Besøkstall

50 262 denne måneden

13 030 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nei til ST-sentrum: Politikerne er tause - slik stemte de

DSC_0022_1.JPG

Nedenfor kan du lese hvilke 23 politikere som onsdag stemte nei til å legge til rette for bykjerne med kulturhus i ST-kvartalet. 19 av dem stemte samtidig for å utvide sentrumssonen ved å tillate butikker ved Shell og Hell bil på Bårdshaug. Orkanger Vel har bedt partiene forklare hvorfor. Alle er tause. Her kan du se hvem de er slik at du kan spørre dem selv.

To hovedmål med Orkdal 2040-prosjektet til 8 millioner kroner er disse:

* Skape en kompakt, levende bykjerne med attraktive sentrumsfunksjoner innen gangavstand. Altså et tett sentrum.

* Engasjere befolkningen. Altså gjøre det lettere for folk flest å påvirke stedsutviklinga. Det krever imidlertid at folk vet hvorfor folkevalgte stemmer som de gjør.

Orkanger og Orkdal står foran flere avgjørende veivalg. Det trolig viktigste er hvor det skal satses på en kompakt sentrumskjerne:
* Skal vi bygge den innenfra og utover, og utvikle det eksisterende sentrum?
* Skal vi bygge et nytt sentrum på Sæther/Rømme?

Valget har trolig avgjørende betydning for
* Handlegatas framtid.
* Tyngdeforholdet mellom sentrum og kjøpesentrene.
* Spørsmålet om "gangavstander" særlig for skolene.
* Tidsbruk og framdrift ved sentrumsutviklinga.

Skrekkscenariet i forhold til 2040-målene er dette: Kjøpesentrene eser videre ut og tømmer handlegata. Sæther/Rømme blir utbygd klattvis med boligblokker og kontorer i første etasje.

Arbeiderpartiet foreslo å regulere ST-kvartalet til sentrumsformål slik at det evt kan bygges kulturhus der. Alle de 23 andre i kommunestyret stemte imot.

Her er navnene på de 23 som stemte nei, sånn at du kan spørre dem høflig hvorfor - evt gi dem gode innspill. En del bor på Orkanger:

Orkdalslista:
Gunnar H. Lysholm.
Gunn Helen Grandell.
Khadija Ali.
Elizabeth Mælen Lunde.
Per Kirkaune.
Ola Halsen.
Knut Bjørkli.

Fremskrittspartiet:
Torstein Larsen.
Ann Inger Stølhaug.
Joar Syrstadeng.
Borger Strand.

Venstre:
Arne Grønset.
Jorunn Wormdahl Asbøll.
Lavrans Skuterud.

Senterpartiet:
Oddbjørn Bang.
Bjørn Svorkdal.
Hilde Hoston.
Dorthea Kvåle.
Helge Fagerholt.

Kristelig Folkeparti:
Ivar K. Gangås.
Kari Tronvoll.

Høyre:
Eli Karoline Olsen.

Sosialistisk Venstreparti:
Johan Skjølberg.

At de 23 stemte nei MÅ ikke bety at de er kompromissløse motstandere av ST-kvartalet/Orkdalsveien/Idrettsparken som framtidig bykjerne. Saken skal opp igjen etter at høringsfristen går ut 7.mai (høring=invitt til å komme med kommentarer/nye innspill).

Men det KAN bety at løpet allerede er politisk kjørt siden flertallsgruppen stemmer i blokk. Orkangervel.no har derfor sendt mail til partiene der vi ber dem forklare hvordan de tenker. De kan selv svare på mail eller i gjesteboka.

Da unngår partiene kritikk på feil grunnlag. Åpenhet vil være i tråd med det partiene har vedtatt om å involvere folk flest.

Ingen partier har så langt benyttet oppfordringen som gikk til Orkdalslista, FrP, Senterpartiet, Venstre, KrF og SV torsdag.

Det eneste folk vet via ST er at Arne Grønset (V) er sterk motstander av å satse på ST-kvartalet foran Sæther/Rømme. Grønset har tidligere slått fast at dagens kino har en meget god plassering. Det siste har også KrFs Ivar K. Gangås uttalt.

Torstein Larsen (FrP) er sitert på at han vil se utredningen om alternative tomter for kulturhus før han bestemmer seg. Men en slik utredning er selvsagt ikke noen betingelse for å regulere ST-kvartalet til sentrumsformål.

Larsen stemte for øvrig for å flytte den røde streken sørover. Det gjorde alle de 23 navngitte over med unntak av fire (to fra Venstre, en fra KrF og SV.)

Forslaget om å utvide sentrumssonen kom fra ordfører Gunnar H. Lysholm.

R__mme_amfi_mm_012_2.jpg 

 

 

Publisert 14.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Gerd Nordli 15.03.2010 22:47
Helt enig med kommentaren til Innfløtter.Husk at Orkanger er det største tettstedet i Sør-Trøndelag etter Trondheim.Stedet kunne ha vært en perle med sin beliggenhet og flotte natur.Dessverre har udyktige politikere klart å hindre at utviklingen har gått i positiv retning.

Kjell O 15.03.2010 13:53
Når det gjelder FrP så gjør ikke partiet noe annet enn hva "store leder" bestemmer. Ellers kan det bli aktiv utmelding. Legg merke til hva Larsen sier i atikkelen. HAN vil se utredningen før HAN bestemmer seg.

Nikki 14.03.2010 19:27
Et høflig og saklig innspill følger : Regner med at de som har stemt mot APs forslag har pratet med medlemmer av sentrumsforeningen og i tillegg pratet med noen av de som har måttet avvikle virksomhet i handlegata? Hvis ikke, ta opp telefonen og begynn med en gang. Det er disse som har best kunnskap, erfaring og kjennskap til handelsutviklingen i gata. Å lage et fjerde sentrum på Sæther/Røhme vil på sikt helt sikkert føre til at Orkdalsveien som sentrum og handelsgate dør ut. Noen få butikker vil kanskje greie seg helt sør i gata. Orkdal 2040 har vedtatt et samlet og kompakt sentrum på Orkanger. APs forslag er i tråd med Orkdal 2040,byplanleggere, Næringsforeningen, sentrumsforeningen og folket. Flertallgruppens sentrumspolitikk pr.dato vil føre til det motsatte, og at Orkdalsveien som handlegate/sentrum legges død.

ErikP 15.03.2010 00:36
Kommentar Nikki: Det er ikke bare handlegata som kommer i fare. Vi så jo at en kapitalsterk aktør, nei to, mislykkes, Liedel og Meny, i tillegg ser vi stadig at forretninger bukker under på OTI, riktignok sier man at det er naturlig i et senter, men antallet ligger skyhøyt over City Syd...... Vi vet at lokaler står tomme i lang tid ved S/R, faren er, om politikerne skal tvinge igjennom enda et "sentrum", at antallet konkurser kommer til å øke og ramme ikke bare i gata, men på OTI, S/R, Rema, Mega og ikke minst på Fannrem. I 1988 regnet noen ut at vi hadde bygget ut en handelskapasitet som rakk til hele Skandinavia, det ble begynnelsen til forrige boligkrise. Litt kaldt blod i Formannskapets årer kan være på sin plass....

innfløtter 14.03.2010 17:19
Går ikke an å enes om noe i denne dalen. Har fulgt med både i politikken og Idretten. Samme tendens.Det meste blir prøvd flyttet sørover. Vekk fra Handlegata og vekk fra Idrettsparken. Årsaken må være veldig spesiell og sammensatt når så mange Orkangerfolk stemmer negativt mot sitt eget nærmiljø.

ErikP 14.03.2010 10:35
Utfordring! Herved utfordres Gunn Grandell, orkdalslista Borger Strand, Fremskrittspartiet Kan de to gjøre rede for hva de har stemt FOR og hvorfor? Vi andre her på stedet undrer oss på om man er til stede i salen, eller om man bare sitter der i andre tanker og stemmer som man får beskjed om, hver fra sin Store Leder? Det er sannelig på tide at de som stiller seg til valg også står til rette for hva de er med på!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse