Besøkstall

50 262 denne måneden

13 030 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: Aldri mer butikk på Grønøra

Orkdalsveien_004_2.jpg

Nå er det slutt, hevder politikerne: De skal aldri mer bryte den røde streken og godta butikker på Grønøra industriområde. Det heter det i hvert fall i forslaget til 2040-plan. Siste feilgrep blir i så fall Comfort-butikken (bildet), som det politiske flertallet ønsket velkommen i 2008.

Men det gjenstår å se om Orkdal 2040 vil føre til mer samsvar mellom liv og lære - eller om et varierende flertall fortsatt vil undergrave vedtatte planer.

Rådmannen har gått til det skritt å understreke at planen nå må følges dersom den skal ha verdi som styringsverktøy. Og verktøyet koster som kjent åtte millioner kroner.

Hele kommunestyret støttet forrige uke rådmannens følgende forslag om bestemmelser for Grønøra industriområde:
"Virksomheter med mye publikumsbesøk tillates ikke. Det tillates ikke handel/salgsvirksomhet rettet mot publikum."

Les gjerne siste setning en gang til. Dette forbudet har egentlig eksistert også tidligere, siden Grønøra er regulert til industri, og ikke handel. Rådmannen har funnet det best å understreke forbudet.

Og det er det god grunn til. Våren 2008 søkte investorene i det nye  bygget Grønøra 1 om å få leie ut til blant annet baderomsbutikken Comfort. Dette var utvilsomt i strid med reguleringsformålet og den røde sentrumsstreken.

Men det politiske flertallet stemte likevel ja til butikk nesten umiddelbart etter at søknaden kom inn.

Med 7 mot 6 stemmer ble det butikkdrift på industriområdet. Disse stemte til glede for pengesterke huseieres økonomi, men i strid med planen og i strid med målet om styrke sentrum:

* Rasmus Skålholt (Sp)
* Synnøve Samskott (Sp)
* Per Kirkaune (Orkdalslista)
* Khadija Ali (Orkdalslista)
* Berit Westrum Johansen (Orkdalslista)
* Joar Syrstadeng (FrP)
* Geir Inge Singstad (Høyre, som var forslagsstiller)

Du kan spørre dem hvorfor. Leder Rasmus Skålholt i hovedutvalget har konsekvent nektet å forklare hvorfor han stemte i strid med planen.

Senterpartiet, Orkdalslista, FrP og Høyre er verstingene. De har stemt for alle forslag som har spredt sentrum, blant annet: Europris, Shell-området og Rema (Orkdalslista riktignok splittet i sistnevnte sak).

De samme partiene stemte forrige uke samlet mot alle APs forslag om tiltak for å styrke sentrum, blant annet:
Nei til sentrumsfunksjoner i ST-kvartalet.
Nei til forretningsområde øst for torget.
Nei til krav om utbygging av halve Sæther/Rømme før videre utbygging av varehusene.

De stemte i stedet samlet ja til å utvide sentrumssonen ved Shell/Hell bil på Bårdshaug.

AP foreslo for øvrig å forby møbel, interiør og kontor på Bårdshaug Vest. Senterpartiet, Orkdalslista, FrP og Høyre stemte mot en slik restriksjon. Det gjorde i tillegg Venstre og KrF.

Bårdshaug Vest kan bli den tredje handelsparken utenfor den bykjernen ingen foreløpig har greid å skape. 

 

Publisert 16.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

gammel traver 17.03.2010 22:36
Så lenge Orkdal kommune har politikere som bryter egne vedtak vedrørende planlagt sentrumsutbygging, vil vi aldri oppleve et samlet sentrum i Orkdal kommune.Spredningen og raseringen av sentrum de siste årene er godt nok bevis. Når byplanleggere i tillegg påstår at det ikke finnes et sentrum i dagens Orkanger, da er det på tide å følge prinsipp og røde streker.

Hans Kringstad 17.03.2010 15:23
Til Joar Syrstadeng: Solligård VVS ligger i sentrumsgata. Det går helt fint, det. Comfort trengte ikke ligge der, men butikken skulle ligge innenfor den røde streken. I stedet brøt flertallet streken igjen. Venstre brukte samme unnskyldning da partiet var med og plasserte Europris på Bårdshaug Vest: "Virksomheten passer ikke i sentrum." Men hva passer i sentrum, da? Comfort-vedtaket var alvorlig fordi det 1) Var et nytt eksempel på at politikere i Orkdal undergraver egne planer, og dermed bidrar til en tilfeldig stedsutvikling. 2) Skapte risiko for at flere ville flytte ut på industriområdet. Hva om Solligård VVS ville flytte etter konkurrenten Comfort? Enda et tomt lokale i gata. Bortsett fra det: Flott at en politiker vil delta i debatten.

Joar Syrstadeng 17.03.2010 11:02
Ved å ta tiden til hjelp kunne vi kanskje funnet en bedre plassering for comfort. Uansett er vel ikke en comfortbutikk med tilhørende utevirksomhet (varebiler) noe du forbinder med en intim sentrumsgate? I en randsone kanskje, men ikke inne i selve sentrumskjernen.

ErikP 17.03.2010 15:40
Jeg ser det prinsipielle i Hans tilsvar, men er enig i Joar, Comfortbutikken er ikke akkurat det beste eksemplet på trussel mot sentrumsplanene, i allefall kan ikke politikerne gi seg til med diktat, om jeg forstår Hans rett. Om han mener at man skulle ha tvunget Comfort til å dele virksomheten i en rørleggeravdeling og en butikkavdeling, for det er ikke slik i akkurat denne virksomheten, det er samspill mellom butikk og rørleggervadeling, såvel på Comfort og Solligård! Solligård valgte stikk motsatt, de valgte å satse på egen eiendom og tomt og bygge ut der, vi får ønske dem lykke til med det, og heller konsentrere oss om det som rådmannen nå gjør, tegne en strek i sanden så og si og uttale "Hit men ikke lenger"!

Hans K 17.03.2010 19:36
Det er nødvendig å være prinsipell hvis Orkanger ikke skal raseres totalt, men få en bykjerne. Comfort ville passet feks på Bårdshaug Øst, godt innenfor den røde streken. Men saken er at politikerne fra bestemte partier bøyer av for huseiere som har ledige lokaler.

Kari 16.03.2010 22:48
Navnene på de som utvidet streken er ganske avslørende. Det mest overraskende likevel er at Orkdalslista ser ut til å ha blitt en anti Orkangerliste.

Terje 16.03.2010 22:44
De som stemte for butikkdrift er motstander av et skikkelig sentrum på Orkanger. Du ser det best på hvor de kommer fra. Det er tragisk for Orkanger og 2040 prosessen at folk uten interesse for tettstedet vårt avgjør dets skjebne. Nok en stor påminnelse om at Orkangerfolk må inn i politikken.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse