Besøkstall

50 262 denne måneden

13 030 945 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal 2040: Orkanger skal bli sykkelby

Vigorbrua_1.jpg

Orkdal 2040 skal få deg til å sykle i stedet for å kjøre bil. Det er litt av en utfordring i en kommune der spredning av sentrum har invitert til økt bilbruk i flere tiår. Kommunen foreslår nå et sammenhengende hovednett for sykkel. Egne sykkelfelt skal gi syklister forkjørsrett. Det skal bli verre å parkere med bil og lettere med sykkel.
Bildet fra Vigorbrua viser at vi har et stykke igjen.


Forslagene er lagt fram i en egen Gå- og sykkelplan for Orkdal. Dette er en del av Orkdal 2040-planen.

NB! Alle delplanene i Orkdal 2040 ligger nå ute på kommunens hjemmeside i pdf-format. Du finner dem i høyremargen på denne sida.

Her er hovedpunktene i gå- og sykkelstrategien:

Hvorfor mer sykkel og mindre bil?

* Bra for miljøet.
* Bra for helsa.
* Det ligger godt til rette fordi dalbunnen er flat og sykkelvennlig, og avstandene overkommelige.

Planen påpeker at du kommer tre kilometer med sykkel i løpet av 15 minutter. (Spørsmålet er om folk likevel vil sykle mellom OTI, Amfi og Europris. Mange bor jo i bakkan også...)

Hvordan få folk til å parkere bilen og ta fram sykkelen? Dette sier kommunens ledelse:

* Bygge en kompakt og levende bykjerne med sentrumsfunksjoner innen gangavstand fra hverandre. (Et kjempepoeng for Orkanger Vel og andre som arbeider for bykjernen. Men merkelig når vi vet at det foreligger forslag om å flytte både u-skolen og voksenopplæringa til Follo, og å la kulturhuset ligge der det ligger.)

* Bygge sammenhengende turområder langs Orkla. (Mulig konflikt med forslag om boligbygging langs bredden).

* Prioritere utbygging av hovedsykkelnett Orkanger-Fannrem-Gjølme.

* Lage god sykkelparkering "over alt".

* De fleste kryss langs Orkdalsveien er betegnet som farlige for syklister. Løses med egne sykkelfelt med forkjørsrett. Det skal være trygt å sykle i 30 km/t innen hele området.

* Bedre brøyting for bruk av sykkel om vinteren.

* Vanskeligere å parkere med bil i sentrum. (Men her har politikerne en utfordring. Orkdal kommune prøver allerede å vri seg unna fordyrende parkering under bakken ved utbygging av Orkanger Pensjonistsenter. Og fortsatt bakkeparkering ved varehusene mens det blir færre p-plasser i handlegata vil drepe i stedet for å skape en bykjerne).

Kommunen legger opp til at alle skal kunne sykle på jobben innenfor Orkanger-Fannrem-Gjølme.

Det er også laget en oversikt over problempunkter. Ett ser du på bildet under: Autovernet gjør det umulig å sykle ned til turstien øst for Orkla ved Vigorbrua (mer tekst under bildet):

VedVigorbrua_1.jpg

Andre problempunkter:
* Fortauet på Vigorbrua (øverste bilde).
* Farlig overgang/kryss Eirik Aaarviks gate ved Orkanger barneskole.
* Farlig overgang/kryss ved Møbelringen. Biler kommer fort.
* Fortau på Bårdshaugbrua for smalt for sykkel.
* Undergang ved Domus - fare for kollisjon mellom syklister.

Bruene blir veldig dyre å utvide. Egne sykkelfelt og fartshumper på tilstøtende veier foreslås for å gjøre sykling tryggere langs Orkdalsveien.

Orkanger/Fannrem står for tur i Statens Vegvesens satsing på sykkel. Det kan komme statlige penger fra 2014.

Onsdag skal politikerne ta stilling til forslagene i sykkeplanen. Deretter går de ut på høring slik at du og alle andre kan komme til orde før den endelige planen vedtas i juni.  

Publisert 07.03.2010


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

ErikP 09.03.2010 10:34
Vigorbrua: Det er unikt at en kommune vedtar og gjør mindre tilgjengelig sitt industriområde! Vedtaket om å legge gang og sykkelstien til Gjølme over Vigorbrua, og å gjøre det ved å innsnevre brua og veien over brua var et feilaktig vedtak. I dag er det farlig når to trailere møtes her, farlig for bilene og farlig for fotgjengere, smeller det, vet ingen utfallet. Representanten Kurås(AP) arbeidet hardt for å legge sykkelstien over Gjølmebrua - et bedre forslag av to årsaker : man ville ha beholdt veibanen på Vigorbrua, som sannelig var smal nok fra før! Og man ville ha fått en mer "rettferdig" sykkelbane, med noenlunde lik tilgjengelighet til både OTI og Amfi, og ikke som nå at man må passere OTI for å sykle til Amfi. Dessverre er det historisk blitt slik i dette dalføret, at det å være "borgerlig" er det samme som å gå til angrep på en bedrift, en næringsdrivende som alle andre, nemlig Coop-Amfi. Forstå det den som kan.... Dette vedtaket bør reverseres, den alt for smale og farlige sykkelbanen på Vigorbrua må fjernes før det går liv og Gjølmebrua med stisystem til både Amfi og Oti oppgraderes og innpasses i de nye parkplanene!

sentrum 07.03.2010 16:47
Det hjelper lite med diverse planer/forslag fra kommunalt hold når deler av flertallsgruppen jobber mot sine egne vedtak. Flytting av skole, voksenopplæring og hall ut av sentrum. La dagens kulturhus(som egentlig IKKE er et kulturhus)ligge der det ligger. Politikernes parkeringspolitikk i Orkdalsveien kan faktisk føre til at vi som jobber og har butikker der, kanskje må legge ned. Er det en politikk i tråd med Orkdal 2040 og et samlende sentrum?

Helårssyklist 07.03.2010 15:48
Et generelt problem for syklister, og sikket også rullestolbrukere, er alle småkantene en må forsere for å komme seg på fortauene. Alle plasser der en skal kjøre inn på forftauer og over midtrabbatter er det kanter på 3-5 cm. Det er både ubehagelig og fører lett til punktering hvis en ikke er oppmerksom. Eksempler: Krysset Graastensgt./Orkdalsv., midtrabbaten ved Bunnpris, krysset Erik Aarviksg./Orkdalsv. osv.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse