Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkla FK verdsetter varmvatnet til 800 000

05042009251_1.jpgOrkla FKs årsmøte vedtok torsdag kveld et budsjett for 2010 der verdien på det gratis varmvatnet fra Thamshavn er  lagt inn som en kostnad på 800 000. Dette godtar ikke moderklubben OIF. Derfor sa OIFs årsmøte opp avtalen med OFK om kunstgressbanen kvelden før. Anders Nilsen og Bjørn Rønning tok gjenvalg som leder og nestleder i Orkla. 

OFKs økonomi er anstrengt. Klubben hadde et akkumulert underskudd på 434 000 kroner i 2008. Dette ble redusert til 76 000 i løpet av fjoråret.

Hovedårsaken er imidlertid en ekstraordinær inntekt på 385 000 kroner i form av et oppgjør fra Orklahallen BA for framføring av fjernvarme. Denne inntekten kommer ikke flere ganger.

Orkla FK vedtok torsdag kveld et budsjett for 2010 med 3,6 millioner kroner i utgifter.  Det er en økning på mer enn 50 prosent. Mye av økningen forklares med den omstridte prisingen av varmvatnet.

OFK hevder at denne verdien på vatnet er deres via en avtale med Elkem. OIF mener dette kun er en papirverdi som påfører OIF tap i egenskap av medeier og leietaker av banen.

Tvisten har krevd store ressurser. Den rammer fotballen i begge klubber administrativt, og indirekte også sportslig. Den kan også bremse utviklinga av Idrettsparken som anlegg.

Den største utgiftsøkninga ellers gjelder reise- og bilkostnader  (opp fra 576 000 til 841 000).  Her inngår godtgjøring til trenere og ledere.

Trenere/ledere koster for øvrig dobbelt så mye på herresida i 3.divisjon som på damesida i 1.divisjon. Det forklares med at dametrenerne krever veldig lite.

Orkla FK budsjetterer med et null-resultat for 2010. Det er ikke satt av midler til rehabilitering av kunstgressbanen. På årsmøtet ble det hevdet at spillere er misfornøyd med banen, og at den er nedslitt.

Ifølge nestleder Bjørn Rønning er kvaliteten fortsatt bra. Men det er enighet om at noe bør gjøres med feltet rundt selve grasmatta, blant annet pga trøbbel med overvatn.

På den positive sida for Orkla FK:

* Nesten hele styret er på plass trass i mye støy:
Anders Nilsen (leder), Bjørn Rønning (nestleder), Svenne Elshaug (anlegg - ny), Vigdis Evjen (marked - ny) og Kristin Broholm (sportsansvarlig i styret - ny). Det mangler kasserer, men noe er på gang, ifølge valgkomiteen.

* Moderklubbene OIF og OIL vil utpeke en representant hver til OFK-styret.

* Damelaget får bruke Orkdalsbanken stadion gratis, med unntak av enkelte ekstraordinære kostnader.

 

Publisert 25.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse