Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skateboardparken blir IKKE utsatt

clip_image002_1.jpg

Den planlagte skateboardparken ved Orklahallen blir likevel ikke forsinket til 2011 eller 2012. Et enstemmig formannskap vedtok i dag (onsdag) å forskuttere 200 000 kroner i spillemidler slik at anlegget kan bygges i år. Forslaget kom fra ordfører Gunnar H. Lysholm, men både Ap og FrP sto klare med tilsvarende forslag.  Rådmannen hadde anbefalt politikerne å si nei.
Saken blir endelig avgjort i kommunestyret, men dette er trolig bare en formalitet etter formannskapets vedtak.

Rådmannen mener av prinsipp at kommunen ikke bør forskuttere spillemidler,men følge rekkefølgen i køen. I tillegg ønsker han en plan for arealbruk i Idrettsparken før skaterampene plasseres.

Saken kom opp fordi Orkanger Vel som utbygger søkte Orkdal kommune om å forskuttere 200 000 kroner i spillemidler. Søknaden ble sendt for snart tre måneder siden.

Skateparken er ferdig finansiert (700 000 kroner), men spillemidlene på 200 000 fra Norsk Tipping blir trolig ikke utbetalt før i 2011 eller 2012.

Planen har vært å bygge parken i vår/sommer. Det forutsetter enten at kommunen forskutterer spillemidlene eller at Orkanger Vel låner 200 000 inntil spillemidlene blir utbetalt. Velforeninga har ventet på en politisk avklaring.

Rådmannen pekte altså både på det prinsipielt uheldige ved å forskuttere spillemidler når prosjekter står i kø,  og på usikkerhet om arealbruk i parken. Han viser til risikoen for at skateparken kan bli liggende feil.

Orkanger Vel har skrev til kommunen der vi ba formannskapet vurdere nøye om disse innvendingene er så tunge at de bør forsinke prosjektet:

Skateboardpark i området har vært nevnt i kommunale planer siden 2004.

Et tilsvarende tilbud ved siden av den organiserte idretten finnes ikke.

Den aktuelle tomta ligger gunstig til (mellom tennisbanen og veien til Orklahallen.)

Rampene kan flyttes dersom det skulle vise seg senere at noe annet bør bygges på tomta. Men utgifter til grunnarbeid og asfaltering kan da være bortkastet.

Ap, Orkdalslista, Senterpartiet, FrP, Venstre og KrF er representert i formannskapet. I tillegg er Høyre og SV med i kommunestyret med en representant hver (av 35).

Saken blir endelig avgjort i kommunestyret 28.april. 

Publisert 07.04.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Nikki 07.04.2010 20:15
Bra jobba Gunnar Lysholm, FrP og AP.

Terje 06.04.2010 22:43
Ut i fra historiske fakta så har ikke et eneste prosjekt i idrettsparken noen sinne blitt ferdig til det avtalte tidspunktet. I de fleste tilfeller så har det gått flere år på overtid før ferdigstilling. Tragisk å registrere at ingen ting er forandret.

erikp 06.04.2010 12:34
Skal man se på arealbruken, så bør man først og fremst se på klatrehallen. Den bør flyttes på baksiden av byggene, i trekanten mellom gammel og ny hall, og ikke spise av den verdifulle parkeringplassen på framsida! Når skal det gå opp for planleggere og politikere at PARKERING er alfa og omega, og det nest mest verdifulle i ethvert utbyggingsprosjekt?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse