follo.

Forslaget om å samle ungdomsskoleelevene på Follo kom opp som en følge av fylkets krav om bidrag fra Orkdal kommune for å sikre full utbygging av Orkdal vgs.

Rådmannen har laget en utredning om spørsmålet. Det er antydet store besparelser for kommunen om man samler de tre ungdomsskolene på Orkanger, Grøtte og Svorkmo (Årlivoll).

Men det kommer likevel neppe til å skje. Forslaget reiser trolig sterk motstand i alle tre kretser. For Orkanger vil det bety at en viktig institusjon flyttes ut av sentrum samtidig som sentrum skal styrkes.

Ordfører Gunnar H. Lysholm skriver også at han har mer tro på industri enn på skole på tomta mellom OTI og Sponplaten. Han stemte for skoleformål da Orkdal 2040-planen nylig ble lagt ut til høring, men kan komme til å ombestemme seg.

Ordføreren ønsker videre tilbakemeldinger på forslaget om kirkegård på Thamshavntunet.

De tre innleggene hans gjengis i sin helhet nedenfor. De er kommentarer til artikler som går helt tilbake til i januar. Derfor  ligger de så langt nede i arkivet at det er vanskelig å finne dem:

Kommentar 1:

SKOLE MELLOM OTI OG SPONPLATEN. Det er riktig at jeg støttet dette forslaget da reguleringsplanen ble sendt ut på høring. Jeg er imidlertid ikke sikker på om dette er rett. Jeg vil arbeide for å etablere høyskoletilbud i kommunen. Dette er ikke lett, da Høyskolen i Sør-Trøndelag (HIST) ikke er interessert. Hvis vi likevel lykkes,tror jeg slike lokaler må være sentrumsnære med nærhet til offentlige kommunikasjon. Evt. fremtidig ungdomsskole bør heller ligge tett inntil Orklahallen. Orkdal Videregående skole vil i overskuelig framtid bli liggende der den ligger. Vi får en hensiktsmessig og langt på vei ny videregående skole på samme sted som en av Orkdals få historiske kulturinstitusjoner ligger fra før. Mye taler for at arealet mellom OTI og Sponplaten bør forbli industriområde. Jeg skal betemme meg offentlig og i god tid før saken endelig behandles i kommunestyret 23 juni.

Kommentar 2:

Tilbakekommentar til Orkanger Vel,s kommentarer på mine synspunkter i avisa ST:
1. Jeg brukte "Hundertvasserhus" som eksempel. Et spennende fargerikt hus tegnet av norsk arkitekt er like bra. Et slikt hus kan inneholde spesialforretninger/minikjøpesenter og boliger. (mat,drikke,mote,helse).
2. Boliger langs Orkla. Dette er et langsiktig mål. Det bør bygges sentralt først. Det er ikke noe problem å kombinere slike boliger med "Orklaparken". Boliger/terassehus trekkes tilstekkelig unna.
3. Formannskapet har bestilt en utredning om evt. en ny ungdomsskole. Rådmannens utredning er ferdig. Mitt primære syn er at Orkdal bør ha to ungdomsskoler. En ny ungdomsskole på Orkanger bør kanskje ligge nærmest mulig Orklahallen?

Kommentar 3:

GRAVPLASS. Kirkelig Fellesråd har i en rekke påminnelser over flere år påpekt at det mangler areal for gravplasser på Orkanger. Da kirken selv ikke har vært i stand til å komme med forslag eller ønsker har jeg foreslått Thamshavntunet. her kan det bli en pen, sentral men kostbar løsning. Jeg har også vært i dialog med Svein Åge Sæter som har kommet med forslag til å løse behovet ved "fortetting" på eksisterende gravsteder. Jeg håper mitt forslag skaper reaksjoner og forslag til eventuelt bedre løsning.

Gunnar H. Lysholm

 

Publisert 07.04.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Liss Hege C. Syrstad 07.04.2010 20:16
Ordføreren etterspør synspunkter på ungdomsskole og gravplass, og da ser jeg mitt snitt til å få fram at jeg støtter hans forslag om ungdomsskole ved Orklahallen. Jeg gikk på en stor ungdomsskole (ca 750 elever), felles for hele Alta kommune. I ettertid har kommunen valgt å gå den andre veien - i dag har Alta flere mindre ungdomsskoler. Stikkord i denne sammenheng er at den store elevmassen ga rom for skjult hasjbruk, mobbing - og atferdsvanskene økte betydelig ved overgangen til ungdomsskolen totalt sett. Nye klasser, nye grupperinger i nytt nærmiljø, ga en opplevelse av fremmedgjøring og tap av ansvarlighet. Mange bedrev hærverk på skolen. Alta kommune brukte store ressurser på å få forholdene under kontroll, men valgte altså å gå bort fra en felle ungdomsskole i kommunen. Jeg har vært, og er, engstelig for at mine barn skal gå på en slik storskole her i bygda. Derfor ble jeg glad for å lese ordførerens åpne holdning ift en ny Orkanger ungdomsskole ved Orklahallen (når barneskolen en gang vokser seg helt ut av sine lokaler, og evt. kan overta lokalene til dagens ungdomsskole). Jeg er positiv til ny gravplass på Orkanger, gjerne Thamshavntunet.

Hans Kringstad 07.04.2010 17:06
Det er bra at en politiker tar seg tid til å si litt om hva han mener og tenker i et forum der han treffer folket han representerer. Håper flere gir uttrykk for hva de mener, og gjør det med fullt navn. Bare en liten kommentar til ordføreren: Det er godt mulig Orkdal vgs blir liggende på Follo i overskuelig framtid. Men argumentet med at plasseringen er gunstig fordi skolen ligger ved en historisk kulturinstitusjon synes jeg er nokså tynt. Orkdal landsgymnas ble grunnlagt i 1923. Eliteskolen er borte for lengst. Eneste rest er noen gamle bygninger. Framtida krever en moderne skole med nye løsninger og sentral plassering "innen gangsvatnd fra attraktive sentrumsfuksjoner". Dvs nye kulturinstitusjoner.

Gunnar H. Lysholm 07.04.2010 22:57
SISTE KOMMENTAR OM VIDEREGÅENDE SKOLE. Det finnes flere og bedre argumenter for at Orkdal Videregående skole ikke flyttes. Jeg synes det er unødvendig å argumentere for beslutninger som allerede er tatt, men når du ber om det: 1. Nåværende beliggenhet er ideell midt i kommunen. 2. Infrastrukturen er god. 3. Uteatrealene er gode. 4. Prisen er ca. halvparten av Kringstads alternativ. 5. Fylkeskommunen er skoleeier. De har ikke økonomi til ny skole, selv om tomt og gymsal blir betalt av Orkdal Kommune. 6. Jeg ser ingen sentrumsgevinst i å legge den videregående skolen mellom OTI og Sponplaten.Det skaper større biltrafikk.Skolen er stort sett tom etter skoletid og i lange skoleferier. 7. De fleste elevene har praksisplasser andre steder enn på Grønøra. 8. Ordføreren har aldri konkludert med en ungdomskole på Follo. 9. Selv om Follohistorien er relativt kort er den likevel viktig. Før 1923 ville Stortinget ikke bevilge penger til et Gymnasium så nær Trondhjem. Som med Orkdal Sanitetsforenings Sykehus måtte det frivillige krefter til. Selv om landets beste landsgymnas ikke eksisterer lenger, er det viktig å ta vare på historien. En lang rekke av landets ledende politikere og næringslivsrepresentanter har sin fortid på Orkdal VGS.

erikp 08.04.2010 01:32
Bra Gunnar du argumenterer godt for ditt syn! Jeg er enig, beslutningen om OVS er nå tatt. Så la oss ta en sak av gangen: Kulturhus i ST-kvartalet er en meget god løsning og en meget god plassering, selv om du er sitert på noe annet i Søra, bli med på den Gunnar og du sikrer ettermælet! Å flytte ungdomsskolen evt samlokalisere med barneskolen, kanskje på litt sikt, så nær Orklahallen som mulig er en meget god ide og sikrer hallens økonomi. Samtidig frigjøres interessante arealer i selve indrefileten, kommunens naturlige sentrum. På lang sikt, lenger enn 2040, vil antakelig spørsmålet om å flytte videregående komme på dagsorden, vi har god tid til å vente inntil Fylket også ser lyset, når gjelder det bare at du får med deg dine, her og nå, til å ta tak i de mest nærliggende ting og unngå grove tabber. Tabber som feks at dere ser ut til å ha sluppet løs et boligprosjekt rett bak det gamle postkontoret, et bygg som kommer til å legge sterke føringer for hele området og som ser ut til å være blåkopien på hvordan man skaper en moderne by-ørken. Ta tak i den er du snill!

ErikP 07.04.2010 14:23
Velkommen til disse sider, Gunnar! Du vil bli like bra behandlet her som i andre fora, men spørsmål kan være like krasse også, som i andre fora. Det mener jeg du har rygg mer enn bra nok til å bære! Og ditt eksempel burde nesten pliktmessig følges av de andre gruppelederne, som et minimum! Du spør om gravplassene, der har jeg skrevet ganske utførlig om det i Orkdal 2040-debatten i Søra. Kortversjonen er sanering og gjenbruk av kirkegården ved Orkanger kirke, fortetting ved Kapellet og kistebegravelser på Fannremen. Det tror jeg holder ganske lenge, i allefall har JEG plass, for jeg skal dele gravsted med min oldefar ved samme navn! Igjen; det var et friskt pust at bygdas ledende politiker tok seg tid til å snakke med oss, nå må de som vil bli tatt på alvor kjenne sim besøkelsestid, det kan stå om plassen!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse