Besøkstall

171 143 denne måneden

171 143 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Thamshavntunet: Dette kan bli ditt siste hvilested

Thtunet_1.jpg

Området Thamshavntunet rett nedenfor gamle Orkanger stasjon kan bli ny urnelund for Orkanger. Gunnar H. Lysholm (Orkdalslista) fremmet forslaget i formannskapet onsdag. Det fikk flertall. Rådmannen hadde ikke funnet areal til ny gravplass på Orkanger i 2040-planen, og foreslo bruk av kirkegården på Fannrem.

Thamshavntunet er altså tomta mellom Orkanger stasjon og Thamshavnveien - like sør for Strandheim terrasse.

Arealet var opprinnelig regulert til friområde. For noen år siden vedtok det politiske flertallet å omregulere til boligbygging - for øvrig i strid med prinsippene i den kommuneplanen de nettopp hadde vedtatt.

Investoren som fikk tillatelse til å bygge hus har aldri bygd. Også Jehovas Vitner har luktet på området. Men nå kan det ende som kirkegård.

Orkanger Vel - og særlig Orkanger menighetsråd - har pekt på behovet for å sikre nok gravplasser innenfor Orkanger sokn. I et ferskt brev til kommunen gjentar menighetsrådet at hovedregelen er gravlund innenfor soknet, og at det er knyttet sterke følelser til dette spørsmålet.

Kirkegården ved kapellet er snart full. Ved kirka er det leirjord som må skiftes ut hvis man skal ha kistebegravelser.

Rådmannen har frarådet både utvidelse ved kapellet og utskifting av masser ved kirka. Uten ny gravplass vil de som lever lenger nok til slutt havne på Fannrem (bildet under).

Orkd_kirke2_1.jpg 


 

 

Publisert 10.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Gunnar H. Lysholml 07.04.2010 09:32
GRAVPLASS. Kirkelig Fellesråd har i en rekke påminnelser over flere år påpekt at det mangler areal for gravplasser på Orkanger. Da kirken selv ikke har vært i stand til å komme med forslag eller ønsker har jeg foreslått Thamshavntunet. her kan det bli en pen, sentral men kostbar løsning. Jeg har også vært i dialog med Svein Åge Sæter som har kommet med forslag til å løse behovet ved "fortetting" på eksisterende gravsteder. Jeg håper mitt forslag skaper reaksjoner og forslag til eventuelt bedre løsning.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse