Besøkstall

62 398 denne måneden

13 564 347 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Hvem bestemmer framtida for Orkdal? Se navnene her

regnbue3_1.jpg

Gjennom boikotten sin av orkangervel.no reiser Venstres Lavrans Skuterud - muligens utilsiktet - to viktige spørsmål:1) Hva slags plikt har politikerne våre til å fortelle ikke-politikere hvordan de tenker? 2) Hvem har egentlig makt til å bestemme framtida i Orkdal? Navnene finner du nedenfor.

Blant Skuteruds budskap er disse:

* Han har knapt tid til å skrive leserbrev. Skuterud ønsker dessuten ikke å bruke orkangervel.no for å informere vanlig folk fordi vinklinger på nettstedet provoserer ham.

* Skuterud er en av 35 som sitter i kommunestyret. Han skriver at han befinner seg "på botnen av demokratiet Noreg."

Skuterud regner tilsynelatende ikke de drøyt 11 000 orkdalingene utenfor kommunestyret som en del av demokratiet.

Lavrans Skuterud er i virkeligheten en av de 18 mektigste politikerne i Orkdal. Det skyldes at han tilhører flertallet på 18 mot 17 som stemmer samlet blant annet i budsjettsaker i kommunestyret.

Her er de 18:
Gunnar Hoff Lysholm (Orkdalislista, ordfører)
Oddbjørn Bang (Sp, varaordfører)
Arne Grønset (V)
Elizabeth Mælen Lunde (O)
Hilde Hoston (Sp)
Ivar Konrad Gangås (KrF)

(De ovennevnte 6 sitter i formannskapet i tillegg til kommunestyret.)
Gunn Helen Grandell (O)
Khadija Mohamed Ali (O)

Per Kirkaune (O)
Ola Halsen (O)
Knut Bjørkli (O)
Rasmus Skålholt (Sp)
Oddbjørn Almli (Sp)
Bjørn Svorkdal (Sp)
Jorunn Wormdahl Asbøll (V)
Lavrans Skuterud (V)
Kari Tronvoll (KrF)
Eli K. Olsen (Høyre, fast vara for Geir Inge Singstad)

Tre godt voksne menn peker seg ut med særlig sterk innflytelse pga  svært lang fartstid og flere viktige roller både før og nå:

Varaordfører Oddbjørn Bang (Sp, 56 år):
Styreleder i Orkdal sparebank.
Styreleder i HAMOS Forvaltning IKS.
Nestleder i Orkdal sparebanks næringsfond.
Medlem i styret i Trønderenergi AS (som har milliardomsetning).
Varamedlem i: Orkdal Energi AS, Meldal Miljøanlegg AS og Kystmiljø AS.

Ordfører Gunnar H. Lysholm (O, ordfører siden 1999, 59 år):
Styreleder i Orkdal sparebanks næringsfond.
Medlem i bedriftsforsamlingen i Trønderenergi AS.
Leder i representantskapet Trondheimsfjorden Interkommunale Havn.
Eier 50 prosent av Bårdshaug Herregård AS.
Medlem i stiftelsen Bårdshaug Herregård.

Eierskapet i Bårdshaug Herregård betyr at ordføreren må manøvrere hårfint mellom politisk arbeid for fellesskapet og arbeid for egne forretningsinteresser.
To eksempler:
* Lysholms selskap var ett av få som fikk dispensasjon fra byggeforbudet.
* Han kan ha økonomisk interesse av hvor et kulturhus blir liggende.

Arne Grønset (V, leder i kulturutvalget, ordfører før Gunnar H. Lysholm. 68 år, politiker i Orkdal siden 1970-tallet):
Daglig leder og styreleder i Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshavn AS.
Var styremedlem i Orkdal Boligbyggelag før konkursen.

Politiske verv - byrde eller privilegium?
Flere innflytelsesrike styreverv utenfor politikken er bra betalt. Dessuten: Kommunepolitikerne har møtegodtgjørelse i tillegg til dekning av tapt arbeidsfortjeneste. De mest sentrale - blant annet i formannskapet - har også en fast godtgjørelse på toppen. Detaljene tar vi ikke nå, men ordningene er bra (Faktisk såpass at Ap ville fjerne 281 000 i "lønn" ved siste budsjettbehandling, noe som ble nedstemt).

Men: Ingen bør tape penger på politikk, i motsetning til hva du fort gjør ved å bruke tid på annet frivillig arbeid.

Godtgjørelse er selvsagt ikke galt. Men det er greit å vite at både direkte betaling, økonomisk kompensasjon og fri med lønn gis, siden Lavrans Skuterud framstiller vervene sine som så byrdefulle at han ikke kan prioritere å fortelle velgerne om hvorfor han stemmer som han gjør.

Skuterud og de andre politikernevåre har for øvrig vedtatt at Orkdal kommune har som mål å være et levende demokrati der folk føler de har reell innflytelse.

Åpenhet, forutsigbarhet og mulighet for folkelig medvirkning er søyler i kommunens ideologi.

Det forutsetter imidlertid at folk vet hva politikerne mener - og ikke minst hvorfor de mener det.  I Orkdal informerer ytterst få politikere om noe som helst på eget initiativ. Det bør bekymre både politikerne, administrasjonen i Orkdal kommune og - ikke minst - velgerne.

PS: De fleste faktaopplysningene over er hentet fra Orkdal kommunes nettside og Brønnøysundregistrene.

Hans Kringstad

 

Publisert 20.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Terje 21.03.2010 15:35
Veldig spesielt og merkelig at Bårdshaug Herregård fikk bygge i byggeforbudstiden.

ErikP 21.03.2010 00:56
Bra Hans! Fakta slår myter - hver gang! Med et øredøvende flertall på EN person i et kommunestyre av 35 - mot en befolkning på 11200 tillater disse 18 seg å overstyre og neglisjere alle innspill, alle seriøse forsøk på å få dem i tale og få lagt en halsløs og vrangvillig politikk på hylla. 1 av 11200 det er omtrent NULL-KOMMA-NULL-NI-PROMILLE DET!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse