Besøkstall

50 262 denne måneden

13 030 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

1762 torsdag: Intervju med lederen i Orkanger Vel

n100000773020445_512_1.jpgBoikotten av orkangervel.no bidrar til nye rekorder. Med ett unntak har vi hatt over tusen lesere hver dag siden Lavrans Skuteruds utspill. Torsdag nådde vi 1762.
Men: ST følger ikke opp kritikken mot Orkanger Vel fra onsdag. Og ingen kritiske politikere vil forklare hva de konkret er misfornøyd med. Derfor må leserne foreløpig klare seg med et intervju med lederen i Orkanger Vel. Se nedenfor.

Nå har lederen riktignok intervjuet seg selv. Det kan absolutt kritiseres - og gjør gjerne det. Men spørsmål og svar er dønn seriøse. Vi starter:

1. Flere politikere mente i ST onsdag at Orkanger Vel er for politisk. Hva synes du om det, Hans Kringstad?

-  Alt samfunnsengasjement er politisk. Partipolitikk er bare en liten del av den virkelige politikken. Det burde politikerne være de første til å forstå. De bør verdsette all samfunnsinteresse i stedet for å beklage seg. Orkanger Vel fortjener en Dahlg__rden_1.JPGpåskjønnelse fra Orkdal kommune for engasjementet vårt.

2.  Lavrans Skuterud sier i ST at Orkanger Vels engasjement for Orkanger kan virke mot sin hensikt. Hvordan reagerer du på det?

- Akkurat det bekymrer meg. Vi har sett tilfeller av en slags politisk trass og hevn i Orkdal før. Og siden Ingrid Groeggen har bedt meg konkretisere i et innlegg i gjesteboka, så kommer ett eksempel her: Foran siste kommunevalg antydet Knut Bonvik i ST at klatrehallen kunne komme på Follo i stedet for i Idrettsparken. Det var et svar på at jeg utfordret Venstre på partiets miljøpolitikk.

3. Er det ikke da bedre å snakke med politikerne enn å utfordre MonteRosa_1.JPGdem i avisa og på nettet?

- Dette er et dilemma. Vi kan nok oppnå resultater fortere ved å smiske på bakrommene. Men den prinsipielle holdninga mi er at ei velforening skal operere i full åpenhet. Fri meningsutveksling har dessuten en egenverdi. Den stimulerer samfunnsinteressen ute blant folk. Orkanger Vel skal ikke være noen lobbyorganisasjon. Lobbyismen er et problem for demokratiet. De rike og ressurssterke kjøper seg kontakter, nettverk og fordeler.

4. Forsterker Orkanger Vels arbeid motsetningene mellom Orkanger og andre deler av kommunen slik at det blir mer MotBoao_1.JPGgrendapolitikk?

- Muligens, men vi har hele tida prøvd å forklare at ei god sentrumsutvikling er sunt for hele kommunen. Dette er allment akseptert rundt omkring i kommune-Norge. I Orkdal har vi ikke nådd helt fram. Velforeninga anklages for å være snever, mens vi faktisk prøver å sette sentrumsutvikling inn i et bredt perspektiv. Det handler om å skape en attraktiv bykjerne med identitet, møteplasser og gode tilbud for å dempe suget fra Trondheim, for å få ungdom tilbake etter endt utdanning og for å sikre næringslivet kompetent arbeidskraft. Dette vil styrke grendene, ikke svekke dem. Hvor bor feks orkdalingene som jobber på Grønøra? Jo, i hele Orkdal, også i grendene, og slett ikke bare på Orkanger. Selvsagt hadde ting vært enklere om det var Fannrem Vel som arbeidet for en bykjerne på Orkanger. De vil ikke bli tillagt snevre og egoistiske motiver som oss. Men dette er ikke et naturlig oppdrag for Fannrem Vel. Orkanger Vel må fronte en slik oppgave selv om saken angår hele kommunen.

5. ST spør onsdag om man må være hardhudet for å diskutere med lederen i Orkanger Vel. Hva sier du til VedSkolen_1.JPGdet?

- At det er et underlig spørsmål. Jeg diskuterer sak og ikke person. Men vel-sida forteller av og til hvem som har stemt hvordan i kontroversielle saker, og det skulle bare mangle. Slik kunnskap skal folk ha. Og politikerne må kunne stå for - og forklare - de valgene de tar. Men i Orkdal er det ingen tradisjon for slik åpenhet. Lavrans Skuterud får svar på tiltale, men svarene er saksorientert. Skuterud har tillagt meg motiver jeg ikke har. Jeg har aldri gjort det mot ham.

6. Hvordan reagerte du på boikotterklæringa fra Lavrans Skuterud?

NAV_1.JPG- På to måter. For det første er jeg dypt uenig i beskrivelsen hans, og jeg tror ikke han ser alvoret i anklagene han setter fram. Han får nettstedet til å framstå som et medium som generelt villeder leserne, vrir på fakta og har en lettvint omgang med sannheten. Det er grovt, og det minste han kan gjøre er å lese hva som er skrevet og påpeke konkrete feil. Hvis noe er upresist gjengitt i en ingress, så kan det skyldes to ting: 1. En misforståelse. 2. En bevisst spisseformulering av feks en problemstilling slik at den blir lett forståelig. Jeg prøver i så fall alltid å nyansere nedover i teksten. Noen tekster har et subjektivt preg, og da er de oftest underskrevet med navn. Jeg har vært journalist i 30 år, og det ville ikke falle meg inn å feilinformere med overlegg, like lite som en kirurg skulle skjære galt med vilje.
For det andre ble jeg overrasket over at han ville ha kritikken publisert. Men greit nok. Effekten ble som ventet: En voldsom interesse for orkangervel.no

7. På nettet har enkelte foreslått et nytt parti foran kommunevalget i 2011. Hva er ditt syn?

boao_1.JPG- Det tror jeg bare er den nest beste løsninga hvis dagens folkevalgte ikke viser vilje til å skape en bykjerne. Den beste løsninga er at folk går inn i de etablerte partiene for å påvirke der makta allerede sitter. Enda ei bygdeliste er uheldig. Orkdalslista mangler makt utenfor Orkdal fordi den ikke har noe partiapparat på fylke, stat og inn mot regjeringa. Orkdal er en altfor stor kommune til å bli styrt av ei bygdeliste, mener jeg. Men kanskje er det lettere å rekruttere nye orkdalinger til politikken gjennom ei ny liste. Hvis det er sånn, kan dette være en løsning som bør diskuteres.

8. Hva håper du kommer ut av denne debatten og Orkdal 2040?

gata_1.JPG- Da vil jeg velge ut tre ting blant mange:

A. En bredere forståelse for hvor viktig det er for hele Orkdal at vi greier å skape en moderne bykjerne, og enighet om hvordan det må gjøres.

B. Et mer åpent demokrati der politikerne i større grad er bevisst rollen sin som tillitsvalgte for folket - og ikke som ledere av folket.

C. Økt samfunnsengasjement, særlig blant unge mennesker. To interesserte 17-18-åringer inviterte meg til en prat om kulturhus og stedsutvikling forrige fredag. Det var utrolig oppmuntrende. Jeg har en mistanke om at vi har behov for et generasjonsskifte i politikken i Orkdal. Men nå provoserte jeg vel noen igjen.

mvh,
Hans Kringstad
som for første gang har intervjuet seg selv. Det skjer i håp om at partipolitikere blir inspirert til å presentere synspunktene sine på dette nettstedet - enten de er enige med Orkanger Vel eller ikke. Det er helt ufarlig.
Eventuelle anonyme innlegg med personsjikane blir som vanlig avvist.


 

Publisert 26.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Tormod Ytrehus 01.04.2010 21:33
Jeg sjekker nettsida en gang iblant, men jeg synes det redaksjonelle innholdet kan bli litt propagandaaktig (satt på spissen). Jeg mistenker at journalisten bak artiklene forfekter sitt eget synspunkt gjennom formingen av artikkelen, og har en agenda eller interesse. Jeg har ikke så god innsikt i hva som skjer i lokalpolitikken, og ønsker derfor en nyhetskilde med litt mer objektive formidlinger. Den amerikanske propagandakanalen Fox News hevder at de deler inn innholdet sitt i "hard news" og "opinion" (om enn på en svært dårlig måte). Kanskje dette er noe for denne nettsida. Men det er i det hele tatt bra at noen gidder å drive en levende nettavis på Orkanger!

Oddvar Kjøren 27.03.2010 20:16
Jeg har lest intervjuet Kringstad har gjort med seg selv og vil gjerne få si at han ga gode svar på spørsmåla. Vil spesielt påpeke svar i spørsmål 4, og svar a i spørsmål 8. Det Kringstad skriver der har jeg ingen problemer med å stille meg bak, selv om jeg bor i ei grend 18 km nord for Orkanger. En attraktiv bykjerne med identitet, møteplasser og gode tilbud er viktig for hele kommunen. Ja, jeg vil påstå at det er viktig for folk i de mindre nabokommunene også. Påstår også at det ikke noen motsetning mellom det å ville ta hele kommunen i bruk og det å satse på et attraktivt sentrum. Hvorfor er det ålreit å bo i grendene i Orkdal? For min del kan jeg svare at det er fordi jeg her finner roen og føler jeg hører til, kombinert med at det er kun et kvarters biltur til der jeg finner viktige sentrumsfunksjoner, spiseplasser, pub, butikker og butikksenter. Og kun et kvarter til jobb. (Alt for langt vil mange si, men bor du i storby og har over en halvtime til jobb er det ingen som sier noe). Selv om jeg er stor Geitastrandpatriot er jeg glad i, og avhengig av Orkanger. Må imidlertid innrømme at det hender jeg drar til byen når jeg får lyst på en engelsk lunsj med en halvliter eller tre til. Synes det mangler noe både på dette området, og kultur og handelsvirsomhet for øvrig i sentrum. Tanken om et kulturhus i St.- kvartalet er jo egentlig genial. Og jeg skjønner ikke at dette ikke skaper større begeistring i det politiske miljøet som enstemmig har vedtatt å gå inn for 2040-prosjektet. En av hensiktene med 2040-prosjektet er jo å skape et mer kompakt og levende sentrum. Et kulturhus midt i det som er ”restene” av et sentrum kan jo være selve grunnsteinen for å nå dette målet. Det vil helt klart styrke de virksomheter og tilbud som er der i dag, og det vil forhåpentligvis/ trolig gi grobunn for nye. Det er etter min mening naturlig at Orkanger Vel engasjerer seg i 2040-debatten om det som har med Orkanger å gjøre, de kan ikke kritiseres for det. Og det er lov og både like og mislike Hans Kringstad, men det er ikke nødvendig å tillegge han motiver han ikke har.

Terje 27.03.2010 14:29
Det som både en del politikere og folk rundt om i Orkdal kommune ikke forstår, men som de fortsår i mange andre kommuner er : at ei god og fortettet sentrumsutvikling blir til det beste for HELE kommunen. I dette tilfellet vil det bli til det bedre for de som også bor på Fannrem, Svorkmo og Gjølme.

politiker 27.03.2010 14:25
Eneste mulighet for forandring i lokalpolitikken til det beste for hele kommunen er å starte opp et helt nytt parti.

Atle Olav Sognli 27.03.2010 16:30
Jeg stiller meg skeptisk til at noen politikere i Orkdal, ønsker seg enda ei bygdeliste. Så derfor tviler jeg på at du er en politiker.Jeg vil også oppfordre til at innlegg der en annonymt hevder at en er politiker ikke blir satt på trykk. Fordi en ikke kan vite om vedkommende er politiker eller ikke. Og er det en ekte politiker, så bør vedkommende skrive under med sitt eget navn.

Nikki 27.03.2010 12:07
Ja, det skal virkelig bli spennende å se hva våre folkevalgte kommer frem med av konkret kritikk mot Orkanger Vel. Som Skuterud, Lysholm,Skjølberg, Larsen m.fl.påpekte, at Orkanger Vel informerer feilaktig og vrir litt på sannheten, altså farer med løgn. Som sagt kom med spesifikke eksempler. Det mest destruktive i et lokalsamfunn er politikk som motarbeider åpenhet og demokratiske avgjørelser. Det er akkurat det som er hovedproblemet i denne debatten.

ErikP 26.03.2010 18:53
Et glimrende intervju Hans! Skarpe og presise spørsmål, spørsmål med fokus på tema, ikke sutring, og ingen vridning av fakta. Men så var du jo usedvanlig heldig med intervjuobjektet, så svarene kom presist og opplysende! Vi ser i spenning fram mot dybdeintervju av ordførern, og gruppelederne, slik at vi kan få sette oss LITT inn i hvordan de tenker, de klarer jo ikke å forklare det på egen hånd!

Hans K 26.03.2010 22:36
Litt av poenget med dette stuntet er å få fram at de som bestemmer i Orkdal kan intervjue seg selv. Eller selvsagt velge en annen form for å fortelle andre hva de mener, og hvorfor.

ErikP 27.03.2010 11:15
Ypperlig Hans, gårdagen ble reddet av en god latter og et stort smil! Du skal se vi blir nedrent av egen-intervju ved neste valgkamp - på den måten kan jo politikerne våre helt unngå ubehagelige spørsmål! :-))

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse