Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: Parkeringshus ved OTI og Amfi

DSC_0015_1.JPG

Kjøpesentrene OTI og Amfi kan bli pålagt å bygge p-hus eller p-kjellere når de utvider. Det er ett av få forslag til restriksjoner i utkastet til 2040-plan. Maks 25 prosent av tomtene kan brukes til bakkeparkering. Bortsett fra det har ST rett i oppslaget sist fredag: "Frislipp ved varehusene".

Begrenset bakkeparkering vil også gjelde på Bårdshaug Vest hvis Bermningrud etablerer forretning der. Det gjelder på samme måte evt nyetableringer i handlegata, men er i første omgang mest aktuelt ved OTI og Amfi.

25-prosentregelen benyttes allerede ved utbygging av kjøpesentre blant annet i Trondheim.

Rådmannens forslag om begrenset bakkeparkering ble enstemmig vedtatt i kommunestyret onsdag. Men det kan komme protester fra investorer i høringsrunden fordi dette er fordyrende (minst 100 000 pr. plass).

Både OTI og Amfi har store utbyggingsplaner. OTI har god plass, men kan nå bli nektet å bruke svære asfaltflater til biloppstilling. På Amfi er det allerede så trangt at parkering trolig snart må skje under bakken eller i høyden uansett.

I 2040-forslaget er det også tatt inn en bestemmelse om at ti prosent av næringstomtene skal være grøntareal. Kjøpesentrene må lage komplette reguleringsplaner som viser parkering, grøntområder, adkomst for syklende og gående etc ved utbygging.

Men ut over det kan de bygge ut som planlagt. Ett av spørsmålene som da reiser seg er om det lar seg gjøre å etablere et sentrumsområde på Sæther/Rømme i konkurranse med de ekspanderende varehusene.

Planforslaget innebærer som kjent at sentrum skal ligge på Sæther/Rømme. Men det er uvisst om noen i det hele tatt vil investere i handel, restaurant osv i dette området. 

I verste fall ender det Arne Grønset kaller "navet" i Orkdal som et livløst område med kontorer i første etasje og leiligheter over.

Derfor har Orkanger Vel i dag skrevet til Orkdal kommune og bedt om at det utarbeides en konsekvensutredning. Velforeninga mener planforslaget som nå er ute på høring må støttes av en faglig konsekvensanalyse og lett forståelig informasjonsmateriell.

Her er noen spørsmål vi  mener politisk uavhengige fagfolk bør drøfte før innbyggerne avgir høringsuttalelse innen 7.mai (mer tekst under bildet fra Sæther/Rømme):

DSC_0010_1.JPG

- Hvor sannsynlig er det at vi får handelsetableringer på det utpekte "navet" Sæther/Rømme? Og når - tidsperspektiv. (Vurdering basert blant annet på tomtepriser og planlagt ekspansjon ved de etablerte kjøpesentrene)

 - Hvor sannsynlig er det at et evt kulturhus på Sæther/Rømme vil danne grunnlag for ny næring der? (Basert på erfaringer fra andre kommuner, vurdering av tomtepriser, leiepriser i nybygg osv).

 - Vil en evt utbygging på Sæther/Rømme først og fremst styrke handlegata eller OTI og Amfi? (Arne Grønset sier i ST at dette vil styrke handlegata. Men det er så langt en påstand som kan være politisk farget. Vi vet jo heller ikke hva slags etableringer som kan ventes.)

- Vil et kulturhus i ST-kvartalet styrke handlegata?

Listen kan forlenges. Kjernen i en analyse må være denne:

Visjonen for Orkdal 2040 er å skape en "kompakt levende bykjerne med attraktive sentrumsfunksjoner innen gangavstand."
Er den foreslåtte arealplanen med bestemmelser det mest effektive virkemiddelet for å virkeliggjøre visjonen?

Orkdal kommune og staten bruker nå 8 millioner kroner av fellesskapets penger på planen Orkdal 2040. Orkanger Vel mener at det endelige planforslaget må understøttes av en analyse som vurderer sammenhengen mellom foreslåtte midler og erklærte mål.

Kort sagt: Kommer det flertallet nå har vedtatt til å virke etter hensikten - eller (i verste fall) mot sin  hensikt?

Vil det skape eller svekke en bykjerne?

 

Publisert 15.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Jan 15.03.2010 22:27
Som Nikki har sagt tidligere på disse Vel sidene. Så oppfordrer også jeg politikerne på det sterkeste, til å ta de som har erfaring med handel i Orkdalsveien med på råd. Snart skal fremtidens sentrum avgjøres. Historiebøkene taler for seg. Tidligere politiske vedtak vedrørende sentrumsutviklingen på Orkanger har vært katastrofale. Vi får bare håpe at dagens politikere har lært av sine forgjengeres feil. Som en byplanlegger så tydelig beskrev dagens Orkanger: Du kan lete og lete, men du finner ikke noe sentrum.

erip 15.03.2010 19:07
25% arealbegrensing på parkering for OTI og Bermingrud (uaktuelt for AmFI, der holder man jo på å slippe opp for areal, om man ikke tar med tomta til Statens Hus), vil vel utløse heftige protester fra de som rammes, spesielt om ikke samme krav stilles til Sæter/Ræmme - og DA blir det for dyrt, det blir ikke noe sentrum i "sentrum"!

Hans Kringstad 15.03.2010 21:32
Samme krav vil også gjelde Sæther/Rømme.

bedriftseier 15.03.2010 17:35
Det kommer an på hva som blir bygd på Sæther/Røhme. Hvis det blir mulighet for butikklokaler der til en brukbar pris, blir mesteparten av Orkdalsveien som handlegate et avsluttet kapitel. Vi som driver med handel må etablere oss der kundestrømmen er. Med et fjerde handelssentrum på Sæther/Røhme vil kundestrømmen flyttes sørover nok en gang. Det som kan berge oss i gata er forslaget til AP eller at Sæther/Røhme får etablert annen virksomhet enn varehandel.F.eks flytt Rådhuset og kommunesenteret dit er en mulighet.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse