Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OIFs ledelse: Vil bryte med Orkla FK om kunstgressbanen

Idrettsparken_008_4.jpg

OIFs styre ber årsmøtet si opp samarbeidsavtalen med Orkla FK om kunstgressbanen. OIF krever blant annet at OFK betaler leie på lik linje med andre før ny avtale inngås. Tvisten kan i ytterste fall velte Orkla FK. Både fotballen og Idrettsparken lider i dag under konfliktene mellom moder- og datterklubb.

Forslaget om å si opp avtalen fremmes på OIFs årsmøte i klubhuset onsdag 24.mars. Dagen etter har Orkla FK årsmøte.

OIF har i realiteten gitt opp å komme fram til enighet med OFK om kunstgressbanen. Orkdal kommune har meglet uten resultat.

Oppsigelsestiden er ett år. OIF forlanger følgende før man evt undertegner en ny avtale:
* OFK skal betale for bruk av banen på lik linje med OIF og andre leietakere.
* Det presiseres at banen og varmeanlegget er ett anlegg som eies 50/50 av OIF og OFK.
* Beregnet verdi av gratis varme fra Thamshavn skal ikke tas inn som verdi i regnskapet (OFK mener denne varmen er deres).
* Evt overskudd settes av for rehabilitering.
* Evt underskudd dekkes 50/50 av klubbene.

Veldig forenklet er dette kjernen i tvisten:
* OIF mener at OIF og OFK er likeverdige partnere.
* OFK mener at klubben har spesielle rettigheter, blant annet knyttet til verdien av spillvarme fra Thamshavn.

OIFs årsmøte inviteres til å si opp avtalen med virkning fra 1.april 2011. Det kan ende med et kostbart juridisk oppgjør og stopp i alt samarbeid mellom OIF og OFK. Ett mulig scenario er sammenbrudd for OFK, som sliter tungt både økonomisk og med å skaffe tillitsvalgte.

Situasjonen er alvorlig av flere grunner:
* Begge klubber bruker mye tid og ressurser på tvister. Det hemmer sportslig arbeid og gjør det verre å rekruttere tillitsvalgte.
* Fotballen i OIF er nede i en bølgedal. Avdelinga står fortsatt uten styre. Jentefotballen er borte. Turn har i dag 100 flere aktive enn OIF-fotballen.
* Vanskene i OIF fotball har delvis sammenheng med intern uenighet om aldersbestemte lag skal spille for OIF eller OFK.
* Utviklinga av Idrettsparken lider under konfliktene.

Det siste er trolig det mest alvorlige på sikt.

OIF og sterke krefter i OFK er også uenige om arealbruken i parken:
OIF vil satse på dagens hovedbane og bygging av garderober/tribuner der. OFK ønsker utbygging ved kunstgressbanen, der klubben mener man har spesielle privilegier.

Så lenge det hersker uenighet også her, vil det trolig komme verken tribuner eller nye garderober i Idrettsparken. Anlegget stagnerer.

OFK-synet har så langt fått politisk gjennomslag: Et enstemmig kommunestyre sier at garderober skal bygges ut i tilknytning til Orklahallen - og altså kunstgressbanen.

Dette vedtaket kom som en følge av vedtaket om å bygge bane 3 ved Orklahallen. Konsulentselskapet Asplan Viak laget samtidig forslag til framtidig arealbruk i parken (se nedenfor).  Dette er ikke vedtatt:

clip3_1.gif 

 

Publisert 17.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

oif 18.03.2010 22:28
Kom igjen OIF. Kjør på like egoistisk som Oil vedrørende parken. Ta over heile greia sjøl.

medlem 17.03.2010 17:36
Orkla ble til etter en sammenslåing mellom OIF og OIL. For å kreatere en større og bedre fotballklubb. Når to eller flere bedrifter joins sammen er det for å bli større og sterkere i markedet. Hva skjer med bedriften etter f.eks 10 år med negative tall og bad results. I de aller fleste tilfeller kommer et brudd. Har Oil,Oif og Orkla råd til å fortsette i samme sporet.Hvor mye lengre tid tar det før moderklubbene er helt tappet for energi og interesse.

nervøst OIF medlem 17.03.2010 17:20
"Styret" rundt orkla har nå pågått i over 10 år. Oif er den moderklubben som har brukt mest krefter inn mot Orkla i positiv forstand. Hva har det ført til? Jo, stor usikkerhet og gradvis mindre engasjement i fotballavdelingen. Hva skjer nå hvis Oif sier opp avtalen om kunstgresset? Kommer Orkla til å ta over deler av fotballanlegget i Idrettsparken? Hva blir ståa til Oif og fotballavdelingen? Hva med det videre fotballengasjementet i OIF?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse