Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

ST-kvartalet: Her vil Orkdal Ap bygge sentrum

DSC_0022_1.JPG

Orkdal Arbeiderparti har satt ned et eget 2040-utvalg for å sikre at Orkanger blir en levende bykjerne. Utvalget ønsker: 1. Kulturhus i ST-kvartalet. 2. Rådhus på Sæther/Rømme. 3. Svømmehall i Idrettsparken eller ST-kvartalet. 4. Parkeringssokkel i Dikesveien, som går parallelt med Orkdalsveien.

Kommunens største parti har innledet et konkret 2040-arbeid i ekspressfart. Det har blant annet sammenheng med fornyet satsing på lokallaget Orkanger Arbeidersamfunn.

2040-utvalget har publisert referater fra sine to første møter på Aps nettsider. Partiets gruppeleder Berit Solem er selv med i utvalget. Her er hovedtrekkene:

* Bygg småbyen med utgangspunkt i den bykjernen som eksisterer. Den ligger ved ST-kvartalet.

* Nytt kulturhus er det viktigste nye elementet for å skape liv i sentrum. Det må ligge i ST-området.

* Kulturhuset må inneholde kino, konsertsal, lokaler for kulturskole og andre aktiviteter som krever scene, lyd- og lysanlegg.

* Sambruk med skolene er et viktig moment: Kulturkvartalet  kan også tenkes å inneholde gymsal, skolekjøkken og andre tilbud som frigir arealer ved Orkanger-skolene.

* Svømmehall også ved kulturhuset? Det bemerker utvalget selv kan være en kontroversiell idé. Alternativet er Idrettsparken.

* Naturlig med lokalavis og andre kontorer i kulturkvartalet.

* Parkering i sokkel langs Dikesveien (vest for Orkdalsveien) og i kjeller under kulturhuset.

Hovedgrepet er altså å bygge i det eksisterende sentrum framfor å bygge et nytt sentrum på Sæther/Rømme (S/R). Om det området sier Ap:

* Vekst i det eksisterende sentrum vil skape behov for nye utbyggingsområder. S/R settes derfor av til sentrumsfunksjoner i et 2040-perspektiv.

* Kommunen må bidra ved å flytte offentlige bygg inn mot kjernen. Nytt rådhus bør komme på S/R. Dagens rådhus kan brukes til eldreboliger eller ved utvidelse av hotellet (Bårdshaug herregård).

Orkdal Aps 2040-utvalg skriver at et sentrum skal ha butikker, restauranter, skoler, idrettsanlegg og friluftsområder. Det har området rundt ST-kvartalet.

Arbeiderpartiet arrangerer for øvrig et åpent 2040-møte i Korpshuset (i ST-kvartalet) torsdag kl. 19.00 (annonse i ST i dag, tirsdag).

Du kan  lese mer om partiets Orkanger-meninger på denne linken.

Kanskje starter også andre politiske partier i Orkdal et åpent og målrettet 2040-arbeid?
 

 

Publisert 09.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Terje 11.03.2010 22:18
Flertallsgruppen kommer ikke med konkrete forslag. De jobber mest med å kneble andres meninger og forslag.

lærer 10.03.2010 17:09
Gjølmesli har helt rett. Storskolen skal så klart etableres nær sentrum og industrien. Her ligger gamle sponplaten klar til bruk. God plass til både Meldal v.g.s. og Orkdal v.g.s. Kan ikke bli bedre plassering for fremtidens storskole. Først kulturhus i ST kvartalet, deretter storskole på sponplaten.

Moan 10.03.2010 12:49
Det si sæ sjøl at APs konkrete forslag e i samsvar med ailt som e vedtatt og bestæmt roindt sentrumsdebatten. Ikke tænk parti når du ska støtt sentrumsforslagene - tænk på ka som bli bæst for folket. Te no lede AP suverent.

Nikki 10.03.2010 09:44
Regner med at både Grønset, Bang, Gangås og Lysholm følger opp og blir enige om APs forslag. Hvis de jobber imot dette forslaget tyder det på at de er imot et samlet Orkanger sentrum, imot 2040 prosessens forslag, imot sentrumsforeningen, imot byplanleggingsekspertene, imot folkets røst, ja imot det meste som har med konstruktiv sentrumsutvikling å gjøre. Det skal bli spennende å se om de for en gangs skyld tør å være enige i andres forslag og meninger.

Berit Gjølmesli 09.03.2010 23:01
Flytt Orkdal vidaregåande skole med det samme, gjerne til OTI/Gammelosenområdet. Gangavstand til kulturscene både for u-skole og vgs.

MAMMA 09.03.2010 21:19
Blir spennende å se hva de andre partiene kommer med.Kansje på tide å samarbeide nå, ikke motarbeide hverandre.Kjempe forslag fra AP

MOT 09.03.2010 19:47
De som skal argumentere mot AP s forslag må faktisk argumentere mot 0rkdal 2040, mot byplanleggingsekspertene, mot Orkanger sentrumsforening, og mot folkets mening.

lærer 09.03.2010 19:41
Fint forslag AP. Høringsfristen er snart ute. Når kommer resten av partiene med konkrete forslag om sentrumsutviklingen.? De som tier samtykker eller? Kommer de ikke med konkrete forslag fordi de egentlig er imot sitt eget vedtatte sentrumsvedtak.?

AP 09.03.2010 19:19
AP foreslår en levende og praktisk bykjerne med sitt fornuftige forslag. Trenger ikke å koste all verden heller dette her. Vi trenger ikke store nye luftslottsbygninger og skulpturer. Dette var virkelig bra. AP tar vare på og utvikler det bestående. Det er desidert viktigst for oss alle.

lærer 09.03.2010 19:12
Godt forslag ja. Kulturhuset må ligge i sentrum, i ST kvartalet. Spennende parkeringsalternativ ved Dikesveien. Tror fatisk det blir nok parkeringsplasser på gateplan i ST Kvartalet. Oppfordrer Grønset, Bang og Lysholm om å gå seg en tur rundt ST KVARTALET. Da tror jeg de forstår at det er ganske så mye større enn det de tror det er.

Terje 09.03.2010 17:56
Bra AP. Vil Lysholm og kompani fremdeles flytte Orkanger U til Follo, og med det fortsette spredningspolitikken?

noe bedre? 09.03.2010 17:53
Knallgodt og gjennomtenkt fra Ap. Blir spennende å se hva Venstre, SP og KrF kommer opp med. Sikkert nytt sentrumsalternativ utenfor det vedtatte området.

JOHA 09.03.2010 17:50
Kjempeforslag fra AP. IKKE NOE MERE Å SI OM DEN SAKEN.

grønn velger 09.03.2010 17:46
AP fortsetter å følge kommunens eget vedtak om et fortettet sentrum i Orkedalsveien. AP jobber ut i fra synspunktene til Orkdal 2040, Orkanger Vel, folkets røst og Orkanger sentrumsforening. AP samler sentrum i motsetning til en del andre partier som forsøker det motsatte. Jeg er velger på grønn side men AP har også med dette utspillet frontet det beste miljøalternativet bedre enn sine såkalte grønne motstandere. Her er det faktisk snakk om gåavstand til det meste. Finnes neppe bedre sentrumsalternativer enn dette forslaget. Gratulerer AP. Flertallsgruppen bør bøye seg i støvet og følge opp med samme forslag.

grønn 09.03.2010 17:28
Hvis noen politikere er imot dette fantastiske forslaget, er de imot Orkdal 2040 og sitt eget vedtak om en sentrumskjerne i gamle Orkanger sentrum.

Nikki 09.03.2010 17:23
Kjæmpeforslag i tråd med Orkanger Vel og Sentrumsforeningens ønsker. Desidert det mest innholdsrike og fornuftigste forslaget som har kommet.

gerd nordli 09.03.2010 13:20
Endelig kom det et konkret forslag angående nytt sentrum i orkdal.Håper innbyggerne merker seg hvilke patier som nå kommer på banen.

ErikP 09.03.2010 10:13
Holy!!! Det var en fin gave å få dagen etter 8. mars! Endelig! "Jeg har vært på toppen av fjellet, jeg har klatret til toppen av fjellet og skuet over til det Lovede land!" Endelig, endelig tar arbeiderpartiet grep og satser på tettstedet og dermed på HELE dalen! Klarer partiet nå å stå samlet om dette, og unngå ødeleggende soloutspill i denne saken så har de en vinner - dette er noe folk har ventet på i mange år, og slett ikke bare på Orkanger, noe som Orkdal 2040-undersøkelsene viser klart. Holder dette fram til valget uten å rammes av selvskudd, så kan arbeiderpartiet stå foran en ny periode, som ikke bare dalførets største parti, men den ledende politiske kraft i dalføret, som setter dagsorden og forvalter makten i en lang periode. Lykke til, Orkanger Arbeidersamfunn, det loves støtte herfra!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse