Besøkstall

50 262 denne måneden

13 030 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: Nei til forretninger øst for torget

Sentrumsmartna_003_3.jpg

Flertallet i kommunestyret nektet ikke bare å regulere ST-kvartalet til sentrumsområde. Ap ble også stående alene om et forslag om å  åpne for forretninger øst for torget (området i bakgrunnen på dette bildet). Ideen er å bvgge inn torget, skape en tettere bykjerne, styrke handlegata og vitalisere området.
Alle andre partier stemte imot.

* Torgforslaget: Er muligens kontroversielt fordi det innebærer at fire boliger ved Rimiveien må bort på sikt.

På den andre siden er dette et konkret tiltak for å skape den bykjernen som er et hovedsiktemål med Orkdal 2040-planen.

* Sæther/Rømme først: Ap fremmet enda et forslag som falt til jorda: 50 prosent av Sæther/Rømme skal være utbygd før det tillates utbygging i andre forretningsområder innenfor den røde streken.

Dette ble ikke de andre partiene med på. Forslaget markerer vilje til å bruke nye virkemidler for å samle sentrum i stedet for å spre videre. Men det kan også stoppe utbygging i lang tid ved OTI og Amfi.

* Boliger på Bårdshaug vest: Ap foreslo å si nei til boligbygging på Bårdshaug vest. Alle andre stemte for å sette av blant annet glattkjøringsbanen til boligformål. Rådmannen har påpekt at boliger her vil forsterke krav om detaljhandel i samme område. Men i rettferdighetens navn: For å forebygge handelsspredning legges det opp til strenge restriksjoner. Se egen sak her.

* Uenigheten om ST-kvartalet:  Er også omtalt i egen sak. Her kommer en av de viktigste debattene framover: Hva er best: Satsing på det eksisterende sentrum ved ST-kvartalet først - eller på å bygge et nytt sentrum på Sæther/Rømme?

Så langt har det hele endt med blokkpolitikk. Den borgerlige flertallsgruppa stemmer samlet akkurat som i budsjettsaker. Dette gjelder også Orkdalslista, som i sin tid ble etablert som et alternativ til fastlåst blokkpolitikk, og for å la de enkelte folkevalgte stå friere.

Samtlige av Orkdalistas politikere har nå i tur og orden stemt nei til sentrumsformål i ST-kvartalet, nei til forretningsformål øst for torget og nei til strenge rekkefølgebestemmelser for å prioritere Sæther/Rømme foran kjøpesentrene.

Orkangervel.no har for øvrig invitert Orkdalslista, Venstre, KrF, FrP og Senterpartiet til å bruke denne hjemmesida. Alle er velkommen til å presentere innspill og forklare politiske standpunkt som berører Orkanger.

Her er en lenke til kartet som markerer forslag til arealbruk fram til år 2022. Det skal nå ut på høring. Alle kan uttale seg innen 7.mai.

De viktigste fargene:
Gult: Boligformål.
Rødt: Offentlig formål. 
Blått: Forretning. 
Brunt: Sentrumsformål, som er en blanding av offentlige bygg, forretninger og bolig.
Fiolett: Industri.

PS: De borgerlige støttet ett av Aps forslag: Grensen skal forlenges forbi Blåsmo-bygget (gamle Hell bil) fram til Trondheimsveien.

 

Publisert 11.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

erikp 12.03.2010 16:24
På orkanger Arbeidersamfunns åpne møte fikk vi en bedre forklaring på de planene Arbeiderpartiet nå har lagt fram, og vi ble lovet en visualisering av planene. Det trengs! Denne delen av planen, å flytte gata bortover mot skolen og bygge forretningseiendom her (det går på bekostning av 2 til 4 private hus, som må frigjøres først....) føyer seg fint sammen med planene om parkeringshus lans Dikesveien. Dikesveien er ca 190 meter lang, og det er ca 14 meter inn til husrekka, der har man 2600 kvadrat parkeringsplass! Og de som skisseres for forretningsbyggene langs Orkdalsveien er intet mindre enn et "kjøpesenter"! AP foreslår å bygge ut en betongsåle i plan meD Orkdalsveien, fra forsiden av forretningsbyggene og helt ut til Dikesveien, det gir en flate på 4500 kvadrat, på størrelse med en forballbane og foreslår bygg i flere etasjer, eventuelt med inntrukket 3 etasje, da snakker vi fort om 2 til 2,5 fotballbaner forretningsstrøk, MED parkering. Dersom man utnytter torget og den sksserte utbuggingsmuligheten på den andre siden, blir dette gigantisk, et løft som krever samarbeid med huseiere og innsats av investorer. Men at det kommer til å vitalisere Orkanger, er det ingen tvil om, det er derfor sentrumsgruppen stemmer det ned.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse