Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Thamshavntunet uaktuelt: Kirkegård ved Idrettsparken (aprilsnarr)

Thtunet_1.jpg

Thamshavntunet (bildet) kan likevel ikke brukes til ny gravlund for Orkanger. Kvikkleire gjør det uaktuelt med kistebegravelser på området. Rådmannen skisserer nå to nye løsninger på gravplasskrisen. Den ene er et makeskifte: Deler av ballsletta i Idrettsparken blir ny kirkegård mot at Thamshavntunet tas i bruk som mini kunstgressbane med undervarme.

I det nye 2040-notatet understreker rådmannen at det er ønskelig med samtykke fra OIF som er største bruker av Idrettsparken.

På den annen side pekes det på en rekke fordeler ved et makeskifte:

* For Orkanger står valget mellom å finne arealer til ny kirkegård på stedet eller å akseptere Orkdal kirke på Fannrem Sirkustomta_008_2.jpgsom gravplass.

* Ballsletta i Idrettsparken (bildet) ligger nær Den Gode Hyrdes kapell og jordsmonnet (grus) er ideelt for kistebegravelser.

* Fotballen får som gjenytelse hele Thamshavntunet opparbeidet med kunstgress og undervarme for helårs bruk. Spillvarme fra Thamshavn kan legges fram med relativt små kostnader.

* Thamshavntunet blir et godt nærmiljøanlegg for Nerøra samtidig som det kan brukes i tillegg til Idrettsparken under Orkla-cupen og andre større arrangement.

Rådmannen viser også til en annen mulig løsning på gravplasskrisen, etter mønster fra Hurum kommune:

Kirken inngår avtaler med private som avstår deler av tomtene sine til gravplasser. Dette vil være særlig aktuelt for bebeoere i området rundt kapellet og kirka.

Ca. 50 prosent av hagene vigsles og avstås til graver. Eierne får tilbud om å etablere familiegravsteder på egen tomt i tillegg til at andre kan benytte området.

Rådmannen peker på flere fordeler for hageeierne, blant annet gratis beplantning, plenslått og vatning i tørre perioder. I Hurum kommune er det dessuten inntatt en bestemmelse om at gravstøtter i private hager ikke må være høyere enn 50 cm.

"Monumentale gravminner er uønsket på privat grunn fordi de kan skape konflikter mellom grunneiere og sørgende", heter det i notatet fra rådmannen i Orkdal.

Hageeierne i Hurum kan også nedlegge veto mot provoserende gravskrift, som feks muslimske budskap og symboler.

Rådmannen gjentar hva som er hans primære anbefaling: Gravlegging av Orkanger-folk på Fannrem når det er fullt ved Den Gode Hyrdes kapell i 2015-2016. Det sparer penger og arealer.

Det var ordfører Gunnar H. Lysholm som foreslo Thamshavntunet som en løsning (se egen sak i arkivet).

Lysholm vil nå avklare med Kirkedepartementet om såkalt dypgraving kan gjøre det mulig å benytte Thamshavntunet trass i kvikkleire. Dypgraving betyr at graver borres helt ned til 20 meter under bakken. Metoden er brukt i Sibir og en del andre områder med tundra.

(Og det var årets aprilspøk...) 

Publisert 30.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

john olav wåtland 01.04.2010 10:04
og datoen var.......

Terje Togstad 01.04.2010 09:40
Dette må være aprilspøken. Tok meg litt tid før jeg skjønte det.

Tidenes tidligste aprilspøK? 01.04.2010 02:08
Har aldri sett noen lansere aprilspøken SÅP TIDLIG! Sitter du oppe om natta og skriver for Orkanger Vel også nå? Det blir vel enda mere kritikk fra Gjengangerne det, Hans!

Hans K. 01.04.2010 15:16
Noe av det fine med nettet er at du bruke det som ei tidsinnstilt bombe: Skriv artikkelen på dagtid, og still inn klokka for når det skal smelle. Denne gikk av kl. 00.03 1.april.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse