Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: Debatt i ST om www.orkangervel.no

B__rdshaug_002_2.jpg

Orkanger Vel inviterte politikerne til debatt om Orkdal 2040 på orkangervel.no. Det endte i stedet med en debatt om Orkanger Vel i dagens ST. Anklagene er mange: Personangrep, mangel på politisk balanse og vridd informasjon. Hver og en kan gå inn i nyhetsarkivet eller gjesteboka og lese selv. Gjør deg opp en mening.

På grunn av jobbreise i dag (dette er frivillig gratisarbeid) er det tvilsomt om sidene blir oppdatert før onsdag kveld.

De enkelte beskyldningene får vi eventuelt ta en runde på senere.  Men helt generelt:

Ei velforening og et nettsted har akkurat samme rett til å engasjere seg politisk som alle andre. Å mene noe annet er oppsiktsvekkende, særlig av Torstein Larsen som faktisk er fylkesleder i et stort politisk parti.

I et demokrati har alle en rett, og til en viss grad en plikt, til å vise samfunnsengasjement. Orkdal 2040 skulle bidra til dette.

Orkanger Vel og dette nettstedet opptrer i full åpenhet. Styret i Orkanger Vel arbeider blant annet for nytt kulturhus i sentrum fordi vi tror det er den mest effektive måten for å nå Orkdal 2040s mål om en levende bykjerne. Vi tror ST-kvartalet er best.

Men alle synspunkter er velkommen på disse sidene. Det er viktig å få oversikt over så mange argumenter for og mot som mulig før høringsfristen går ut 7.mai. Da kan man best være sikker på at det blir gjort riktige og vel gjennomtenkte politiske valg. Derfor inviterte vi politikerne, siden de fleste åpenbart ikke kommer av seg selv.

Det gikk svært dårlig.

Andre med mer makt enn oss forsøker å påvirke via lukkede kanaler. Da slipper de offentlig kritikk, og kanskje har de større håp om å nå målet. Orkanger Vel foretrekker full åpenhet framfor lobbyvirksomhet i det skjulte.

Orkangervel.no har skrevet en rekke artikler om Orkdal 2040. Noen er farget av hva vi selv mener. Men hva er galt med det? Vi har jo flagget standpunktene våre. De kan angripes på saklig vis. Og evt faktafeil rettes så snart råd er.

Andre artikler er basert på rene fakta. Og atter andre lenker direkte til originaldokumentene på Orkdal kommunes hjemmeside. Mer kan vel neppe kreves.

En del fakta er sikkert ubehagelige, blant annet oversikter over hvilke politikere som har stemt hvordan i kontroversielle saker.

Men det er nå en gang sånn at en del av de politikerne som bestemmer i Orkdal gang på gang har undergravd egne planer. Det er det grunn til å minne om nå når vi skal vedta den kanskje viktigste planen av alle. Dette er ikke personangrep. Det er ansvarliggjøring av våre tilliltsvalgte.

Torstein Larsens oppsiktsvekkende syn på demokratiet er nevnt.

Atle Olav Sognlis bekymring for presseetikken forstår jeg lite av, men Sognli er hjertelig velkommen til å konkretisere på hvilken måte Lavrans Skuterud er utsatt for overgrep. (Konkretisering ble antydningsvis lovt onsdag kveld, men...)

Det samme gjelder alle andre politikere som er bekymret over innholdet på disse sidene eller som mener å ha oppdaget urimelige personangrep: Kom med eksempler.

Ordføreren reagerer på at Orkanger histories innspill om kulturhus på Sæther/Rømme ikke er omtalt. Det skyldes at innspillet sto på trykk i ST før jeg rakk å skrive om det.

Prøv heller å sette pris på alt det vi faktisk har omtalt: Kollektivplan, Orklaparken, rekkefølgebestemmelser for Bårdshaug Vest, sykkelplan, parkeringsregler, innskjerping av handelsforbud på Grønøra og mye, mye mer i tillegg til presentasjon av politiske konfliktpunkter.

Men det siste er visst fortsatt farlig i Orkdal.

Hans Kringstad

PS: Denne debatten vekker i hvert fall interesse, selv om er en avsporing fra Orkdal 2040. Nettstedet vårt har hatt over tusen lesere fire av dem fem siste dagene. Nesten 1400 onsdag.

 

Publisert 24.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse