Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: Vil bremse Bårdshaug Vest

Bru3_2.jpg

Orkdal kommune innser at Bårdshaug Vest er en trussel mot målet om en levende bykjerne og mindre biltrafikk. Det legges nå opp til at gang- og sykkelbane må komme ved Bårdshaugbrua før ny næring kan etableres. Gangbru fra Moan skal komme før boliger bygges på Bårdshaug Vest. Og boliger på Sæther/Rømme skal bygges ut først.

På fagspråket kalles dette for rekkefølgebestemmelser. Slik styring skal brukes mer i Orkdal heretter.

Hensikten er å hindre en videre "tilfeldig" utvikling, for å bruke Selberg arkitektkontors betegnelse på det som har skjedd i Orkdal.

Rådmannen foreslår altså streng styring av Bårdshaug Vest.  Her er detaljene:

* Ingen nye næringsetableringer før det er bygd gang/sykkelbane i forbindelse med Bårdshaug bru.
Dette vil trolig koste 10-12 millioner. Det må bygges egen sykkelbru fordi Bårdshaugbrua ikke tåler skjevbelastningen ved å hekte en sykkelbane på utsida. Vegvesenet har ikke satt av penger.

* Heller ikke boliger skal opp på Bårdshaug Vest før brua er utbedret. I tillegg kreves ny gangbru fra Rådhuset/Moan. Poenget er å knytte Bårdshaug Vest tett til sentrum uten at folk må kjøre bil.

* Enda et krav: 50 prosent av boligpotensialet på Rømme øvre skal være utbygd før boliger bygges på Bårdshaug vest.

Rådmannen drøfter bruken av slike bestemmelser i saksframlegget. Risikoen er at ingen verken vil bygge bru eller etablere seg på Sæther/Rømme. Da stopper også Bårdshaug Vest, og investorer kan foretrekke andre kommuner.

Men Orkdal kommune har fattet et verdivalg i Orkdal 2040: Verdiene er miljø framfor økt bilisme, sentrumsutvikling framfor videre spredning.

Det kan koste både økonomisk og politisk. Derfor kommer rådmannen med en ganske oppsiktsvekkende formaning til de folkevalgte i saksframlegget:

"Rådmannen vil understreke viktigheten av at planen nå blir lagt til grunn både for senere reguleringsplaner og behandling av enkeltsaker. Utstrakt bruk av dispensasjoner vil raskt svekke planen som styringsverktøy."

I Orkdal er det lang tradisjon for å gi dispensajsoner til utbyggere framfor å følge vedtatte planer.

Rådmannen regner med at det vil oppstå et press for å få starte detaljhandel på Bårdshaug Vest, både fordi trafikken fra E39 vil kanaliseres dit, og særlig hvis det bygges ut boliger. Det er ikke politisk enighet om å bygge ut boliger på området.

I planbestemmelsene foreslås at bare plasskrevende varegrupper kan plasseres på Bårdshaug vest (og andre steder utenfor den røde sentrumsstreken). Rådmannen konkretiserer disse varegruppene som motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer.

Forslagene går nå ut på høring. De ligger på kommunens hjemmesider. Du har frist til 7.mai med å avgi høringsuttalelse.

Under et bilde av bygget Coop Orkla Møre nå reiser på området. Coop Byggmix skal inn der.

bhaugvest_1.jpg  

Publisert 10.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Terje 10.03.2010 17:26
Fornuftige signaler fra Orkdal 2040 og rådmannen. Nå må politikerne greie å følge rådmannens råd og det de selv har vedtatt. En gang for alle, NULL detaljhandel på Bårdshaug Vest. Investorene på Bårdshaug vest og Coop Orkla Møre bryr seg ikke om fremtidens sentrum. De ser gjerne at hele sentrumsprosessen på Orkanger går rett i dass. Politikerne våre må våkne og ta dette problemet på alvor. De kan ikke gi etter denne gangen. Da vil hele Orkdalssamfunnet bli ødelagt for alltid. La de konstruktive vinne over de destruktive.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse