Besøkstall

50 262 denne måneden

13 030 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Hva får politikerne i Orkdal betalt? Det ser du her

defaultimage_1.jpgI kritikken av orkangervel.no (se arkivet) kaller Venstres Lavrans Skuterud seg for en "fritidspolitikar" som knapt har tid til å skrive et sjeldent leserbrev. Men både Skuterud og andre politikere får faktisk økonomisk godtgjøring fra deg og meg for å drive med politikk i arbeidstida. Og politikk inkluderer å informere velgerne.
Nedenfor finner du reglementet for godtgjøring til ordfører Gunnar H. Lysholm (bildet) og de andre folkevalgte i Orkdal.

Først: OBS! OBS! Denne artikkelen er ingen kritikk av at politikerne får betalt, eller kritikk av navngitte personer. 

Men noen fakta kan være OK av flere grunner:
* Lavrans Skuterud begrunner tausheten sin blant annet med at han sjelden har tid til debatt. Men han blir altså kjøpt fri for å ha tid til politikk.
* De fleste politikere i Orkdal prioriteter aldri slik velgerkontakt.
* Kanskje kan kunnskap om at du i prinsippet ikke skal tape penger på politikk friste flere til å delta.

Her er regelverket i korte trekk:

Ordfører Gunnar H. Lysholm får lønn som Stortingsrepresentant. 696 900 kroner.

Varaordfører Oddbjørn Bang får 20 prosent av ordfører - i egenskap av varaordfører.  139 380 kroner.

De øvrige ni medlemmene i formannskapet får 6 prosent av ordførers lønn. 41 800 kroner.

Lederne i de to største hovedutvalgene får også 41 800 kroner.

Felles for godtgjørelsene til formannskapsmedlemmer og utvalgsledere er at de skal dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Tapt arbeidsfortjeneste ut over disse beløpene dekkes ved dokumentasjon. Man skal i prinsippet sikres mot økonomisk tap.

Alle i formannskapet og kommunestyret (unntatt ordfører) r i tillegg 160 kroner pr. time i møtegodtgjørelse.

Møtene går nesten uten unntak på dagtid.

På toppen av andre godtgjørelser får de politiske partienes gruppeledere 21 000 kroner pr år pluss 3484 kroner for hvert medlem partiet har i kommunestyret. Unntaket er ordføreren.

For det største partiets gruppeleder - APs Berit Solem - tilsvarer dette nærmere 60 000 kroner. Solem foreslo for øvrig å fjerne ordningen i fjor, men ble nedstemt av flertallsgruppen.

Varaordfører Oddbjørn Bang har nest størst godtgjøring som gruppeleder.

Gruppemøtene er møter der de enkelte partienes politikere diskuterer saker og forbereder seg foran formannskap og kommunestyre.

Permisjon med lønn i 12 dager pr år for å drive politikk er nedfelt i hovedtariffavtalen. Da kommer dette selvsagt i stedet for dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

Og hel til slutt: Opposisjonslederne Berit Solem (Ap), Torstein Larsen (FrP) og Johan Skjølberg (SV) deler 41 800 kroner mellom seg i henhold til antall medlemmer i kommunestyret.

Å ha et politisk verv er altså noe helt annet enn å ha et verv i en frivillig organisasjon. Du får betalt.

Det forhindrer ikke at en del pliktoppfyllende folkevalgte garantert går med underskudd når de regner alle timer med politisk arbeid.

På den andre siden kan det hevdes at systemet med godtgjøring forsterker politikernes plikt til å svare på spørsmål, delta i debatt og aktivt informere velgerne.

For velgerne har ikke bare stemt. De betaler den politiske aktiviteten. Mange "fritidspolitikere" bruker nok av fritida si. Men møtene går i hvert fall i arbeidstida.

Reglementet kan du lese og tolke her.

PS: Tallene presenteres med et knøttlite forbehold om mulige regnefeil. I reglementet er satsene kun oppgitt i prosent av ordførers lønn. Beløpene er derfor omregnet fra prosentandeler.

Hans Kringstad


 

Publisert 23.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Marit Mjøen 23.03.2010 23:14
Interessant. Og det kan jo også nevnes at kommunestyret skal i neste møte vedta reglement for endring av Ungdommens kommunestyre til Orkdal Ungdomsråd - der deltakerne skal ha 200 kr i fast møtegodtgjøring. Ingen stor sum, men prinsippet om lønn for å ta på seg offentlige/politiske verv starter tidlig.

velger 23.03.2010 22:01
Det vi i det minste kan forlange er at politikerne deltar i debatt med velgere. Og at de i media svarer på spørsmål og begrunner sine valg. Dessverre er det ikke slik i Orkdal. Her er det for mange feige og passive politikere. Hovedårsaken til lav valgdeltagelse og politkerforakt.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse