Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Løft for Idrettsparken

Idrettsparken_008_1.jpgIdrettsparken kan stå foran en historisk satsing. Kommunestyret markerte starten på utviklingen av parken ved å bevilge fire millioner kroner til et fond for idrettsanlegg onsdag (25 juni). Tre av fire aktuelle anlegg ligger i Idrettsparken. Det er nå temmelig klart at ny bane 3 og klatrehall kommer her, og ikke på Follo.

De tre anleggene som trolig blir prioritert i Idrettsparken er:

* Dusj- og garderobebygg kombinert med tribuner.
* Klatrehall ved Orklahallen.
* Ny bane 3 som erstatning for gammelhallen.

Idrettsparken_002_1.jpgI tillegg har det såkalte visjonsutvalget for Idrettsparken og Gammelosen blinket ut en friidrettsarena med blant annet tartandekke som satsingsområde. Dagens dekke (bildet) er lite å skryte av.

Dette utvalget har nå fått 50 000 kroner for å leie inn arkitekter. Fagfolkene skal foreslå en mest mulig hensiktsmessig plassering av nye anlegg. Det kan komme på tale å foreslå flytting av eksisterende anlegg - for eksempel ved å plassere en ny friidrettsbane på ballsletta og skape en kompakt fotballbane med tribuner der hovedbanen og løpebanen ligger i dag.

Dessuten er utvalget i utgangspunktet åpent for å sette av noe areal til nærings- og boligformål - mest sannsynlig langs Tverradkomsten.

Hensikten med et slikt tiltak vil eventuelt være å skaffe penger til å bygge ut nye anlegg. Utvalget skal legge fram en visjon innen 30.september. Deretter må brukerne og til slutt politikerne ta stilling til hva som er ønskelig og realistisk å gjennomføre.

Det er lite trolig at alle planer kan settes ut i livet uten bidrag fra private. Kommunale tilskudd strekker ikke til om man skal bygge ut et allsidig og komplett regionanlegg innen overskuelig tid.

Bare ny bane 3 er alene kostnadsberegnet til 11-12 millioner kroner.

Skatepark (rullebrett), BMX-bane (sykkel) og muligens gjenreising av Jensen-brygga i Gammelosen kan finansieres som nærmiljøanlegg. Dette er mindre tiltak som det er lettere å få spillemidler til uten å stå mange år i kø.

Ny driftsbygning på Nedre Rømme er i realiteten finansiert. Men plassering og endelig utforming er ikke avklart.

Idrettsparken_004_1.jpgDusj og garderober er det et skrikende behov for ved hovedbanen. "Fjøset" (bildet til høyre) var riktignok tidsmessig da det ble tatt i bruk i 1953, men det holder ikke mål lenger.

 

 

 

 

Publisert 25.06.2008


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse