Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orklaparken: Orkanger kan bli en grønn by

Orklapark3_1_1.bmp

1. En grønn korridor med lekeplass og treningsapparater fra Idrettsparken ned til Gjølmebrua. 2. En "jungel" av or og hegg med kunst og plankestier vest for brua mot glattkjøringsbanen. 3. Tre store balkonger med utsikt over Orkla langs elvepromenaden fra Gjølmebrua til rådhuset.

Dette er hovedtrekkene i visjonen Orklaparken, som inngår i Orkdal 2040-planen.

Tegningen over viser en del av en mulig ny park fra Idrettsparken til Gjølmebrua. Den store bygningen til venstre er Sponplaten. Nederst på skissen ser du nordenden av brua.

Ideen er å skape et grønt og trivelig Orkanger, knytte Orkla tettere til sentrum og å gjøre elva mer synlig.

Orkla betyr mye for Orkdals historie og identitet. Orkdal 2040-prosessen har vist hvor dårlige vi har vært til å utnytte elva i planlegginga av samfunnet.

Del 2 av planen omfatter Laksøra. Her finnes den siste større skogen av or og hegg ved nedre del av Orkla. Selberg arkitektkontor anbefaler å bevare den naturlige vegetasjonen. Selberg foreslår å utsmykke det jungellignende området med kunst som gjenspeiler stedets tradisjoner innen industri, trearbeid og laksefiske. Bildet under er fra Laksøra - hentet fra Orkdal kommunes plan for Orklaparken (mer tekst under bildet):

C__Documents_and_Settings_hanskr_Lokale_innstillinger_Temporary_Internet_Files_Content.IE5_J2DF20GO_Orklaparken_1_.pdf___Adobe_Reader.bmp 

Del 3 av planen gjelder balkonger a la Kortbølgen ved Gammelosen som utsiktspunkter over elva. De er tenkt plassert ved elvepromenaden på bysida. Selberg antyder en størrelse på ca 200 kvm, altså mye større enn Kortbølgen. Også her mener Selberg man kan spille på stedets historie knyttet til industri og laks. Tiltaket vil gjøre elva synlig og bidra til at Orkla i større grad blir en del av Orkangers identitet.

Del 4 kalles rådhusplassen - området mellom Bårdshaug Herregård og Amfi (Domus). Her foreslår arkitektene trapp/terrasser ned til elva og et grøntdrag på deler av det som i dag er Amfis parkeringsplass. Tanken er å få en grønn passasje fra hagen ved Bårdshaug herregård og ned til Orkla.

Det er også tegnet inn gangbru direkte ut fra Geilan.

Orklaparken er en spennende plan. Den vil forskjønne Orkanger betydelig dersom Orkdal kommune setter den ut i livet.

Hele planen kan du åpne i høyremargen på denne linken. Se dokument 10 under "plandokumenter".

Orklapark1_1.bmp 

Publisert 08.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

lærer 09.03.2010 17:26
Hold av sponplaten til fremtidens storskole. Den vil komme snarere enn mange tror.

ErikP 10.03.2010 00:18
Godt poeng! Og som andre sier det er ST-kvartalet som er indrefileten! Det betyr at bortsett fra å flytte Rådhuset, har man betudelig lengre tid på seg enn enkelte høyt profilerte politikere mener, når det gjelder å hastverks-fordele Sæther-Rømme! Bygg nå ut sentrumskvartelet og la DET bli kjernen resten vokser naturlig ut fra og i naturlig samspill med.

ErikP 09.03.2010 00:46
De skisserte planene er spenstige, unntatt størrelsen på rampene ut mot elva. Heller enn 2 store ramper, bør vi få 4 små, betydelig mye mindre ramper, slik at det blir utsiktspunkter, ikke forsamling"lokaler". Jeg har vært skeptisk til bru ut fra Geilan, fordi jeg mener det ikke er noe behov for bru over til handelslåvene som bygges, de må besøkes med bil! Men ei gangbru, som knyttes sammen med fin sti mot Gjølmebrua og stier nedover mot Vigorbrua, kommer til å bli knall! Hele planen vil bli til forskjønning av hele stedet, når man bare skreller vekk en liten overdrivelse fra arkitektens side!

Bårdshaug 08.03.2010 22:51
Mye bra her. Perfekt med et grøntområde fra Idrettsparken til gammelbrua. Om 15-20 år har vi kanskje en storskoleved Sponplaten, strategisk plassert i gangavstand fra parker, handel og industri. Kan noen være imot en så glimrende plan?

ErikP 08.03.2010 11:11
200 kvadratmeter ramper i fritt heng utover elvamælen? Har gudene blitt gale? Dette kommer til å bli festplasser med støy om sommernettene, farlige situasjoner, med fare for "nedfallsfrukter" og store personskader. Nå har elvafestene vært et tema i flere tiår. Både nykonfirmanter og russ har henlagt reine fylleslag ved elva i flere tiår, og sist sommer fikk vi en del støy ettersom festene har flyttet seg nedover til Hermetikken. PGA motbør ved Hermetikken, sier kilder i ungdomsmiljøet at man holder seg langt fra Hermetikken - det er kanskje bra. Flott er det da om kommunen står klar med nye festplasser! Eller? Jeg frykter at nødvendige sikringstiltak kommer for seint på plass til å avverge ulykker, og at disse tiltak blir så stygge at hele greia blir en skam - se på hvordan Bjørndalsbrua etter hvert ser ut, og husk at tiltakene der har vært for dårlige. Nei nå må noen tenke seg godt om, før vi får grunn til å angre oss!

Hans K 08.03.2010 12:17
Litt sterkt å antyde at Gudene har blitt gale fordi om man foreslår å lage utsiktsplasser over Orkla. Alt i alt må vel denne planen glede de aller, aller fleste - balkonger eller ikke. Den er veldig konkret og trolig gjennomførbar. Det finnes mange gode tiltak mot hærverk og ordensforstyrrelser. Elvepromenaden er slett ikke den vanskeligste plassen å passe på.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse