Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: Vil ha skole mellom OTI og Sponplaten

OTI_sponplaten_1_1.jpg

Et samlet kommunestyre stemte onsdag for å sette av tomta mellom OTI og Sponplaten (bildet) til skoleformål. For knapt tre år siden stemte flertallet i kommunestyret nei til nøyaktig det samme. I mellomtida er det klart at Orkdal vgs skal bygge ut på Follo - og ikke ved sentrum der det omsider settes av skoletomt.

Det ser ut som et paradoks. Men det er muligens en logisk følge av et politisk spill for ikke å flytte Orkdal vgs.

Historien rundt denne tomta er i hvert  fall ganske interessant:

* Høsten 2006: Orkdal kommune ber Orkanger Vel om hjelp til å skape debatt rundt arbeidet med ny kommuneplan. Kommunen ønsker publikum på folkemøter.

* Orkanger Vel fremmer flere konkrete forslag - ett av dem er å flytte Orkdal vidaregåande skole til sentrum. Det vil frigjøre Follo-platået til en ny bydel, mens skolen kan plasseres nær Idrettsparken, Orklahallen og næringslivet.

* Vinteren 2007: De fleste partiene sier at ideen er god. Ap og FrP er veldig tydelige.

* 17.mars 2007: Ordfører Gunnar Lysholm svarer skriftlig på en interpellasjon i kommunestyret fra Torstein Larsen (FrP): "Er enig i at vi reserverer tomt både på Follo og Grønøra" (for videregående skole). Dette innebærer sammen med Ap og FrP et klart flertall selv om Sp, Venstre eller andre skulle si nei. Alt virker OK.

Så, som lyn fra klar himmel:
* Juni 2007: Ordføreren stemmer MOT å reservere tomt annet sted enn på Follo. Det skjer uten forvarsel akkurat når saken blir endelig avgjort etter en lang prosess. Orkdalslista, Sp, KrF, Venstre og Høyre sørger for at valgmuligheten forsvinner.

* Lysholm begrunner dette med at fylket uansett ikke vil bygge noen ny skole. Bare oppussing på Follo er realistisk, og det haster.

* Men: Fylket skriver i en rekke høringsdokumenter at Follo er eneste alternativ fordi ORKDAL KOMMUNE IKKE VIL SETTE AV ANNEN TOMT.

* Selberg arkitektkontor konkluderer med at tomt på Orkanger er  bedre enn Follo i et klima- og miljøperspektiv. Der har Orkdal mål om å være forbilde.

* Høsten 2009: Orkanger Vel foreslår at Orkdal kommunestyre tar følgende formulering inn i samfunnsdelen til ny kommuneplan: Orkdal kommune skal arbeide for etablering av et skolesenter på Orkanger med fagskole og høyere utdanning knyttet til den videregående skolen".

Flertallsgruppa Orkdalslista, Senterpartiet, Venstre, KrF og Høyre stemmer nei til å jobbe for skolesenter på Orkanger.

* Rådmannen foreslår likevel å sette av området mellom OTI og Sponplaten til skoleformål - blant annet med tanke på høyere utdanning.

* Onsdag 10.mars 2010: Hele Orkdal kommunestyre stemmer JA til det flertallsgruppa stemte NEI til i juni 2007: Skoletomt på Orkanger.

Men samtidig er det altså klart at Orkdal vgs blir liggende på Follo i mange år, og ikke der det nå settes av tomt. 

På bildet under er det aktuelle skoleområdet markert med gult (boligformål). OTI-eierne laget denne planen fordi de ønsket boliger mellom OTI og Sponplaten.

flyfoto2_1.jpg
 

 

Publisert 12.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Gunnar H. Lysholm 07.04.2010 09:52
SKOLE MELLOM OTI OG SPONPLATEN. Det er riktig at jeg støttet dette forslaget da reguleringsplanen ble sendt ut på høring. Jeg er imidlertid ikke sikker på om dette er rett. Jeg vil arbeide for å etrablere høyskoletilbud i kommunen. Dette er ikke lett, da Høyskolem i Sør-Trøndelag (HIST) ikke er interessert. Hvis vi likevel lykkes,tror jeg slike lokaler må være sentrumsnære med nærhet til offentlige kommunikasjon. Evt. fremtidig ungdomsskole bør heller ligge tett inntil Orklahallen. Orkdal Videregående skole vil i overskuelig framtid bli liggende der den ligger. Vi får en hensiktsmessig og langt på vei ny videregående skole på samme sted som en av Orkdsal's få historiske kulturinstitusjoner ligger fra før. Mye taler for at arealet mellom OTI og Sponplaten bør forbli industriområde. Jeg skal betemme meg offentlig og i god tid før saken endelig behandles i kommunestyret 23 juni.

erikp 14.03.2010 18:19
Ytterst betenkelig at ikke våre fremste politikere tør delta i debatten her på dette forumet! Under normale betingelser skulle det ha vært kamp om å komme til - så snakkesalige som de folka egentlig er! Men, og det er nok en men sett fra deres synsvinkel : Her har de ikke kontroll, her kan de ikke ta brorparten av taletida, her får ikke de "store fugler" mere rom enn alle andre - i alle fall bør de ikke få det! Her har de ikke en ordstyrer av sine egne som gir dem tid og rett framfor andre. Og aller verst her risikerer de å måtte svare på direkte spørsmål fra oss - det er de helt uvante med, og antakelig er det ingenting de frykter mer, for det har de brent seg på før! Derfor får vi ikke høre HVORFOR og derfor får vi ingen forklaring, for stiller de her må de svare på oppfølgingsspørsmål, her slipper de ikke like lett unna som i avisa. Trist men sant, våre politikere frykter det folket de skryter av å representere!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse