Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OIFs årsmøte: Sa opp avtalen med OFK om kunstgressbanen

kunstgress_2.jpg

Årsmøtet i OIF vedtok onsdag kveld å si opp avtalen med Orkla FK om kunstgressbanen. OIF-leder Rudolf Larsen kritiserte OFK for mangel på åpenhet og informasjon, og for å opptre uryddig i samarbeidet om banen. Men OIFs ledelse understreker samtidig at man ønsker å styrke Orkla FK så snart tvisten er ryddet av veien.
I kveld kl. 19.00 er det årsmøte i Orkla FK i OIFs klubbhus.

Oppsigelsestiden er ett år. Klubbene har dermed tida fram til 1.april 2011 på seg til å komme fram til en ny avtale om kunstgressbanen.

Konflikten berører hele samarbeidsprosjektet Orkla FK. OIFs ledelse stoppet i fjor høst forhandlingene om overføring av all 11er-fotball til Orkla FK på grunn av uenighet om banen.

Flere på årsmøtet ga uttrykk for at tvisten mellom OIF og Orkla FK kan sette OFK i fare. Klubben hadde et oppsamlet underskudd på over 400 000 kroner i fjor.

Konflikten er komplisert. Her er et forsøk på en enkel forklaring:

OFK er et samarbeid mellom Orkanger IF og Orkdal IL. I prinsippet må moderklubbene OIF og OIL hjelpe til hvis OFK trenger penger.

Samtidig er kunstgressbanen eid av bare OFK og OIF (ikke OIL). OIF mener OFK tolker den økonomiske avtalen om banen slik at OIF tappes for penger.

Det har i så fall to følger:

1. OIF har bare ulemper med avtalen, bortsett fra prioritert treningstid (som OIF betaler full leie for). OIF gikk i sin tid inn i prosjektet med en grusbane (der KGB ligger) hvor det nylig var investert 400 000.

2. OIF hevder klubben pga banen bidrar uforholdsmessig mye til OFK sammenlignet med den andre moderklubben - Orkdal IL.

OIF-leder Rudolf Larsen mener OFK har tatt seg til rette ved å bruke leieinntekter fra kunstgressbanen til egen drift i stedet for å betale ned på lån. Et av de viktigste stridspunktene gjelder eiendomsretten til det gratis varmvatnet som kommer fra Thamshavn.

OFK hevder klubben eier dette vatnet, og fører det opp som en utgift på 800 000 kroner i regnskapet. Men vatnet er gratis, og OIF hevder at klubbene er likeverdige partnere.

Budskapet fra hovedstyret til årsmøtet var tydelig: Vi må rydde opp i avtalen om kunstgressbanen før vi kommer videre med å utvikle Orkla FK.

Flertallet på årsmøtet (14 mot 11) avviste å behandle et benkeforslag om å pålegge OIF å forhandle om sportslig samarbeid parallelt med forhandlingene om kunstgressbanen.

Noen fakta fra OIF:
* Håndball fikk OIFs prestasjonspokal både for sportslige resultater, bredde, ryddighet og for å spre gode holdninger.

* Tor Bach ble valgt til ny hovedkasserer.

* Turn er registrert med flest aktive barn (195 ) - foran håndball (168) og fotball (165).

* Laget som helhet har god økonomi, men fotballavdelinga sliter. Det skyldes blant annet sein innkreving av treningsavgift, manglende innkreving av sponsormidler og at avdelinga ikke fikk oppgjør for dugnad på den famøse dansegallaen før jul i 2008.

* Håndball hadde hele 1,3 millioner i omsetning i fjor.

* Bingoen i Orkdalsveien er en god inntektskilde for OIF (mottaker i egenskap av samfunnsnyttig formål).

* Private har kjøpt andeler for 362 000 kroner og bedrifter for 259 000 i den nye løypemaskina.

PS: OIF-leder Rudolf Larsen påpekte at Orkla FK ikke har gjort årsmelding og regnskap tilgjengelig for medlemmene før årsmøtet i kveld, og at dette er i strid med idrettens lover.

- Også i fjor "kuppet" styret i OFK årsmøtet ved å legge fram informasjon først etter at møtet var satt, sa Larsen til de 28 andre frammøtte på OIFs årsmøte. 

Publisert 24.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Orkla 25.03.2010 18:42
Utsettelse og utsettelse og utsettelse er gjengangeren i samarbeidsforholdet Orkla/OIF/OIL. Avgjørelser må taes, hvis ikke går alt i oppløsning av seg selv.

Oif 25.03.2010 00:29
Sa opp avtalen om kunstgress med OFK. Enda et år med usikkerhet i fotballavdelingen i forholdet til Orkla.

Tilhører 25.03.2010 00:05
Det må sies at ingen på årsmøte tok ordet for å avbryte samarbeidet samarbeidet med Orkla. Selv om avtalen om KGB ble sagt opp

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse